Žemaitijoje gimę iškilūs Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktoriai, režisieriai ir jų sukurti vaidmenys teatre, kine, televizijoje, režisuoti spektakliai

 

1940 m. spalio 6-ąją Vilniuje savo kelią pradėjęs Lietuvos nacionalinis dramos teatras neatsiejamas nuo daugelio mūsų gyvenimo. Ir nesvarbu, kaip jis buvo anksčiau buvo vadinamas  (1940–1941 m. – Vilniaus Valstybinis teatras, 1941–1944 m. – Vilniaus miesto teatras, 1944–1947 m. – Vilniaus valstybinis dramos teatras, 1947–1955 m. – Lietuvos valstybinis dramos teatras, 195–1998 m. – Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, nuo 1998 m. rugpjūčio 3 d. –  Lietuvos nacionalinis dramos teatras (LNDT), kokia valdžia Lietuvoje buvo, scenos gerbėjai čia visada laukė ir laukia susitikimų su jų mylimais aktoriais, režisieriais, kitais kūrėjais. 

Dažnas mūsų, praeidamas pro Gedimino prospekto 4 numeriu pažymėtą,  skulptoriaus Stanislovo Kuzmos (1947–2012) skulptūra „Mūzų šventė“ papuoštą pastatą, stabteli prie jo. Nesvarbu, kokia tai bebūtų diena, norisi praverti šio teatro duris. Tai durys į tikrą meno šventovę. Ją sukūrė ir kuria meno pašaukti tikri savo srities profesionalai. Tarp jų yra ir būrys iš Žemaitijos kilusių teatralų. Daugelis jų, atidavęs šiam teatrui savo geriausius metus ir stebinę talento jėga, jau yra išėję Amžinybėn. Vienas jų – netikėtai negandos sparnu paliestas iš Kelmės rajono kilęs režisierius Eimuntas Nekrošius (1952–2018). Daugiausiai jį žinome kaip pedagogą, Kauno dramos teatro, Lietuvos valstybinio Jaunimo teatro, 1993–1997 m. tarptautinio teatro festivalio LIFE režisierių, 1998 m. sausio mėnesį viešosios įstaigos „Meno fortas“ steigėją, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Garbės daktarą.

Tikra teatro legenda –  Kuršėnuose (Šiaulių r.) 1909 m. birželio 29 d. gimusi teatro pedagogė, aktorė, pirmoji šalies moteris profesionali režisierė Kazimiera Kymantaitė- Gregorauskienė, Banaitienė (1909–1999), LNDT dirbusi 1945–1993 metais. Amžinybėn jau yra išėjusi ir Kaune gimusi jos dukra aktorė Agnė Gregorauskaitė (1938–2022), LNDT vaidmenis kūrusi 1959–2005 metais.

Šiame teatre 1967–2002 m. dirbo ir visuomenės veikėjas, vienas žymiausių XX a. II p. Lietuvos teatro ir kino aktorius Regimantas Adomaitis (1937–2022), gimęs 1937 m. sausio 31 d. Šiauliuose.  Vėliau jis su tėvais gyveno pasvalyje, ten baigė vidurinę mokyklą.  1959 m. baigęs  Vilniaus universiteto fizikos-matematikos fakultetą, įstojo į Vilniaus valstybinę konservatoriją, kur 1959–1962 m. studijavo aktorinio meistriškumo katedroje (vadovė Irena Vaišytė). 1962–1963 m. dirbo aktoriumi Kapsuko (dabar Marijampolė) dramos teatre, 1963–1967 m. Kauno valstybiniame akademiniame dramos teatre, o nuo 1967 m. – Lietuvos nacionaliniame dramos teatre. 1988 m. tapo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu. 

Ryškų pėdsaką LNDT  istorijoje paliko ir šiame teatre 1947–1985 m. dirbusi 1921 m. liepos 30 d. Šiauliuose gimusi aktorė Adolfina Budrikaitė-Zulonienė (1921–1985 m.) bei teatro ir televizijos režisierė Irena Bučienė (1940–2001), gimusi 1940 m. sausio 1 d. Šiauliuose.

