Žemaičių dailės muziejus kviečia rugsėjo 20–21 dienomis dalyvauti mokslinėje konferencijoje „Žemaitija paženklintos asmenybės: nuo kūrėjų iki legendinių asmenybių

Konferencijos tikslas – per pasakojimus apie asmenybes, jų kūrybą bei visuomeninę ir kultūrinę raišką atverti Žemaitijos praeitį ir savitumą. Manome, kad skvarbesnis žvilgsnis į socialiai aktyvaus asmens biografiją, jo reikšmingą indėlį istorijoje leistų išryškinti regiono autentiškumą.

Kviestume „atrasti“ žemaitiškus pėdsakus ir biografijose asmenų, kurie kilme nesusaistyti su šiuo kraštu, tačiau jame paliko prasmingą žymę (pavyzdžiui, Juozas Tumas-Vaižgantas).
Norėtume, kad dėmesio nestigtų ir tiems, kurie gyvendami periferijoje savo idėjomis, sumanymais, išradimais ar vizijomis gebėjo pranokti laiką (pavyzdžiui, „žemaitiškojo garlėkio“ konstruktorius Aleksandras Griškevičius), nors amžininkų neretai laikyti keistuoliais.     
Ragintume prisiminti ir tuos, kurių biografinis pasakojimas virto legenda (pavyzdžiui, Tadas Blinda) ir įsitvirtino atminties kultūroje.

Regiono savastį kuria ir palaiko ne tik realūs žmonės, bet ir legendiniai ar kūrėjų vaizduotėje gimę herojai (pavyzdžiui, Palangos Juzė ar žemaitis Kukutis). Dėl jiems suteiktų charakteringų bruožų fikciniai veikėjai taip pat yra spalvingi Žemaitijos reprezentantai.
Tad konferencijos organizatoriai laukia pranešimų apie su Žemaitija susietus:

·    Kūrėjus (dailininkus, rašytojus, muzikus ir kitus)
·    Visuomenės, politikos, dvasinius ar karo veikėjus
·    Vizionierius „keistuolius“, pranokusius savo laikmetį
·    Legendinius asmenis ir herojus
·    Asmenybių vaizdinius atminties kultūroje

Pranešimų temų ir anotacijų (iki 200 žodžių) lauksime iki kovo 25 dienos el. adresais: dangirasmaciulis@yahoo.com; jolantaskurd@gmail.com; s.zeimiene@gmail.com

Konferencija yra IX Pasaulio žemaičių dailės parodos reginys. Pranešimų trukmė – 20 min. Pranešimų pagrindu parengtus straipsnius numatoma publikuoti recenzuojamame mokslo leidinyje.

  
Žemaičių dailės muziejaus informacija

Smush Image Compression and Optimization