Aleksandra Tyzenhauzaitė Giunterienė (Aleksandra Günther (Tiesenhausen); lenkų: hr. Aleksandra Günther (Tyzenhauz h. Bawół) – Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės (1790–1878) sesuo. Turėjo dar ir du brolius: grafą Konstantiną Tyzenhauzą (1786–1853) ir grafą Adolfą...