Kęsgaila Stanislovas Stanislovaitis Janavičius

Stanislovas Stanislovaitis Kęsgaila Janavičius (lenk. Stanisław Kieżgajło, 1503–1532) – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, valstybės ir karinis veikėjas, Žemaičių seniūnas nuo 1527 m. balandžio 28 d. (paskutinis Žemaičių seniūnas iš Kęsgailų).

Jis gimė 1503 m. rugpjūčio 3 d. Vilniuje,  mirė ten pat 1532 metais. Buvo kilęs iš Lietuvos didikų Kęsgailų giminės. Jis didžiulį turtą ir įtakingą padėtį valstybėje paveldėjo iš tėvo Stanislovo Jonavičiaus Kęsgailos. Buvo vedęs Oną Kiškaitę. Vaikų neturėjo. Dėl jo turtų kilę teisminiai ginčai tarp pretendentų į palikimą buvo išspręsti 1547 m. Didžiojo Kunigaikščio Žygimanto Augusto sprendimu.

1528–1532 m. buvo Trakų kaštelionas. Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Senasis, skirdamas Kęsgailą Žemaitijos seniūnu, pakeitė krašto valdymą ir apribojo seniūno valdžią, palikdamas tik 9 iš 25 valsčių, kuriuose gyveno tik apie dešimtadalį Žemaitijos gyventojų. 1528 m. vedęs Oną Kiškaitę, Stanislovas Stanislovaitis Janavičius Kęsgaila tapo turtingiausiu Lietuvos didiku, LDK kariuomenei nuvesdavo 617 raitelių.

 

Naudota literatūra:

  1. Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Stanislovas_Stanislovaitis_K%C4%99sgaila (žr. 2022-03-30)

Smush Image Compression and Optimization