Žemaičių vyskupai 1417–1609 metais ir Žemaičių vyskupai 1610–1926 metais

Smush Image Compression and Optimization