Kišonas Adolfas

Adolfas Kišonas. Tautodailininkas, apželdintojas-dendrologas, pedagogas. Gimė 1927 m. gruodžio 26 d. (užregistruota, kad sausio 1 d.). Mažeikiuose. Jo tėvai buvo amatininkai Bronė ir Jonas Kišonai. Adolfas nuo 1934 m. mokėsi Vaižganto pradinėje mokykloje. Mokydamasis gimnazijoje pradėjo lankyti dailės būrelį (vadovas dailininkas Česlovas Kontrimas). Vėliau mokėsi Klaipėdoje.

1938 m. susidomėjo tapyba. Iš pradžių paveikslus kūrė aliejiniais dažais, vėliau pamėgo ir akvarelę.

1945 m. apsigyveno Telšiuose. Čia baigė mokytojų seminariją. Dailės studijas tęsė Kauno meno mokykloje. Vienerius metus mokėsi pas dailininką Česlovą Kontrimą. Dėl sunkių materialinių sąlygų (reikėjo išlaikyti šeimą) Kauno meno mokyklos užbaigti neturėjo galimybės.

1945 m. spalio 14 d. Žemaičių teatro direktoriaus B. Gerulaičio įsakymu buvo priimtas dirbti į teatrą dekoratoriaus pareigoms. Nuo 1946 m. vasario mėnesio pradžios iki liepos mėnesio dirbo teatro Kostiumų cecho vedėju-dailininku, vėliau – liepos-rugpjūčio mėnesiais – dekoratoriumi. Daugelį metų užsiėmė veikla, kuri nieko bendro su daile neturėjo: pradedant 1950-aisiais dirbo prekybininku, darbų vykdytoju, prie kelių statybų, o galiausiai Degaičiuose (Telšių r.) apželdintoju-dendrologu. Tapybai atsidėti rado galimybę tik 1976-aisiais. Tapė akvarele ir aliejiniais dažais. Jo paveiksluose įamžintos gražiausios Žemaitijos vietos, artimieji, draugai ir bičiuliai. 1978 m. A. Kišonas įstojo į Klaipėdos liaudies meno draugiją, 1979 m. tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos (LTS) nariu. Surengė nemažai autorinių kūrybos parodų. Turėjo galimybę su jo kūryba susipažinti daugelio vietovių gyventojai – 1987 m. A. Kišono autorinių darbų paroda buvo surengta Palangoje, 1988 m. – Ventspilyje (Latvija), 1989 m. – Šiauliuose, 1996, 2002, 2012 m. – Telšiuose, 2004 m. – Plungėje, 2007 m. – Mažeikiuose ir kt. 2017 m. vasarą Žemaičių muziejuje „Alka“ (Telšiai) buvo surengta A. Kišono 90-ies metų jubiliejui skirta jo tapybos ir jo dukters Vitalijos Kišonaitės-Bagdonienės rankdarbių paroda.

  1. Kišonas žinomas ir kaip dendrologas. Jis – Degaičių parko įkūrėjas. Šį parką jis pradėjo puoselėti 1972 metais. Čia auga apie trys šimtai medžių ir apie šimtas gėlių rūšių. Degaičiuose (Telšių r.) esanti A. Kišono sodyba 1992 m. buvo pripažinta gražiausia kaimo sodyba Lietuvoje.
  2. Kišonas yra ir Lietuvos kūrėjų asociacijos narys, Lietuvos dendrologų draugijos Garbės narys, Degaičių seniūnijos Garbės pilietis.

 

Literatūra:

  1. Tamulevičiūtė L., „Dailininkas A. Kišonas atidavė duoklę gimtajam kraštui“, Santarvė (Mažeikiai), 2007 m. liepos 24 d., nr. 81, p. 5.
  2. Telšių žinios, 2001-09-18, nr. 73 (198).
  3. Kalvotoji Žemaitija (Telšiai), 2002-06-20, nr. 69 (7872); Ten pat, 2004-10-30, nr. 123 (8222).
  4. Žemaičių saulutė, (Plungė) 2002-09-13, nr. 32 (356).
  5. Kas yra kas Lietuvoje, 2000, p. 337.

Parengė Danutė Mukienė (Ramonaitė)

Smush Image Compression and Optimization