Žemaičiai rašytojai, literatūrologai, literatūros kritikai, vertėjai, knygų autoriai, bendraautoriai, sudarytojai

  
Sąrašas nebaigtinis. Gavus naujos nformacijos, jis bus papildytas, patikslintas. Informacijos laukiame adresu zemaiciu@gmail.com

 

 1. Povilas Abelkis (1906–1957)
 2. Valerija Adomaitienė (Legačinskaitė), g. 1951 m. kovo 13 d.)
 3. Viktoras Alekna(1915–2008)
 4. Gasparas Aleksa, g. 1946 m. sausio 1 d.
 5. Aleksandravičienė Ana (Ana Brydė), g. 1957 m. vasario 18 d.
 6. Algimantas Aleksandravičius, 1960 m. lapkričio 2 d., gimė Klaipėdoje, bet išleido fotografijų albumą „Žemaitija – mano meilė“ (2014)
 7. Egidijus Aleksandravičius, g. 1956 11 21
 8. Vytautas Almanis, g. 1936 m. rugpjūčio 8 d.
 9. Kazys Almenas (1907–1980)
 10. Kazys Almenas (1935–2017)
 11. Estera Alšėnienė (1920–?)
 12. Monika Alūzaitė-Kuličauskienė (1931–1997)
 13. Kazys Ambrozaitis (1859–1947)
 14. Pranas Ancevičius (1905–1964)
 15. Leonardas Kazimieras Andriekus (1914–2003)
 16. Benediktas Andriuška (1884–1951).
 17. Petras Andriuškevičius (1817–1858)
 18. Benediktas Andriuška-Andruška (1884–1951)
 19. Stasys Anglickis(1905–1999)
 20. Audrys Antanaitis, g. 1959 m. balandžio 10 d.
 21. Julius Anusavičius (1825–1907)
 22. Juozas Aputis(1936–2010)
 23. Juozas Arbačiauskas(1924–2016)
 24. Stasys Arbačiauskas. Literatas. Jurbarko r.
 25. Danutė Ardavičienė, g. 1938 m. sausio 1 d.
 26. Kęstutis Arlauskas. (1935–2009)
 27. Nikolajus Artiomovas (1926–1982)
 28. Gražina Asipauskaitė, g. 1983 m.
 29. Astrauskaitė Genė, literatė, Jurbarko r.
 30. Kęstutis Kostas Astrauskas (1950–2011)
 31. Andrius Ašmantas (1906–1941)
 32. Edmundas Atkočiūnas, g. 1958 m. kovo 27 d.
 33. Romualdas Kęstutis Augūnas, g. 1938 m. balandžio 14 d.
 34. Petras Babickas(1903–1991)
 35. Stasys Babonas, g. 1960 m. gegužės 29 d.
 36. Benediktas Babrauskas (1910–1968)
 37. Apolinaras Petras Bagdonas (1912–2008)
 38. Vaclovas (Vacys) Bagdonavičius(1941–2020)
 39. Gerardas Bagdonavičius (1901–1986)
 40. Brunonas Bagužas (1920–2008)
 41. Danutė Janina Bajorinaitė, g. 1942 m. birželio 24 d.
 42. Bronius Bakutis, g. 1954 m. kovo 8 d.
 43. Antanas Balašaitis (1931–2023)
 44. Banguolis Balaševičius, g. 1944 m. rugpjūčio 13 d.
 45. Mikas Kostas Balčius, g. 1948 m. gruodžio 11 d.
 46. Aldona Baliulienė (1937–2017)
 47. Birutė Baltrušaitytė-Masionienė(1940–1996)
 48. Eugenijus Remigijus Baltrušaitis, 1946 m. spalio 21 d.
 49. Jurgis Baltrušaitis (1873–1944)
 50. Jonas Balvočius-Gerutis (1842–1915)
 51. Antanas Banys (1921–2018)
 52. Bronislovas Banys, g. 1957 m. gegužės 20 d.
 53. Bronislovas Banys, g. 1957 m. gegužės 20 d.
 54. Augustinas Baranauskas (1861–1923)
 55. Edita Barauskienė, g. 1941 m. birželio 28 d.
 56. Virginijus Baranauskas, g. 1948 m. rugpjūčio 18 d.
 57. Baranauskienė Julija(1927–2004)
 58. Silvija Baranauskienė, g. ~ 1975 m.
 59. Bronislovas Barauskas (1908–1985)
 60. Fabijonas Barkauskis (~1781–1855)
 61. Kasparas Bartkus (1912–1978)
 62. Rita Barniškienė, Plungės pedagogė, žemaičių ir lietuvių kalbomis parašytų knygų autorė, gyvena Plateliuose
 63. Vilija Bartusevičienė, literatė, Jurbarko r.
 64. Jonas Basanavičius (1851–1927), ne žemaitis, bet parašė knygą „Iš Palangos istorijos“ (1922 m.)
 65. Pranas Bastys-Imsrys (1905–1977)
 66. Pranciškus Bastys (1915–1984)
 67. Stasys Bataitis (1915–1997)
 68. Morta Baužienė (Valančiūtė), g. 1946 m. birželio 8 d.
 69. Petras Baužys, g. 1931 m.
 70. Juozas Kazys Beleckas (1905–1942)
 71. Donatas Albertas Belevičius (1934–2002)
 72. Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė (Žemaitė, 1885–1921)
