Žemaičių–lietuvių kalbos žodynėlis (parengta pagal Simono Daukanto „Būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių“)

A

 • Abelnā (slav.) -visā, apskrėtā, bėndrā, aplamā.
 • Abruozds (slav.) – paveikslos.
 • Apėnt – iš naujė.
 • Apgerbtė – apvalītė.
 • Apieravuotė (slav.) – aukuotė.
 • Atkalē – atvėrkštē.
 • Auglius – javū derlios.
 • Aulīs – avilīs.

B

 • Bačka (slav.) -statėnė.
 • Bariuotė – penietė.
 • Bartės (slav.) – drevie so bitiems.
 • Barva (slav.) – spalva.
 • Bestėjė – gīvulīs, žvierės.
 • Bėza (os) – plaukū pīnė.
 • Blaivs – žīdros, melsvos (dongos).
 • Blėndis – karklu rūšėis miedis.
 • Bluks (is) – trinka, stuors pagalīs.
 • Brags – ont keturiū kartiu pakelts stuogs.
 • Brėsgėls – apīnasris.
 • Brūklis – stuora lazda.
 • Budīnė – budiejėms pri numirielė, numirielė sauguojėms.
 • Būk ta – kap ėr, tarītom.
 • Bunts – rīšulīs.
 • Buklus – godros, sopratings.
 • Buta, butos – ūkis, gīvenėms (truobesē, žemė)
 • Bīlus – iškalbings, šnekos.

Č

 • Čėdītė – miegtė.
 • Čiokors – skīlie pri nomū gala pagal stuoga vėršūnė.
 • Čiužins – gīvatė.
 • Članks (pol.) – sanarīs.
 • D
 • Drepintė – drabstītė.
 • Drūkts – stuors.
 • Dūšė (slav.) – siela.
 • Dībavuotė (slav.) – plaktė prirėšta pri giedas stolpa.
 • Dīktė – truokštė, nuorietė.

E

 • Eila – eilie.
 • Erkelė – erkė (parazits).

G

 • Gailē – tīru augals, nu katruo kvapa svaigst galva.
 • Gaištė – mėrtė žemīn, nīktė.
 • Galoutė – žudītė žemīn.
 • Gasos (germ.) – gatvė.
 • Gaspada (slav.) – nakvīnės noms, viešbutis.
 • Gaspaduorios (slav.) – šeimininks, ūkininks.
 • Gašus – gražus, puošnus.
 • Gedautė – ilgietėis.
 • Gėntība – giminīstė.
 • Gerbtė – valītė, tvarkītė.
 • Girgždelie – sanariū traškiejėms (atrits).
 • Glousnioutėis – glamuonietėis.
 • Guobietė – nuorietė, geistė.
 • Guodings – garbings.
 • Guorintė – baugintė.
 • Greva – opės vaga.
 • Gruometa (slav.) – laišks.
 • Gumbs – stėprus vėduriū skaudiejėms, verous skausmos.

I

 • Išgaištė – išdviestė, išnīktė.
 • Iškada (slav.) – žala.
 • Iškernuotė – išplūstė, iškeiktė.
 • Iškėltė – išsėruoštė, išvīktė.
 • Išlėižis – tarpupirštis.
 • Išpeizuotė – išniekintė, išpeiktė.
 • Išvainuotė – apšmeižtė.
 • Išvuoktė – išvalītė.

J

 • Jaukus – ramus, greitā pri kuo nuors priprontous.
 • Juots – raitelis.
 • Juka (germ.) – kraujėnė srioba.
 • K
 • Kaiptė – mėnkietė, alptė, sėlpnietė.
 • Kakalis (germ.) – kruosnė.
 • Kunkuols – mėltu kleckos.
 • Karuonė (slav.) – bausmie.
 • Kažis – kumelīs.
 • Keimaris – do i vėina krūva soaugė rėišotā, vaisē.
 • Kėnklės – ilėnkėms par kelius.
 • Kernuotė – plūstė, keiktė.
 • Kestė – dvė kartis, katruos īr nauduojemas šėinou neštė.
 • Klastītėis – dongstītėis, siaustītėis.
 • Kliebis – gliebīss.
 • Kluoniuotėis (slav.) – lonkstītėis.
 • Klupuris – gabals.
 • Klūktė -prašītė.
 • Kukštera – nogara, kopra.
 • Kūlis – akmou.
 • Kušintė – imtė, liestė.
 • Kuškis – pluošts (plaukū).
 • Kutintė – penietė.

