Antanaitis Audrys

Audrys Antanaitis – žurnalistas, literatūrologas, kalbininkas, visuomenės ir politikos veikėjas.
Gimė 1959 m. balandžio 10 d. Palangoje. Vėliau gyveno Telšiuose, mokėsi Telšių 3-ojoje vidurinėje mokykloje. Lankydamas ją dalyvavo pogrindinės bendrijos „Laisvės vyčiai“ veikloje, todėl iš mokyklos buvo pašalintas ir nuteistas kalėti nepilnamečių kolonijoje.

Paleistas iš kolonijos tęsė mokslus ir 1977 m. baigė Klaipėdos 9-ąją vidurinę mokyklą, o 1982 m. – Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, kuriame nuo 1977 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą.

Mokydamasis universitete pradėjo „Pergalės“ (vėliau „Metų“), „Nemuno“ žurnaluose skelbti literatūrines recenzijas, „Mokslo ir gyvenimo“ žurnale – literatūrinio pobūdžio straipsnius, už kuriuos jis buvo pripažintas „Mokslo ir gyvenimo“ jaunųjų mokslininkų konkurso nugalėtoju.

1982–1983 m. vadovavo Šalčininkų rajono Poškonių aštuonmetei  mokyklai,  1983–1985 m. dirbo Vilniaus 4-ojoje internatinėje mokykloje auklėtoju.

1985–1990 m. buvo Lietuvių kalbos ir literatūros instituto aspirantas, jaunesnysis mokslo darbuotojas. 

Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. 1988 m. jis buvo pirmosios sąjūdinės Lietuvos jaunimo organizacijos – lietuvių jaunimo bendrijos „Lituanica“ – vienas iš kūrėjų, 1989 m. išrinktas jos pirmininku. Jis daug prisidėjo kuriant lietuvių  bendruomenes Sibire, Uzbekijoje ir Ukrainoje, organizuojant penkias ekspedicijas į Rusijos lietuvių bendruomenes Altajuje, Tomske, Novosibirske, Krasnojarske, Omske, statė kryžius lietuviškuose kaimuose Saratovo srityje – Čiornaja Padinoje, Litovkoje, Talovkoje.

1988–1989 m. Telšiuose redagavo laikraštį „Lietava“. 1990–1997 m. ėjo  Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos Regioninių problemų ir tautinių mažumų departamento, veikusio prie Vyriausybės Ryšių su užsienio lietuviais skyriaus, viršininko pareigas, buvo Seimo narių Felikso Palubinsko, Vytauto Bogušio, Algirdo Saudargo padėjėjas.

2000–2012 m. dirbo  žurnalistu, laidų vedėju Žinių radijuje.

 2002–2004 m. gilino žinias studijuodamas žurnalistiką Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete. Nuo 2003 m. buvo „Vilniaus televizijos“, 2004–2009 m. – televizijos „5 kanalas“ diskusijų laidų vedėjas, 2007–2008 m. – Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto dėstytojas, 2012–2015 m. – „Laisvosios bangos“ radijo žurnalistas, laidų vedėjas. 2015 m. dirbo Darbo partijos pirmininko Valentino Mazuronio patarėju Europos Parlamente. 2015–2017 m. buvo interneto portalo alkas.lt redaktorius, laidų vedėjas. Nuo 2017–2022 m. ėjo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko pareigas. 2007–2017 m. buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko Dainiaus Radzevičiaus pavaduotojas. 2008–2015 m. ėjo Pasaulio esperantininkų žurnalistų asociacijos prezidento pareigas.

Yra Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys.

A. Antanaitis 2003 m. apdovanotas Lietuvos pramoninkų konfederacijos premija, 2004 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu, 2016 m. – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalis „Tarnaukime Lietuvai“, 2017 m. – medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai“.

 

Naudota literatūra:

  1. Vytautas Žeimantas, „Audrys Antanaitis“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/audrys-antanaitis/.
  2. Kas yra kas Lietuvoje: Lietuvos pasiekimai 2008, Kaunas: Neolitas, 2008.

Smush Image Compression and Optimization