 73. Birutė Beniušienė, literatė, Jurbarko r.
 74. Alfonsas Berenis (1930–2017)
 75. Antanas Robertas Beresnevičius (1832–1904)
 76. Alfonsas Beresnevičius, g. 1936 m. gegužės 12 d.
 77. Paulius Beresnevičius (1928–1996)
 78. Povilas Beresnevičius (1837–1888)
 79. Petras Bielskis, g. 1935 m. vasario 20 d.
 80. Virginijus Bielskis, g. 1967 m. birželio 11 d.
 81. Biliotavičiūtė Giedrė, literatė, Jurbarko r.
 82. Regina Biržinytė (1949–1996), ne žemaitė, bet nuo 1950 m. iki mirties gyveno, mokėsi, dirbo, kūrė Žemaitijoje
 83. Ramūnas (Romanas) Bytautas (1886–1915)
 84. Mykolas Biržiška (1882–1962)
 85. Vaclovas Biržiška (1884–1952)
 86. Viktoras Biržiška (1886–1964)
 87. Aldona Blažienė (Ivaškevičiūtė), g. 1935 m.
 88. Vladislovas Algimantas Blinstrubas (1939–2005)
 89. Regina Bliūdžiuvienė, g. 1948 m.
 90. Vytautas Petras Bložė (1930–2016)
 91. Birutė Ona Boreišienė (1928–2018)
 92. Vincentas Borisevičius (1887–1946)
 93. Antanas Bortkevičius (1835–1894)
 94. Elena Borusevičiūtė-Šidlauskienė, g. 1951 m. spalio 5 d.
 95. Dainoras Bradauskas, g. 1965 m. gruodžio 16 d.
 96. Brazaitytė Aušra, literatė, Jurbarko r.
 97. Leonas Brazdeikis (1924–1993)
 98. Valerija Braukylienė (Zimkutė, 1924–2012)
 99. Vytautas Brencius (1945–2010)
 100. Mykolas Eustachijus Brenšteinas (1874–1938)
 101. Jonas Brežinskis (1878–1963)
 102. Antanas Bričkus(1905–?),  Palangos burmistras (1939–1940), ketvirtojo Lietuvos Respublikos seimo narys
 103. Romalda Bridikienė, g. 1956 m. liepos 26 d.
 104. Jonas Brigys, g. 1963 m. balandžio 26 d.
 105. Julius Bruckus (1870–1951)
 106. Konstantinas Bružas (1912–2005)
 107. Aleksandra Bubelytė (1920–2010)
 108. Donatas Bubinas (1896–1976)
 109. Eleonora Bucevičienė, g. 1885 m. gruodžio 31 d. 
 110. Stasė Bucevičienė (Lygutaitė, 1939–2023)
 111. Anicetas Bučys (1927–2012)
 112. Antanas Bučys (1907–1998)
 113. Pranciškus Petras Būčys (1872–1951)
 114. Antanas Bučmys, g. 1927 m.
 115. Zuzana Budaitė-Stunžėnienė, g. 1937 m. kovo 4 d.
 116. Stasys (Stasius) Būdavas (1908–1966)
 117. Alfonsas Budginas (1912–1985)
 118. Zita Budrienė, g. 1951 m. rugsėjo 10 d.
 119. Domininkas Budrikas (1798–1873)
 120. Juozas Budzinskas (1903–1986)
 121. Irena Buivydaitė-Kupčinskienė, g. 1954 m. balandžio 27 d.
 122. Jurgis Buitkus (1937–2007)
 123. Buivydas Jonas(1894–1968)
 124. Teresė Bukauskienė (Ramanauskaitė, 1929–2001)
 125. Elena Nijolė Bukelienė (Lapinskaitė, 1934–2006)
 126. Alfonsas Bukontas, g. 1941 m. rugsėjo 11 d. 
 127. Tadas Bukota (1740–1795)
 128. Alfredas Bumblauskas, g. 1959 m. lapkričio 18 d.
 129. Ilona Bumblauskienė, g. 1970 m.
 130. Eugenijus Bunka, 1950 m. lapkričio 23 d.
 131. Brunonas Bušackis (1909–1966)
 132. Ignas Bušinskis (1807–1873)
 133. Bronius Bušma, g. 1946 m. lapkričio 4 d. 
 134. Eglė Butautaitė, g. 1977 m.
 135. Pranciškus Butkevičius (1825–1896)
 136. Donatas Butkus, g. 1936 m. sausio 24 d.
 137. Juozas Butkus(Butų Juzė, 1893–1947)
 138. Petras Butkus (1914–1993)
 139. Vigmantas Butkus, g. 1965 m. kovo 12 d.
 140. Adomas Butrimas, g. 1955 m. rugpjūčio 16 d.
 141. Danielius Butvila (1600–1682)
 142. Chmieliauskas, Jonas Algimantas (1932–2016)
 143. Antanas Cibulskis, g. 1933 m. balandžio 13 d.
 144. Eduardas Cinzas, t pav. – Čiužas (1924–1996)
 145. Liucija Citavičiūtė, g. 1956 m. gegužės 18 d.
 146. Gasparas Chmielevskis (~1832–1889), ne žemaitis, bet mokėsi, gyveno, dirbo Žemaitijoje
 147. Petras Cvirka (1909–1947)
 148. Miroslavas Čapkauskas (1918–2004)
 149. Antanas Čečkauskas (1929–1996)
 150. Zita Čepaitė, g. 1957 m. spalio 9 d.
 151. Vytautas Čepas, g. 1948 m. spalio 17 d.
 152. Valentinas Čepkus (1937–1999)
 153. VytautasČepliauskas (1933–2011)
 154. Virgilijus Čepliejus (1947–2020)
 155. Apolinaras Čepulis, g. 1933 m. kovo 13 d.
 156. Juozapas Čerkeliauskas (1857–1926)
 157. Stanislovas Čerskis (1777–1833)
 158. Elena Červinskienė-Gaškienė (1920–2003)
 159. Gintautas Jurgis Česnys (1940–2009)
 160. Eduardas Cinzas (1924–1996)
 161. Blažiejus Čėsnys (1884–1944)
 162. Onutė Čirvinskienė, literatė, Jurbarko r.
 163. Elena Citavičienė (Naumavičiūtė), g. 1922 m.
 164. Liucija Citavičiūtė, g. 1956 m. gegužės 18 d.
 165. Juozapas Čiulda (1796–1861)
 166. Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė (1885–1958)
 167. Valentinas Čyžas, literatas, Jurbarko r.
 168. Pranciškus Dabkevičius (1858–?)
 169. Petras Dabrišius, g. 1955 m.
 170. Paulina Dabulevičienė (1937–2012)
 171. Aleksas Dabulskis (1934–2020)
 172. Juozas Dabužis (1878–1934)
 173. Steponas Algirdas Dačkevičius, g. 1952 m. spalio 7 d.
 174. Aleksandras Dambrauskas-Jakštas (1860–1938)
 175. Albina Danisevičiūtė (1941–2003)
 176. Veronika Darbutienė, g. 1920 m.
 177. Irena Daubarienė (g. 1973)
 178. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997)
