Abraitis Liudvikas

Energetikas, habil. m. dr. Gimė 1938 m. rugpjūčio 16 d. Šiauliuose. 1960
m. baigė Kauno politechnikos institutą (nuo 1990 m. – Kauno technikos
universitetas). Šiame institute dirbti pradėjo 1965 m.
Mokslų daktaro disertaciją apgynė 1973 m.
1976 m. L. Abraičiui suteiktas profesoriaus vardas.
1978 m. pradėjo dirbti KPI Skaičiavimo technikos laboratorijos
moksliniu vadovu.
1978 m. išleista L. Abraičio keletos kitų bendraautorių knyga „Elektroninių skaičiavimo mašinų projektavimo
automatizavimas“.
1979 m. L. Abraičiui kartu su R. Šeinausku paskirta LSSR valstybinė premija.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.vle.lt/Straipsnis/Liudvikas-Abraitis-70454

Smush Image Compression and Optimization