Aleksaitė Irena

Irena Aleksaitė – menotyrininkė, teatrologė, kultūrologė, profesorė, habilituota mokslų daktarė. Gimė 1933 m. rugpjūčio 9 d. Telšiuose, mirė 2018 rugpjūčio 7 d.
1954–1959 m. baigė Sankt Peterburgo A. N. Ostrovskio Valstybinį teatrinį instituto Teatrologijos fakultetą. 1966 m. Maskvos Meno istorijos institute apsigynė kandidatinę disertaciją, 1985 m. tame pačiame institute – habil. dr. disertaciją. 1960–1963 m. dirbo LTSR Teatro draugijoje, 1963–1967 m. – menotyros grupėje prie LTSR Istorijos instituto, 1967–1973 m. – LTSR kultūros ministerijoje, 1973–1985 m. – Vilniaus inžinerinio statybos instituto Filosofijos katedroje dėstė estetiką. 1985–1988 m. dirbo Slovakijoje, Bratislavos Mūzų Akademijoje, skaitė rusų teatro režisūros kursą studentams, Nuo 1989 m. dirbo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 1998–2002 m. buvo šios akademijos Meno istorijos ir teorijos katedros vedėja, vėliau kaip profesorė šioje katedroje skaitė lietuvių teatro istorijos kursą studentams, vadovavo magistrantų mokslo darbams. 1996–2002 m. papildomai dirbo Kultūros ir meno institute (nuo 2002 m. – Kultūros, filosofijos ir meno institutas), 1996–2008  m. buvo šių institutų Teatrologijos skyriaus vedėja.

Tyrinėjo  lietuvių teatro istorijos raidą ir jų ypatumus šiuolaikinio teatrologijos mokslo kontekste. Rašė 
monografijas apie žymiausius lietuvių scenos meno meistrus (režisierius, aktorius), recenzavo spektaklius.
Nnemažai savo straipsnių paskelbė slavų ir čekų spaudoje. Turi Slovakijos apdovanojimą už pedagoginę veiklą. Ji buvo Latvijos Respublikos Universiteto Mokslo Tarybos tarptautinė teatrologijos ekspertė. Kaip teatrologijos kurso vadovė buvo atsakinga ir paruošė tris Teatrologijos specialybės studentų laidas.
1960 m. spaudai parengė leidinį Lietuvos TSR liaudies artistė Elena Bindokaitė . Ji yra plačiai žinomų knygų „Lietuvių teatras 1929–1935“, „Lietuvių teatras 1935–1940“ , Lietuvių teatro istorija1970–1980, Lietuvių teatro istorija1980–1990  bei XX  amžiaus teatro režisūra pasaulyje ir Latvijoje  (XX gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā), Teatro režisūra Baltijos šalyse (Teātra režija Baltijā), Lietuvos teatras (Lithuanian Theater) bendraautorė. Parašė ir išleido keletą „Menotyros“ knygų. Ji yra ir kelių monografijų apie žymiausius Lietuvos scenos menininkus (aktorius, režisierius) autorė: I. Aleksaitė. Borisas Dauguvietis. – Vilnius, 1966; I. Aleksaitė. Stepas Jukna. – Vilnius, 1974; I. Aleksaitė. Romualdas Juknevičius. – Vilnius, 1999. Parašė atsiminimų knygą  Be grimo. – Vilnius, 2004, 28. Daug jos publikacijų paskelbta užsienio spaudoje (Rusijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje ir kt.). Yra parašiusi daugiau kaip 500 straipsnių bei recenzijų teatrologijos ir kultūrologijos temomis. 
2007 m. ji buvo apdovanota Gedimino ordino Karininko kryžiumi, 2008 m. – Auksiniu scenos kryžiumi, 2009 jai paskirta Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija.

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“


  1.  

 

Smush Image Compression and Optimization