 179. Daugirtienė Danutė(1941–2016)
 180. Nijolė Daujotytė-Kuolienė, g. 1963 m.
 181. Viktorija Daujotytė-Pakerienė, g. 1944 m. gruodžio 23 d.
 182. Simonas Daukantas (1793–1864)
 183. Adelė Daukantaitė-Šeškauskienė, g. 1961(?)
 184. Gražina Daukontienė, g. 1965 m. spalio 23 d.
 185. Leopoldas Daukša (1914–1941)
 186. Mikalojus Daukša (1527–1613)
 187. Mečislovas Davainis-Silvestraitis (1849–1919)
 188. Vladislovas Dembskis (1831–1913)
 189. Paulina Debulevičienė, g. 1937 m. sausio 26 d.
 190. Rimantas Dichavičius(Vladislavas Rimantas Dichavičius), g. 1937 m. kovo 1 d. 
 191. Petras Dirgėla(1947–2015)
 192. Povilas Dirgėla(1941–2004)
 193. Tomas Dirgėla, g. 1989 m. rugsėjo 5 d.
 194. Jonas Diržininkas, g. 1930 m. liepos 8 d.
 195. Vilija Dobrovolskienė, literatė, Jurbarko r.
 196. Bronius Dobrovolskis, g. 1930 m. gruodžio 18 d.
 197. Pranciškus Dabkevičius (gimė ~XVIII a. 8 deš, m. ~ XIX a. I p.)
 198. Tadas Dobševičius (1808–1881)
 199. Povilas Dogelis (1877–1949)
 200. Aleksandras Dokšus (1927–2014)
 201. Kazimieras Dokšus, g. 1939 m.
 202. Ema Dovydaitienė, literatė, Jurbarko r. 
 203. Juozapas Silvestras Dovydaitis (1826–1883)
 204. Ona Dovidavičiūtė-Pučenia(1939–2015)
 205. Leonardas Drotvinas (1924–1983)
 206. Vincentas Drotvinas (1929–2015)
 207. Adomas Druktenis (1931–2019)
 208. Zofija Druktenytė-Butkienė, g. 1937 m. gegužės 26 d.
 209. Stanislovas Druskis (1859–1943)
 210. Klemensas Dulkė(Baltutis, 1909–1944)
 211. Zelma Mėta Dumašiūtė(1924–2002)
 212. Jonas Duoba (1929–2012)
 213. Stanislovas Durskis (1859–1943)
 214. Stasys Dužinskas, g. 1941 m.
 215. Teklė Džervienė (1932–2022)
 216. Stasys Džiugas (1919–2011)
 217. Alfonsas Eidintas, g. 1952 m. sausio 4 d.
 218. Juozas Elekšis(1931–2022)
 219. Jonas Endrijaitis, g.  1955 m. sausio 7 d.
 220. Romualda Endriukaitienė, g. ~1946 m. , Jurbarko r.
 221. Chaim Fishel Epstein(1874–1942)
 222. Juozas Erlickas, g. 1953 m. kovo 3 d.
 223. Ilona Ežerinytė, g. 1964 m.
 224. Benas Fainšteinas, g. 1947 m.
 225. Kęstutis Fedirka, fotoalbumų autorius, g. Akmenės r.
 226. Alma Foktaitė, literatė, Jurbarko r.
 227. Irena Julija Foktienė, literatė, vertėja, Jurbarko r.
 228. Vlada Folinaitė (1884–1953)
 229. Gabalienė Aldona(1926–2005)
 230. Mikalojus Gadliauskas (1818–1890)
 231. Liudvikas Gadeikis, g.1954 m. spalio 14 d.
 232. Mykolas Gadonas (1807–1855)
 233. Vladimiras Gadonas (1775–1842)
 234. Povilas Gaidamavičius (1905–?)
 235. Bonaventūra Gailevičius (1752–1834)
 236. Antanas Gailius, g. 1951 m. balandžio 11 d.
 237. Marijus Gailius, g. 1983 m. 
 238. Zita Gaižauskaitė-Vokietaitienė, g. 1951 m. vasario 12 d.
 239. Benediktas Gaižauskas (1928–2018)
 240. Juozas Gaižauskas, g. 1968 m. balandžio 18 d.
 241. Julija Galbuogienė, literatė, Jurbarko r.
 242. Jurgis Galdikas (1883–1963)
 243. Valerijonas Galdikas (1923–2012)
 244. Feliksas Galminas (1862–1935)
 245. Elzė Danutė Galnaitytė (1929–2013)
 246. Edmundas Ganusauskas, g. 1945 m. lapkričio 14 d.
 247. Aušra Ganusauskienė (Rimkutė), kalbininkė, Telšių r.
 248. Eugenijus Gaučas (1947–1997)
 249. Jadzė Gaupšienė, g. 1953 m. sausio 16 d.
 250. Birutė Gedgaudaitė, g. 1946 m. liepos 22 d. 
 251. Norbertas Gedgaudas (1824–1901)
 252. Vytautas Gedgaudas (1912–1999)
 253. Birutė Gedgaudienė, g. 1946 m. liepos 22 d.
 254. Tomas Gedkantas (~1525–1566)
 255. Juozas Gedminas (1886–1965)
 256. Adolfas Gedvilas (1935–2017)
 257. Mečislovas Gedvilas (1901–1981)
 258. Birutė Ona Gedvilienė (Vilkutaitytė, 1917–2012)
 259. Pranas Genys (1902–1952)
 260. Stasys Gentvilas (1918–2009)
 261. Stanislovas Genutis, g. 1939 m.
 262. Vincas Giedra (1929–1997)
 263. Iliuminata Giedraitienė(1892–1966)
 264. Antanas  Giedraitis-Giedrius (1892–1977)
 265. Juozapas Arnulfas Giedraitis (1757–1838)
 266. Vytautas Giedraitis (1923–2010)
 267. Albinas Gibomis-Baltramiejūnas (1905–1941)
 268. Petras Gintalas (1908–1971)
 269. Petras P. Gintalas (1983–2002)
 270. Jonas Krizostomas Gintila (1788–1857)
 271. Antanas Girčys, g. 1929 m. lapkričio 16 d.
 272. Aleksas Stanislovas Girdenis (1937–2011)
 273. JonasGirdzijauskas (1940–?)
 274. Juozapas Girdzijauskas (1935–2014)
 275. Vytautas Girdzijauskas (1930–2019)
 276. Valis Girdžiūnas, g. 1927 m. lapkričio 27 d.
 277. Pranas Girdžius (1902–1997)
 278. Algirdas Girininkas, g. 1949 m. rugsėjo 23 d.
 279. Ramutė Girkontaitė, g. 1942 m. spalio 25 d.
 280. Audronė Glosienė (1958–2009)
 281. Jadvyga Godunavičienė (Giedraitė, 1932–2019)
 282. Lazarus Goldšmitas (1871–?)
 283. Isakas Goleris (1891–1939)
 284. Petras Gomaliauskis (Gomlevskis, 1820–1868)
 285. Aleksandras Mikalojus Gorainis (1685–1735)
 286. Stanislovas Gorskis (1489–1572)
 287. Jūratė Grabytė, g. 1956 m.
 288. Jonas Graičiūnas (1903–1994)
 289. Alfonsas Grauslys (1902–1988)
 290. Romualdas Granauskas(1939–2014)
 291. Alfonsas Gricius (1924–?)
 292. Augustinas Gricius (1899–1972)
 293. Laurynas Grikša (1774–1844)
 294. Vladas Grybas(1927–1954)
 295. Almis Grybauskas, g. 1947 m.
 296. Vytautas Grybauskas (1922–2013)
 297. Povilas Grigola (1956–2006)
 298. Elena Grinaveckienė(1928–1999)
 299. Vladas Grinaveckis (1925–1995)
 300. Mordechajus Aronas Grincburgas (1795–1846)
 301. Jonas Grinius (1902–1980)
 302. Vladas Grinaveckis (1925–1995)
 303. Dalia Griškevičienė, g. 1956 m.
 304. Aleksandras Griškevičius (1809–1863)
 305. Gediminas Griškevičius (1948–2020)
 306. Dalia Grinkevičiūtė (1927–1987)
 307. Juozas Grubliauskas (1918–1984)
 308. Juozas Grušas (1901–1986)
 309. Juozas Grušys (1895–1943)
 310. Henrikas Gudavičius, g. 1943 m. balandžio 10 d.
 311. Pranciškus Petras Gugys (Gugis, 1867–1917)
 312. Viktoras Gulbinas, g. 1950 m. sausio 18 d.
 313. Juozas Gurauskis (1884–1911)
 314. Liudas Gustainis (1944–2017)
 315. Asta Gustaitienė, g. 1969 m. vasario 5 d. 
 316. Alfredas Guščius (1940–2023)
 317. Gintaras Gutauskas (1968–2000)
 318. Vilius Gužauskis, g. 1951 m. gegužės 6 d.
 319. Evelina Gužauskytė, g. 1975 m.
 320. Aleksandras Fromas-Gužutis (1822–1900)
 321. Eugenijus Ignatavičius(1935–2020)
 322. Mikalojus A. Ignotas (~1870–1934)
 323. Jeronimas Ignatonis (Ignatavičius) (1902–1968)
 324. Jonas Ilskis (1907–1985)
 325. Laimonas Inis, g. 1938 m. balandžio 1 d.
 326. Dorotėja Inkėnaitė (1908–1975)
 327. Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė (Lazdynų Pelėda, 1872–1957)
 328. Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė (Lazdynų Pelėda, 1867–1926)
