Adamkavičius Ignas

Vienas pirmųjų Lietuvos karo lakūnų, Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus tėvas, Edvardo Adamkavičiaus brolis. Gimė 1896 m. lapkričio 21 d. Šiauliuose, mirė 1987 m. rugpjūčio 12 d. Čikagoje (JAV). 1914–1915 m. studijavo Sankt Peterburgo technologijos universitete.
1915 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.
1917 m. pasiųstas mokytis į Gatčinos karo mokyklą.
1917 m. po Spalio perversmo Rusijoje, pasitraukė iš kariuomenės. Sankt Peterburge dalyvavo Lietuvių komiteto veikloje.
Nuo 1918 m. sausio 1 d. – Lietuvos kariuomenės savanoris.
1919 m. sausio 1 d. kartu su K. Škirpa ir kitais Gedimino bokšte iškėlė Lietuvos tautinę vėliavą.
1919 m. sausio 30 d. pirmasis buvo priimtas lakūnu į kuriamą aviacijos padalinį. Per kovas su Raudonąja armija vokiečių
pilotuojamais lėktuvais kaip žvalgas skraidė į frontą.
1922 m. išėjo į atsargą.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją.
1950 m. apsigyveno Čikagoje (JAV).

Panaudota literatūra:

  1. https://www.vle.lt/Straipsnis/Ignas-Adamkavicius-70784

 

Smush Image Compression and Optimization