Paskienė (Dulskytė) Janina

Janina Paskienė (Dulskytė) – aktorė. Ji yra vaidinusi Kaune 1937-1940 m. veikusiame Darbo rūmų teatre. 1940 m. pabaigoje, priėmus nutarimą įsteigti Valstybinį dramos teatrą Panevėžyje, J. Dulskytė gruodžio 1 d. dalyvavo Kaune veikusiame Valstybės teatre suorganizuotame konkurse, kuriame buvo atrenkami aktoriai, dirbsiantys Panevėžyje. Konkurse jai pasisekė. Dirbti į Panevėžį ji atvyko 1940 m. gruodžio 6 dieną. Kartu su ja tada Panevėžyje įsikūrė ir į šį teatrą dirbti aktoriumi su teise režisuoti paskirtas Juozas Miltinis, taip pat aktoriai Jonas Alekna, Vaclovas Blėdis, Bronius Babkauskas, Janina Dulskytė, Veronika Fakejevaitė, Balys Gudonavičius, Teklė Grigaliūnaitė, Konstancija Kučinskaitė, Zigmas Lapinskas, Jadvyga Matulytė, Gediminas Pauliukaitis, Veronika Ruminavičiūtė, Kazimieras Vitkus. Kiek vėliau prie jų prisijungė Elena Žilėnaitė, Paulina Končiūtė, Marija Keturakytė, Zofija Vekrikaitė, Aleksas Jančys, Vladas Gruodis, Eugenijus Jermolajevas, Vladas Tautkevičius, Vladas Kazakevičius bei  Stasys Paska. J. Dulskytė Panevėžio dramos teatre aktore dirbo 1940-1945 metais. Antrojo pasaulinio karo Telšiuose veikusio profesionaliame Žemaičių teatre J. Dulskytė 1945 m. balandžio 1 d. buvo įdarbinta kaip Grimų-perukų cecho vedėja, o nuo 1946 m. rugpjūčio 1 iki 1949 m. rugsėjo 15 d. buvo šio teatro aktorė. Ji vaidino Plėšikų vadę čia pastatytame J. Švarco spektaklyje „Sniego karalienė“ (rež. Mečiskovas Mikuta), Marcę -1948 m. atnaujintame D. Sigaudo ir K. Inčiūros spektaklyje „Kur­me­lis“ (pastatytas pagal Že­mai­tės apysaką „Petras Kurmelis“, rež. Antanas Pikelis), virėją – Leonidos Rach­ma­no­vo „Ne­ra­mi se­nat­vė“ (rež. Alfonsas Radzevičius), Mijlasienę – Augusto Jakobsono „Gyvenimas citadelėje“ (rež. Romualdas Juknevičius), Ulanbekovą – Alek­sandro Ostrovskio „Augintinė“ (rež. R. Juknevičius), Varvą – Glebovo „Du draugai“ (rež. Antanas Pikelis), Pirklio našlę Darją Fedosejevną Aleksandro Ost­rovsko komedijoje „Ne vi­suo­met ka­ti­nui Už­ga­vė­nės“ (rež. Stasys Ratkevičius).

________________________

  1. Dulskytė-Paskienė Telšius paliko ir išvyko dirbti į Šiaulių dramos teatrą 1949 m., rengiantis uždaryti Žemaičių teatrą Telšiuose.

 

Parengė Danutė Mukienė (Ramonaitė)

Smush Image Compression and Optimization