 329. Laurynas Ivinskis (1810–1881)
 330. Zenonas Ivinskis (1908–1971)
 331. Kęstutis Jablonskis, g. 1957 m. vasario  9 d.
 332. Romualdas Jagminas, g. 1921 m.
 333. Liudvikas Jakavičius (1871–1941)
 334. Liudvikas Jakimavičius (1959–2022)
 335. Jurgis Vincas Janavičius (1926–2012)
 336. Antanas Janikavičius (~1791–1850)
 337. Kazys Jankauskas (1906–1996)
 338. Janina Jankauskienė, g. 1962 m.
 339. Ambraziejus Jankus (1919–2014)
 340. Lionginas Jankus (1912–1968) 
 341. Juzefa Janušienė, g. 1937 m. birželio 26 d.
 342. Liūnė Janušytė (1909–1965)
 343. Juozas Januškevičius (1862–1960)
 344. Juozas Jasaitis(1930–2010)
 345. Julijonas Jasenskis(1875–1934)
 346. Anupras Jasevičius (1805–1884)
 347. Anupras Jasevičius (1809–1899)
 348. Kazimieras Jasėnas (1867–1954)
 349. Rapolas Jasikevičius (1801–1879)
 350. Kazimieras Jaunius (1848–1908)
 351. Viktoras Jocaitis (1895–1979)
 352. Virginijus Jocys, g. 1962 m. rugsėjo 29 d.
 353. Antanas Jokimas (1894–1964)
 354. Rimantas Jokimaitis, knygų autorius, Jurbarko r.
 355. Augustinas Jomantas (Jamantouitz, Jamundus, Jamontas, ~ 1525–1576)
 356. Elena Jonaitienė-Žižienė (Kabailaitė), g. 1920 m.
 357. Stasys Jonauskas (1948–2018)
 358. Zuzana Jonikaitė (1902–1981)
 359. Petras Jonikas (1906–1996)
 360. Vincas Jonikas (1918–2006)
 361. Lilija Jonikienė, literatė, Jurbarko r.
 362. Pranciškus Jonikis, literatas, Jurbarko r.
 363. Žymantė Vladislava Jonuškaitė (1936–2001)
 364. Aloyzas Jonutis, g. 1934 m.
 365. Raimodas Jonutis (1955–1996)
 366. Česlovas Jovaiša (1913–1969)
 367. Leonas Jovaiša (1921–2017)
 368. Adomas Liudvikas Jucevičius (1813–1846)
 369. Juozas Jucius (1914–1992)
 370. Adolfas Jucys (1904–1974)
 371. Markas Judelis (1897–1975)
 372. Kostas Juknevičius (1923–2001)
 373. Justinas Juodaitis (1899–1969)
 374. Vaclovas Juodpusis, g. 1938 m. kovo 28 d. 
 375. Antanas Juozapavičius (1872–1940)
 376. Vytautas Jurevičius(1922–2010)
 377. Vladas Rafaelis Jurgutis (1885–1966)
 378. Danutė Stanislava Jurkienė (Kriščiūnaitė), g. 1932 m.
 379. Paulius Jurkus (1916–2004)
 380. Juozas Jurkus (1915–1954)
 381. Stefa Juršienė, g. 1934 m. sausio 16 d.
 382. Antanas Juška (1819–1880)
 383. Jonas Juška (1815–1886)
 384. Danutė Joana Juškaitienė (Žilaitytė, 1932–2009)
 385. Jonas Juškaitis (1933–2019)
 386. Edmundas Juškys (1932–2020)
 387. Vladislovas Juškys (1930–2022)
 388. Stasys Juškus (1936–2019)
 389. Janina Juzėnienė, literatė, Jurbarko r.
 390. Antanas Juzumas (1822–1871)
 391. Juozapas Juzumas (1825–1877)
 392. Tadas Juzumas (Juzumovičia, 1810–1851)
 393. Vincentas Juzumas (1819–1901)
 394. Elena Kabailaitė-Jonaitienė-Žižienė (1920–?)
 395. Juozas Jūragis-Almis (1917–2014)
 396. Teklė Kačiukaitė, g. 1915 m.
 397. Anelė Kairaitienė, literatė, Jurbarko r.
 398. Klemensas Kairys (1835–1864)
 399. Antanas Kakanauskas, g. 1955 m.
 400. Elena Kakanauskienė, g. 1962 m.
 401. Česlovas Kalenda, g. 1938 m. lapkričio 10 d.
 402. Edvinas Kalėda (Giedrius Rekašius), g. 1965 m. lapkričio 27 d.
 403. Antanas Kalinauskas (1905–1983)
 404. Bronius Kalinauskas (1908–2001)
 405. Alfonsas Kalnius (1907–1981)
 406. Vladas Kalvaitis (1929–2018)
 407. Viktoras Kamantauskas (1899–1951)
 408. Julius Kanarskas, g. 1960 m. rugpjūčio 28 d., ne žemaitis, bet dirba Kretingos muziejuje, archeologas, istorikas, tyrinėja Kretingos, Palangos krašto istoriją, rašo ir leidžia knygas
