Liaugaudas Adolfas

Adolfas Liaugaudas.  Teatralas, kraštotyrininkas. Gimė 1916 m. vasario 16 d. Kaltinėnuose (Šilalės r.). Mirė 2005 m. lapkričio 15 dieną. Mokėsi Rietavo komercinėje vidurinėje mokykloje. 1935 m. savanoriu išėjo į Lietuvos kariuomenę.  Gyvendamas Vilniuje studijavo Valstybės teatro režisieriaus Juozo Gustaičio vadovaujamoje aktoriaus Aleksandro Kernagio studijoje. Tuo pat metu dirbo valstybės tarnyboje. 1946–1948 m. buvo Klaipėdos valstybinio muzikinės komedijos teatro aktorius. 1948 m. rugpjūčio 25–1949 m. rugsėjo 29 dienomis vadovavo Telšiuose veikusiam profesionaliam Žemaičių teatrui. Vėliau dirbo Marijampolės teatre.

Žinomas kaip Rietavo kultūros paveldo puoselėtojas. 1987 m. jo iniciatyva Rietave buvo įsteigtas Lietuvos Respublikos Kultūros paveldo klubas „Šilalė“, kuris rūpinosi šio krašto istorinių ir gamtos paminklų apsauga, restauravimu, kraštotyra. 1988 m. A. Liaugaudo ir kitų jo bendraminčių iniciatyva Rietavo apylinkėse buvo suorganizuota kompleksinė ekspedicija. Jos dalyvių surinkta medžiaga buvo susisteminta, parengta spaudai ir 1992 m. išleista atskira knyga – „Rietavo apylinkės“. Jis daug prisidėjo prie to, kad būtų pradėti Rietave veikusios pirmosios Lietuvoje muzikos mokyklos, kunigaikščių Oginskių koplyčios tyrimo, restauravimo, Rietavo parko tvarkymo darbai. A. Liaugaudo ir Justino Kontrimo pastangų dėka 1988 m. gruodžio 14 d. Rietavo vidurinei mokyklai buvo grąžintas Lauryno Ivinskio vardas (šiai mokyklai 2005 m. rugsėjo 1 d. suteiktas gimnazijos statusas).

2005 m. gegužės 19 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-109 A. Liaugaudui už nesavanaudišką ir pasiaukojamą veiklą Rietavo savivaldybės visuomenės labui, jos patriotinį-pilietinį ugdymą, Rietavo vardo garsinimą suteiktas Rietavo savivaldybės garbes piliečio vardas.

Literatūra:

  1. Čepkus V., „Penkiasdešimt neramių“, Kauno tiesa, [„Kūrybinė savaitė“], 1966 m. gegužės 8 d. p. 4.
    Kanopkaitė, Rūta, „Juk tai – teatrui…“, Kauno tiesa, [„Kūrybinė savaitė“],1976 m. vasario 22 d., p. [4].

Parengė Danutė Mukienė (Ramonaitė)

Smush Image Compression and Optimization