Abramavičius Liudvikas

Liudvikas Abramavičius (1888–1966) – pedagogas, politinis bei visuomenės veikėjas. 
Gimė 1888 m. gegužės 7 d. Radviliškyje. Mirė 1966 m. Varšuvoje (Lenkija). 1908 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją, 1914 m. Kijevo universiteto Gamtos fakultetą. Už politinę veiklą 6 mėn. kalintas Kijevo kalėjime. 1915 m. įsteigė Ubiškės (Telšių raj.) pradžios mokyklą, 1918 m. Telšių Žemaitės gimnaziją ir lenkų vidurinę mokyklą. 1919–1920 m. Telšių miesto burmistras, organizavo Telšių apskrities komitetą, dalyvavo kovose su bermontininkais. Telšių, Varnių (Telšių raj.) ir kitų kooperatyvų steigėjas. 1916–1921, 1941 m. mokytojavo Telšių gimnazijoje. 1921–1925, 1928 m. dirbo Telšių mokytojų seminarijoje inspektoriumi, gamtos mokslų dėstytoju. 1925–1928 m. buvo Telšių miesto burmistras. Nuo 1928 m. – Kauno 3-sios gimnazijos direktorius, vėliau – lenkų vidurinės mokyklos referentas, direktorius. 1942 m. mokytojavo Eigirdžių (Telšių r). pradžios mokykloje. Nuo 1912 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) narys. Jis buvo kelių mokykloms skirtų vadovėlių bendraautorius. Bendradarbiavo leidiniuose „Socialdemokratas“, „Žemaitis“ ir kt. Parašė knygutę „Praktiniai chemijos darbai“ (Kaunas: „Spaudos fondas“, 1929).

 

Paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

Smush Image Compression and Optimization