 409. Saulius Kanišauskas, g. 1944 m. spalio 19 d.
 410. Algirda Ona Karaliūtė, 1932 m. lapkričio 25 d.
 411. Elena Karnauskaitė-Mažeikienė, g. 1964 m. balandžio 4 d.
 412. Angelė Karvelienė, literatė, Jurbarko r. 
 413. Ipolitas Jurgis Kasakauskis (1650–1722)
 414. Jurgis Kasakauskis(1650–1722)
 415. Kalikstas Kasakauskas (~1792–1886)
 416. Pranas Kasiulis, 1922 m. birželio 23 d.
 417. Rimantas Kasparas (1950–1980)
 418. Ipolitas Julijonas Kasperavičius(1865–1933).
 419. Stasys Kasparavičius, g. 1947 m. lapkričio 12 d.
 420. Ambraziejus Pranciškus Kašarauskis(Kosaževskis, 1821–1882)
 421. Raimondas Kašauskas, g. 1934 m. spalio 10 d.
 422. Stasys Kašauskas, g.1943 m. rugpjūčio 10 d.
 423. Marius Katiliškis (tikt. pav. Albinas Marius Vaitkus, 1914–1980)
 424. Mikalojus Katkus (1852–1944)
 425. Giedrė Kaukaitė, g. 1943 m. gruodžio 2 d.
 426. Jadvyga Kaunackienė (Karinauskytė, 1928–2017)
 427. Domas Kaunas, g. 1949 m. balandžio 21 d.
 428. Jolita Elijana Jūratė Kavaliūnaitė, 1942 m. rugpjūčio 9 d.
 429. Zinas Kazėnas (1936–2019)
 430. Gražina Kazlauskienė (Skabeikytė), g. 1956 m. liepos 21 d. 
 431. Leonas Kazlauskas (~1780–1790 –po 1841)
 432. Algirdas Kazragis (1928–1969)
 433. Doloresa Kazragytė, g. 1942 m. rugsėjo 27 d.
 434. Zita Kelmickaitė (g. 1951–2023), gimė Klaipėdoje, bet tėvai buvo žemaičiai iš Raseinių krašto, save laikė žemaite
 435. Kelmickas Edmondas, g. 1954 m. gegužės 18 d., gimė Klaipėdoje, bet tėvai buvo žemaičiai iš Raseinių krašto
 436. Liucija Kelpšienė, g. 1954 m. kovo 19 d.
 437. Fabijonas Kemėšis (1880–1954)
 438. Petras Kežinaitis (1906–1969)
 439. Leonas Kiauleikis(1927–2009)
 440. Gintauta Kievišienė, literatė, knygų autorė
 441. Jonas Kidykas (1905–1999)
 442. Petras Kimbrys (1948–2018)
 443. Vytautas Kirkutis, g. 1956 m. gegužės 4 d.
 444. Andrius Kirtiklis (1901–1993)
 445. Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė(1886–1958), ne žemaitė, bet kurį laiką gyveno Žemaitijoje, rašė kūrinius žemaitiškai
 446. Andrius Kirtiklis (1901–1993)
 447. Dalia Kisieliūnaitė, g. 1958 m. rugpjūčio 7 d.
 448. Antanas Kisielius (1922–2010)
 449. Aldona Janina Kleinienė–Dulkė (1931–2015)
 450. Antanas Jackus Feliksas Klementas (1756–1823)
 451. Vlada Kliauzienė (Žymontaitė, 1926–2013)
 452. Klimašauskienė Joana, literatė, Jurbarko r.
 453. Vladė Kliauzienė (Žymontaitė, 1926–2013)
 454. Albinas Klizas, g. 1939 m. gegužės 30 d.
 455. Ona Danutė Klumbytė, g. 1928 m. kovo 4 d. 
 456. Rimantas Petras Klusas, g. 1936 m. lapkričio 28 d. 
 457. Rimantas Kmita, g. 1977 m. gruodžio 22 d. 
 458. Bronislava Knabikaitė-Zabulionienė (1872– ?)
 459. Vytautas Kniežauskas, g. 1944 m.
 460. Jonas Kobeckis (~1765 – po 1823)
 461. Liudvikas Kobeckis (1784–1857)
 462. Stanislava Kochanauskaitė, g. 1920 m. liepos 11 d.
 463. Jurgis Kochas (1900–1981)
 464. Juozas Kojelis (1916–2010)
 465. Algirdas Norbertas Končius(1915–2006)
 466. Ignas Končius (1886–1975)
 467. Benjaminas Kondratas, 1933 m. spalio 21 d.
 468. Marytė Kontrimaitė (1947–2016)
 469. Česlovas Kontrimas (1902–1989)
 470. Jonas Krečinskis (~1820–1884)
 471. Stanislava Kryžauskienė (Keraitė), g. 1934 m.
 472. Juozapas Križanauskis (1790–1848)
 473. Stanislava Kryžauskienė (Keraitė), g. 1934 m.
 474. Teklė Kryževičiūtė (1927–1991)
 475. Jonas Kruopas(1908–1975)
 476. Bronius Krutavičius (1885–1970)
 477. Kubilius Jonas(1921–2011)
 478. Justinas Kubilius, g. 1954 m. lapkričio 2 d.
 479. Jonas Kučinskas-Kučingis (1908–2009)
 480. Česlovas Kudaba (1934–1993), ne žemaitis, bet knygų „Kalvotoji Žemaitija“ (1972), „Septyni keliai iš Varnių“ (1993 m.) autorius
