Abrutis Adulfas

Lietuvos chemikas. Gimė 1951 m. lapkričio 15 d. Papieviuose, Plungės rajone.
1969 m. baigė Kretingos vidurinę mokyklą.
1974 m. baigė Chemijos fakultetą Vilniaus universitete.
Nuo 1974 m. dirba Vilniaus universiteto Chemijos fakultete.
1980 m. apgynė disertaciją ir jam suteiktas chemijos mokslų kandidato laipsnis.
1980–1988 m. užsiėmė moksline veikla analizinės chemijos srityje.
1983–1984 m. stažavosi Bukarešto universitete.
1990–1991 m. stažavosi Maskvos universitete.
1992–1993 m. stažavosi Prancūzijos Grenoblio Politechnikos institute.
1999 m. jam suteiktas habilituoto daktaro mokslo laipsnis, 2000 m. – profesoriaus vardas.
2002–2003 m. jam buvo skirta aukščiausio laipsnio valstybės stipendija technologijos mokslų srityje.
2005 m. apdovanotas Lietuvos mokslo premija.
Virš šimto mokslo darbų publikuota Lietuvos, užsienio ir tarptautiniuose mokslo žurnaluose bei knygose.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.chgf.vu.lt/MOCVD/adulfas_abrutis_lt.htm
  2. https://www.vle.lt/Straipsnis/Adulfas-Abrutis-70491
  3. https://www.kretvb.lt/personalijos/abrutis-adulfas/

Smush Image Compression and Optimization