1990–1995 m. LNDT meno vadovu dirbo 1944 m. gegužės 20 d. Raseinių rajono Armonų kaime gimęs teatro ir kino režisierius, teatro pedagogas Jonas Vaitkus. 

1995–1999 m. LNDT vadovavo, 1979–1990 m. čia režisieriumi dirbo 1990 m. Vilniaus mažąjį teatrą įkūręs režisierius ir pedagogas Rimas Tuminas. Jis gimė 1952 m. sausio 20 d. Kelmėje.

1973–1996 m. LNDT aktorė buvo 1951 m. lapkričio 5 d. Šiauliuose gimusi, Akmenės vidurinę mokyklą, vėliau  Lietuvos valstybinę konservatoriją baigusi, 1996 m. dirbti į Klaipėdos dramos teatrą perėjusi aktorė  Regina Arbačiauskaitė-Flick.

Dabar dauguma LNDT kuriančių teatralų yra gimę Vilniuje, būrelis yra ir iš Kauno, Panevėžio, Rokiškio, kitų Lietuvos vietovių, yra kilusių ir iš Žemaitijos. Vienas jų  – 1949 m. rugsėjo 4 d. Kretingoje gimęs, 2005–2010 m. teatro generaliniu direktoriumi dirbęs teatro ir kino aktorius, režisierius, privataus teatro (1992 m. – „Vaidilos ainiai“, nuo 1997 m. – „Adolfo Večerskio teatras“) Lietuvoje įkūrėjas Adolfas Večerskis. Per savo gyvenimą jis jau yra sukūręs daugiau kaip 100 vaidmenų.

LNDT teatre nuo 1991-ųjų vaidmenis kuria puiki žemaitė dainininkė, Lietuvos muzikos akademijoje aktorinio meistriškumo studijas baigusi aktorė, režisieriaus Jono Vaitkaus auklėtinė Rasa Rapalytė. Ji gimė 1969 m. sausio 22 d. Šilalės rajone.

Nuo 1972 m. šiame teatre dirba aktorius, režisierius, visuomenės veikėjas Ramutis Rimeikis, gimęs 1950 m. kovo 30 d. Klaipėdos rajono Tilvikų kaime. Jis 1972 m. baigė, Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), 1992–2001 m. teatro reikalus kuravo Kultūros ministerijoje.

Iš Žemaitijos yra kilęs ir 2000–2005 m. LNDT vadovavęs, nuo 1973-ųjų šiame teatre vaidmenis kuriantis aktorius Vytautas Rumšas. Jis gimė 1951 m. gruodžio 3 d. Plungėje, 1969–1973 m. studijavo aktorinį meistriškumą Lietuvos valstybinėje konservatorijoje.

LNDT kūrybinėje grupėje dirbantis aktorius Arūnas Sakalauskas  – režisieriaus ir pedagogo Jono Vaitkaus mokinys. Aktorius gimė 1962 m. kovo 29 d. Varniuose (Telšių raj.). Pairinkęs scenos meną, 1981–1985 m. vaidybą studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Vėliau dirbo aktoriumi Kaune, o nuo 1989 m. – LNDT, papildomai nuo 2005 m. pradėjo dirbti dėstytoju Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Aktorinio meistriškumo katedroje. Jis plačiai žinomas ir kaip kino bei televizijos aktorius.

1969 m. balandžio 25 d. Telšiuose gimė nuo 1993-ųjų  LNDT aktoriumi dirbantis  Arūnas Vozbutas. 1987–1993 m.  jis studijavo aktorinį meną Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Čia jo pagrindiniai mokytojai buvo iškilūs Lietuvos teatro veikėjai Irena Kriauzaitė, Algirdas Latėnas, Antanas Šurna (1940–2014), Dalia Tamulevičiūtė (1940–2006), Jonas Vaitkus,  Remigijus Vilkaitis.

  
Nuotraukoje – skulptūros „Mūzų šventė“ (autorius Stanislovas Kuzma) fragmentas. Fotoreprodukcija iš: www.pinterest.com

 

Naudota literatūra:

  1. Visuotinė Lietuvos enciklopedija: https://www.vle.lt/.
  2. Lietuvos nacionalinis dramos teatras: https://www.teatras.lt/.

 

Parengė Danutė Ramonaitė-Mukienė

Smush Image Compression and Optimization