 481. Meilė Marija Kudarauskaitė, g. 1932 m. rugpjūčio 15 d.
 482. Dalia Kudžmaitė-Balsienė, g. 1956 m. liepos 4 d. 
 483. Algirdas Kuklys, g. 1950 m. vasario 15 d.
 484. Vladas Kulbokas (1908–2000)
 485. Gediminas Kulikauskas, istorikas, rašytojas, Jurbarko r.
 486. Birutė Kulnytė, g. 1949 m. liepos 4 d.
 487. Viktorija Kumpikevičiūtė ­Kalpokienė (1918–2006)
 488. Algirdas Kumža, g. 1956 m.lapkričio 29 d. 
 489. Stasys Kurmanskis (1936–1968)
 490. Jokūbas (Jonas) Kurmavičius (1794 / 1802 – 1858)
 491. Vytautas Kursevičius, g. 1955 m. rugpjūčio 6 d. 
 492. Renata Kuršytė-Lingė, g. 1973 m. gruodžio 24 d.
 493. Vytautas Kusas, g. 1949 m. rugpjūčio 12 d.
 494. Vytautas Kutkevičius, g. 1934 m. vasario 4 d.
 495. Giedrė Kvieskienė (Pronckutė), g. 1956 04 25
 496. Vytautas Kvedys, literatas, Jurbarko r.
 497. Sofija Kveselienė (Grigelytė), g. 1931 m. rugsėjo 23 d.
 498. Kvietkauskienė Angelė, literatė, Jurbarko r.
 499. Antanas Rimantas Kviklys(1932–2016)
 500. Gabrielė Lanauskaitė, g. 1980 m. gruodžio 10 d.
 501. Romualdas Lankauskas (1932–2020)
 502. Jonas Lankutis (1925–1995)
 503. Alma Lapinskienė, g. 1946 m. vasario 26 d. 
 504. Dovilė Lapinskienė-Dovilė Junigeda, rašytoja, g. Veliuonoje (Jurbarko r.)
 505. Gvidas Latakas, g. 1972 m. birželio 1 d.
 506. Bronius Laucevičius-Vargšas (1884–1916)
 507. Edmundas Laucevičius (1906–1973)
 508. Stasys Laucius-Laucevičius (1897–1965)
 509. Albertas Laurinčiukas(1928–2012)
 510. Laima Lavaste-Žiūkienė, žurnalistė, knygų autorė, gimė Telšių r.
 511. Gintaras Lazdynas, g. 1959 m. kovo 27 d. 
 512. Jonas Lechavičius (Lekavičius, Lachawicz, 1817–1861)
 513. Petras Legeckas (1844–1934)
 514. Birutė Teresė Lengvenienė (Toleikytė, 1942–2010)
 515. Dalia Lenkauskienė (1937–2015)
 516. Leonardas Lenkauskas, g. ~1938 m., poetas, Mažeikių r.
 517. Albinas Liaugminas (1907–1992)
 518. Žygimantas Liauksminas (1597–1670)
