Žemaičių muziejaus „Alka“ ilgalaikė kilnojamoji paroda „Spalvingas dailininko Adomo Galdiko (1893–1969) kūrinių lobynas“ svečiavosi Zanavykų krašte

Zanavykų muziejuje nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio pabaigos iki šių metų vasario 24 d. veikė iš Skuodo rajono kilusio iškilaus lietuvių dailininko Adomo Galdiko kūrybos paroda „Spalvingas dailininko Adomo Galdiko (1893–1969) kūrinių lobynas“. Ją, įgyvendindami  Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos remiamą ilgalaikės kilnojamosios parodos mobilumo projektą, surengė Telšiuose veikiančio Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojai iš savo muziejaus rinkinių. 

2023 m. vasario 23 d. Zanavykų muziejuje vyko šios parodos uždarymui skirtas renginys. Jo metu apie dailininko A. Galdiko gyvenimą ir kūrybą papasakojo Žemaičių muziejaus „Alka“ rinkinių apskaitos ir apsaugos skyriaus muziejininkė-rinkinio saugotoja, parodos kuratorė Daiva Lukšienė. Muziejų bendryste pasidžiaugė Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorė Eva Stonkevičienė. Padėkos žodžius Telšių muziejininkams tarė Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Eglė Plančiūnienė. Muzikos garsais tą dieną parodos sales pripildė Šakių kultūros centro Lukšių padalinio kultūrinių renginių organizatorė Inesa Bagdonavičienė. Pasinaudodami galimybe išsamiau susipažinti su iškilaus menininko kūryba į parodos uždarymą buvo susirinkęs ir gausus būrys Šakių rajono meno mokyklos Dailės skyriaus auklėtinių.

 

 

IŠSAMIAU

 

Donata Kazlauskienė: „Spalvingas dailininko Adomo Galdiko kūrinių lobynas“

 

Zanavykų muziejuje pristatyta Žemaičių muziejaus „Alka“ surengta paroda „Spalvingas dailininko Adomo Galdiko (1893–1969) kūrinių lobynas“ (iš Žemaičių muziejaus „Alka“ rinkinių). Ilgalaikės kilnojamosios parodos mobilumo projektą finansavo LR Kultūros ministerija.
  

 ***
  

Vienas žymiausių, novatoriškiausių XX amžiaus pirmosios pusės lietuvių profesionalių dailininkų – tapytojas, grafikas, scenografas Adomas Galdikas (1893–1969), priskiriamas nepriklausomybės idealų subrandintai menininkų kartai. Žemaičių muziejuje „Alka“ saugomi itin vertingi, gausūs A. Galdiko dailės kūrinių bei asmeninių daiktų rinkiniai, kurie 2002 m. iš JAV į Lietuvą buvo parvežti kultūros mecenatės Beatričės Kleizaitės-Vasaris pastangų dėka ir perduoti muziejui. Įspūdingiausia yra vaizduojamosios dailės kūrinių kolekcija, kurią sudaro XX a. 5–7 dešimtmetyje išeivijoje dailininko sukurti eskizai, piešiniai, etiudai, nutapyti paveikslai.

 

Susirinkusiems parodą bei įgyvendinamą projektą pristatė ir eksponuojamus kūrinius aptarė Žemaičių muziejaus „Alka“ Rinkinių apskaitos ir apsaugos skyriaus muziejininkė-rinkinio saugotoja, parodos kuratorė Daiva Lukšienė.

 

Parodoje – 5–7 deš. kūriniai, dominuoja peizažai ir abstrakčios kompozicijos. Gamta dailininkui buvo didžiausias įkvėpimo šaltinis, peizažas – svarbiausias kūrybos žanras. Unikaliuose piešiniuose, eskizuose užfiksuoti Lietuvos gamtovaizdžiai, kalvotosios Žemaitijos vietovės su senomis kapinaitėmis, sodybomis ir palinkusia grybautoja, atskleidžiantys meilę, ilgesį savo gimtajam kraštui. Nutapyti tėviškės vaizdai, suabstraktinti peizažai, medžių ir gėlių žydėjimas gaivališkai perteikia gamtos grožį bei asmeninę kūrėjo emociją. Abstrakčios kompozicijos žavi ne tik savita spalvine koloristika, unikaliomis plastinės kalbos subtilybėmis, bet ir išreiškia tapytojo dvasinę būseną, mintis, parodo nepaprastai aukštą meninį lygį. Parodą papildo A. Galdiko asmens dokumentai ir jam rašyti išeivijos visuomenės veikėjų laiškai, dailininko parodų bukletai, eskizų bloknotai, kūrybinio darbo priemonės.

 

Renginyje abiejų muziejų bendryste džiaugėsi Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorė Eva Stonkevičienė ir į susirinkusius žemaitiškai kreipėsi, atkreipdama dėmesį, kad tiek zanavykų, tiek žemaičių muziejai yra panašūs, nes jie atspindi krašto etninį identitetą.

 

Parodoje dalyvavusi Šakių rajono Švietimo  kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Eglė Plančiūnienė dėkojo už pristatytą menininko kūrybą, muzikinę programą atliko Šakių kultūros centro Lukšių padalinio kultūrinių renginių organizatorė Inesa Bagdonavičienė.

 

Projekto vadovė: Žemaičių muziejaus „Alka“ direktoriaus pavaduotoja muziejinei veiklai Ingrida Vaitiekienė, parodos kuratoriai: Žemaičių muziejaus „Alka“ Rinkinių apskaitos ir apsaugos skyriaus muziejininkė-rinkinio saugotoja Daiva Lukšienė, l. e. p. Rinkinių apskaitos ir apsaugos skyriaus vedėjas Raimondas Petrikas.

 

Pasinaudodami galimybe iš arčiau susipažinti su šio garsaus menininko kūryba, į parodos uždarymą taip pat susirinko ir gausus Šakių meno mokyklos, dailės skyriaus auklėtinių būrys bei Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkai.

 

Po parodos pristatymo Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkus Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė pakvietė susipažinti su muziejaus erdvėmis, siūlomomis edukacijomis, interaktyviomis erdvėmis.

 

 

Raimondo Petriko ir Evos Stonkevičienės nuotraukoje – akimirka iš parodos pristatymo Zanavykų muziejuje

Smush Image Compression and Optimization