L

 • Laidars – akminim išgrīsta vėita, katra īr skėrta miešlams mestė.
 • Laiškus – rūgštuoks.
 • Landuonis – vuotės po nago, ėduonis.
 • Leliuotė – džiaugtėis.
 • Lieleša – dūrėms i šuona nu biegiuojėma.
 • Litara (slav.) – raidie.
 • Liousos (germ.) – laisvos.
 • Lunka – karna.
 • Līkis – skaičius.

M

 • Mačītė (slav.) – padietė.
 • Maita – dvieseliena.
 • Maituotė – gadintė.
 • Malkėnė – malku krūva.
 • Medė – mėšks.
 • Mėnavuotė – paminietė.
 • N
 • Nedielė (slav.) – sekmadienis.
 • Nugis – dabar, juk, gi.
 • Nujau – dabar.
 • Nusigaloutė – nusižudītė.
 • Nuvuoktė – nuvalītė.

O

 • Oliuotė – klīkautė.
 • Omenė – atmintės.

P

 • Pagada (slav.) – giedra.
 • Pagebsnus – uolus, i kou nuors linkės.
 • Pagīmās – vėns paskou kėta.
 • Pakajus – taika.
 • Pakala – užpakalis.
 • Pakrioštė – sumėnktė, sokrėstė, solīstė.
 • Pakūtavuotė (slav.) – atgailautė.
 • Palšvos – švėisē pėlks.
 • Palšis – pėlksvos jautis.
 • Panedielis (slav.) – pėrmadėinis.
 • Pavalga – uždars (maists).
 • Pesnuotė – tingē dėrbtė.
 • Pirkšnis – žarėjės.
 • Plenipotencėjė – igaliuojėms.
 • Plieška – butelka.
 • Prabuočītė (slav.) – atleistė.
 • Pujuotė – blaškītė, siaubtė.
 • Putelis – putins.
 • Pīpīnė – švilpīnė.

R

 • Rakanda – iš pliešu arba karklu nupinta nedėdėlė apali pintėnė be lonka.
 • Rejė – kluojėms, kluons.
 • Rendiets – nelīgus, gumbouts.
 • Resnos – petings.
 • Ruons – rousts.
 • Rotoltė – apvīniuotė.

S

 • Skarbs – torts, īžads.
 • Skaugs (lat.) – pavīds.
 • Skersis – krīžius.
 • Skėla – pliauska.
 • Skuotertė (slav.) – staltiesė.
 • Slinkis – tinginīs.
 • Smaigstītėis – par prievarta veržtėis.
 • Spieka – jiega.
 • Staibis – blauzda.
 • Soupīnė – supīnė.

Š

 • Šakoms – tarpkuojis.
 • Šašoulietis – šešielis.
 • Šiukštins – gīvatė.
 • Škuobā – šonkaulėnė mēsa.
 • Šmulis – beragis galvijas.
 • Šuova – drevė, išduba.
 • Štikinietė – spieliuotė.

T

 • Taukšuotė – rīškietė, būtė matuomam.
 • Triškis – kiškis.
 • Trukintė – trukdītė.
 • Trūkis – tam tėkros kelė gals.
 • Tūbs – veltinis.
 • Tūls – dažnos.

U

 • Ubladė – truobesīs, katramė stuov dės, skėrta dounā keptė arba kor juovala taisa.
 • Uitė – vītė, guitė.
 • Užkākintė – patėnkintė.
 • Užtrėns – taukėnė, užkuls.
 • Ūktėis – niauktėis.

V

 • Vadaluotė – vuoliuotė.
 • Valna (slav.) – galima, leidžiama.
 • Vorielka – degtėnė.
 • Varsta – soarta dėrva.
 • Verpelė – šulė statėnė.
 • Vieputinis – pusnis, verpets.
 • Viežlībā (slav.) – garbingā.
 • Valiuoks – apgavėks.
 • vīžėnas – vīžas.

Z

 • Zauna – toštės kalbas, plepalā.
 • Zedlios (lenk.) – soulioks.
 • Zieguorios (lenk.) – laikruodis.
 • Zuomats (slav.) – mūra arba akmėnū tvuora.
 • Zuovada (slav.) – šuolēs

Ž

 • Žombis – arklos.
 • Žombs – skverns.
 • Žiuogris – tvuora iš šakū
Smush Image Compression and Optimization