 519. Stasys Ličkūnas (1884–1944)
 520. Juozapas Lideikis (1858–1898)
 521. Algimantas Liekis (1943–2019)
 522. Julijonas Lindė-Dobilas, (1872–1934), ne žemaitis, bet gyveno, kūrė Varniuose (Telšių r.)
 523. Justinas Lingys, g. 1960 m. birželio 4 d.
 524. Vitas Lingys (1960–1993)
 525. Jonas Liniauskas, g. 1955 m. vasario 12 d., gimė ne Žemaitijoje, bet yra žemaitės poetės Bronės Liniauskienės sūnus
 1. Bronė Liniauskienė (1923–2017)
 1. Mykolas Linkevičius (1909–1941)
 2. Danutė Lipčiūtė-Augienė (1914–2020)
 3. Stasys Lipskis, g. 1941 m. liepos 11 d.
 4. Bernardas Vitalius Litvaitis, g. 1937 m. liepos 26 d.
 5. Viktoras Liutkus, g. 1950 m. birželio 28 d.
 6. Stasys Liutvinavičius (1929–2018) 
 7. Jonas Domininkas Lopacinskis (1708–1778)
 8. Antanas Lotužys (1913–1997)
 9. Albinas Lozuraitis, g. 1934 m. sausio 2 d. 
 10. Kiprijonas Lukauskas (1757–1815)
 11. Audra Lukauskytė(1943–2010)
 12. Izabelė Lukošienė, literatė, Jurbarko r.
 13. Genovaitė Lukštaitė, g. 1925 m.
 14. Jonas Macaitis(1921–1989)
 15. Eugenijus Macius (1940–2021)
 16. Vincas Maciūnas(1909–2003)
 17. Juozas Mačernis (1891–1976)
 18. Mečislovas Mačernis (1897–1988)
 19. Vytautas Mačernis (1922–1944)
 20. Antanas Mačianskas (1933–2007)
 21. Feliksas Stanislovas Mačianskas (1935–2007)
 22. Jonas Mačianskas (1939–2004)
 23. Jonas Mačiulis-Maironis (1862–1932)
 24. Jonas Mačiulis (1919–1992)
 25. Jonas Mačiukevičius (1939–2021)
 26. Vitalija Maksvytė, g. 1981 m. liepos 17 d.
 27. Juozas Maksvytis, g. 1951 m. vasario 9 d.
 28. Jolanta Malerytė, g. 1957 m. sausio 16 d.
 29. Juozas Malinauskas (1921–2002)
 30. Edmundas Zenonas Malūkas, g. 1945 m. balandžio 15 d.
 31. Martinaitis Marcelijus (1936–2013)
 32. Juozas Margalis-Šnapštys (1877–1921)
 33. Vytautas Martinkus, g. 1943 m. gegužės 28 d.
 34. Juozas Marcinkus (1928–2004) 
 35. Stasys Markonis (1902–1973)
 36. Aušra Martišiūtė-Linartienė, 1967 m. balandžio 7 d.
 37. Albinas Jonas Masaitis (1936–2014)
 38. Zenona Masaitytė (1918–2003)
 39. Džiuljeta Maskuliūnienė, g. 1963 m. spalio 18 d.
 40. Romas Masteika (1937–2009)
 41. Jonas Matulevičius (1776–1858)
 42. Ona Matusevičiūtė(1908–2002)
 43. Eugenijus Matuzevičius (1917–1994)
 44. Nelė Mazalaitė (1907–1993)
 45. Rita Mažeikaitė, literatė, Jurbarko r.
 46. Elena Mažeikienė (Milaševičiūtė), g. 1940 m.
 47. Petras Maželis (1894–1966), ne žemaitis, bet buvo Telšių vyskupas, gyveno Telšiuose
 48. Vladislovas Mažonas (Mažonavičius, 1881–1945)
 49. Martynas Mažvydas (~1510–1563)
 50. Jadvyga Medžiaušienė (1925–2016)
 51. Mejeris Elinas-Eglinis (1910–2000)
 52. Icchokas Meras (1934–2014)
 53. Aleksandras Merkelis(1907–1994)
 54. Pranas Meškauskas (Germantas, 1903–1945)
 55. Marija Mėlinauskaitė, g. 1922 m.
 56. Valdemaras Michalauskas, g. 1931 m.
 57. Juozas Mickevičius (1900–1984)
 58. Genovaitė Midverienė (1927–2012)
 59. Alma Julija Mieliauskienė (Skirkaitė), g. 1959 m.
 60. Mykolas Miežinis (1827–1888)
 61. Adomas Mika (1888 – 1931)
 62. Antanas Mikalauskas (1907–2002)
 63. Gediminas Mikelaitis, knygų autorius, sudarytojas, literatūrologas, Jurbarko r.
 64. Antanas Mikelis (1934–2005)
 65. Algimantas Mikuta, g. 1943 m. gegužės 13 d.
 66. Petras Mikutaitis (1906–1963)
 67. Genovaitė Milašauskaitė-Petrulienė, g. 1931 m. kovo 31 d.
 68. Ona Mileikienė, g. 1931 m. kovo 1 d.
