Adomaitienė Elena

Tautodailininkė, tapytoja. Gimė 1931 m. sausio 6 d.
Vervedžių kaime (Papilės sen., Akmenės r.).
Augo nagingų meistrų – staliaus, kalvio ir audėjos, mezgėjos šeimoje.
1940 baigė Papilės prad. m-lą. Nuo
gyveno Akmenėje, dirbo vid.
m-los internate naktine aukle, sanitare ligoninėje.
Būdama 52 m., pradėjo tapyti, per porą metų tapo viena žinomiausių Lietuvos tapytojų primityvisčių, sukūrė per 100 tapybos darbų, surengė 20 autorinių parodų, dalyvavo 55 įvairaus lygmens tautodailės parodose.
1987 apdovanota buvusios TSRS liaudies ūkio pasiekimų parodos aukso medaliu.
1989 jai suteiktas Lietuvos meno saviveiklos žymūnės vardas, 1992 pelnė P. Galaunės vardinę premiją, 1992 ir 1996 apdovanota respublikine A. Varno premija, 2003 m., kaip meno kūrėja, gavo valstybės stipendiją.
2005 m. Adomaitienei suteiktas Meno kūrėjos statusas, 2011 paskrtas aukščiausias Lietuvos tautodailininkų apdovanojimas – „Aukso vainikas“, suteiktas Metų akmenietės vardas.
E. Adomaitienės darbų yra įsigiję Kauno M. K. Čiurlionio dailės, Šiaulių „Aušros“ muziejai.

Panaudota literatūra:

  1. https://akez.lt/adomaitiene-elena/

 

 

Smush Image Compression and Optimization