Žemaičių vyskupai (1417–1609). Sąrašas sudarytas akademiko, profesoriaus, kunigo Pauliaus Rabikausko SJ 

Publikacija parengta pagal kun. P. Rabikausko SJ straipsnį, išspausdintą 1996 m. Vilniuje, Lietuvos katalikų mokslo akademijos „Metraštyje”, t. 10. Laužtiniuose skliaustuose nurodomos asmenų, kurie įvairiuose šaltiniuose minimi kaip vyskupai, tačiau kurių paskyrimo į vyskupus nebuvo patvirtinęs popiežius, pavardės)

 1. Motiejus I (Vilnietis) 1417 m. spalio 23 d.- 1422 m. gegužės 4 d. (†1453 m. liepos 29 d.);
 2. Mikalojus I (Trakiškis) 1423 m. rugpjūčio 6 d.- apie 1434 m. kovo mėn. (†);
 3. Petras (iš Lvovo) 1434 m. rugsėjo 20 d-mirė 1435 m. rugsėjo mėn.
 4. [Martynas iš Luokės 1435?; 1453. Jokie pirminiai šaltiniai neįrodo, kad toks vyskupas buvo. Jį į vyskupų sąrašą pirmą kartą įtraukė A. Kojelavičius.]
 5. Jokūbas (iš Vilniaus, Raudonas) 1436 05 18-1439 06 08 (†);
 6. Baltramiejus I (iš Pultusko?) 1440-mirė prieš 1453 10 26;
 7. Jurgis (iš Vilniaus “de Dworzyszczy”) 1453 m. gruodžio 19 d.-1464 m. vasario 25 d. (†);
 8. Motiejus II (Topolietis; iš Topolio) 1464 m. rugpjūčio 8 d.-1470 m. balandžio 24 d. (†);
 9. Baltramiejus II Svirenkavičius (Swirenkowicz, Nicolai iš Vilniaus) 1471 m. vasario 13 d.-mirė apie 1482 m. vidurį;
 10. Martynas I (iš Žemaitijos) 1483 m. vasario 21 d.-mirė 1492 m. pradžioje;
 11. Martynas II (Iohannis; Lintfari) 1492 m. spalio 8 d-apie 1514-1515 (†);
 12. Mikalojus Radvilas (Trąby herbo) 1515 m. liepos 6 d.-1529-1530 (†); 
 13. Mikalojus Vizgaila 1531 m. vasario 15 d.-mirė prieš 1533 m. sausio 19 d.;
 14. [Jurgis Talaitis (iš Eišiškių) 1533 m. balandžio 8 d. karaliaus nominuotas Žemaičių vyskupu-1533 m. prieš rugpjūčio mėn. mirė, anksčiau, negu jam Romoje buvo spėta parengti bulę apie paskyrimą vyskupu.]
 15. Vaclovas Virbickis 1534 m. balandžio 13 d.-1555 m. liepos 18 d. (†);
 16. Jonas Domanovskis 1556 m. balandžio 13 d.-1563 m. spalio mėn. (†);
 17. Stanislovas Narkuskis 1564 m. birželio 21 d.-1564 m. rugsėjo mėn. (†);
 18. Viktorinas Virbickis 1565 m. birželio 8 d.-1567 m. rugpjūčio 22 d. († apie 1586 m.);
 19. Jurgis Petkevičius 1567 m. lapkričio 14 d.-1574 m. birželio mėn. (†);
 20. Merkelis Giedraitis 1576 m. sausio 16 d.-1609 m. balandžio 6 d. (†).
Smush Image Compression and Optimization