 69. Emilija Milevičienė (Žarytė, 1930–2004)
 70. Vacys Milius (1926–2005)
 71. Giedrė Milkaitė, poetė, gyvena Plungės r.
 72. Steponas Miltenis (1939–2013)
 73. Birutė Mockevičienė, literatė, Jurbarko r.
 74. Adomas Mockevičius (~1822–1892)
 75. Kazys Mockus (1910–1972)
 76. Bronė Mockūnienė (Žaranskytė, 1918–2011)
 77. Jokimas Moncevičius (1817–1901)
 78. Paulina Mongirdaitė(1865–1924)
 79. Vladas Mongirdas (1877–1960)
 80. Jadvyga Monstvilaitė (1919–2004)
 81. Antanas Montvydas (1886–1966)
 82. Pranas Montvydas (1894–1960)
 83. Vidas Morkūnas, g. 1962 m. liepos 11 d. 
 84. Antanas Mozeris, 1927 m. balandžio 1 d.
 85. Loreta Mukaitė Sungailienė, g. 1977 m. rugsėjo 10 d.
 86. Danutė Mukienė (Ramonaitė), g. 1957 m. liepos 28 d.
 87. Petras Mureika, literatas, Jurbarko r.
 88. Danielius Mušinskas, g. 1951 m. lapkričio 4 d.
 89. Sigita Ieva Nagienė, g. 1959 m. gruodžio 24 d.
 90. Vladas Nagius-Nagevičius (1881–1954)
 91. Henrikas Nagys (1920–1996)
 92. Zinaida Katiliškytė-Nagienė (Liūnė Sutema, 1927–2013)
 93. Sigita Ieva Naglienė, g. 1959 m.
 94. Sigitas Narbutas, g. 1959 m. lapkričio 3 d. 
 95. Tomas Narevičius (1691–1761)
 96. Jurgis Narjauskas (1876–1943)
 97. Nijolė Narmontaitė, g. 1959 m. balandžio 12 d.
 98. Juozas Nekrošius (1935–2020)
 99. Elena Naumavičiūtė-Citavičienė, g. 1922 m.
 100. Janina Navakauskienė-Steponaitytė, g. 1927 m. spalio 9 d.
 101. Alfonsas Jonas Navickas, g. 1936 m. kovo 19 d.
 102. Romualdas Neimantas (1938–2009).
 103. Fabijonas Neveravičius (1900–1981)
 104. Vytenis Neverdauskas, g. 1958 m. sausio 3 d.
 105. Adolfas Nezabitauskis (1901–1968)
 106. Kajetonas Rokas Nezabitauskis-Zabitis (1800–1876)
 107. Kiprijonas Juozapas Nezabitauskis-Zabitis (1779–1837)
 108. Alvydas Nikžentaitis, g. 1961 m. spalio 18 d.
 109. Stasė Niūniavaitė (1923–2002)
 110. Liudas Noreika (1884–1928)
 111. Julius Norkevičius, g. 1932 m. spalio 4 d.
 112. Romualdas Norkus, g. 1944 m. sausio 18 d.
 113. Juozas Normantas (1922–2012)
 114. Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833), ne žemaitis, bet buvo Rietavo dvaro savininkas
 115. Antanas Olbutas, g. 1943 m.
 116. Kazimieras Olšauskas (1911–1954)
 117. Gražina Oškinytė-Eimanavičienė, g. 1942 m. sausio 19 d., ne žemaitė, bet gyvena, kuria Palangoje
 118. Juozas Pabrėža, g. 1955 m. rugsėjo 30 d.
 119. Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849)
 120. Aleksandras Pakalniškis (1910–2012)
 121. Kazimieras Pakalniškis-Dėdė Atanazas (1866–1933)
 122. Ričardas Pakalniškis (1935–1994)
 123. Valentina Pancernienė (1931–2005)
 124. Regina Parnarauskienė (Baužaitė, 1934–2022)
 125. Petras Parčevskis, m. 1659 m.
 126. Janina Parutienė, g. 1958 m.
 127. Stanislava Paškevičienė (Medekšaitė, 1846–1933)
 128. Andrius Patiomkinas, g. 1979 m.
 129. Danutė Paulauskaitė (1945–2004)
 130. Kristina Paulauskaitė, g. 1954 m. rugsėjo 2 d.
 131. Zita Paulauskaitė (1956–2021)
 132. Adomas Paulauskas (~1764–1843)
 133. Jonas Paulauskas (1923–2003)
 134. Vaclovas Paulauskas (1910–1995)
 135. Kazys Paulauskas (1934–2013)
 136. Bronė Pažėrienė (Lėčaitė, 1912–1941)
 137. Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana (1877–1930)
 138. Justas Paleckis (1899–1980)
 139. Leonas Peleckis-Kaktavičius, g. 1946 m. gegužės 4 d. 
 140. Mindaugas Peleckis (1975–2023)
 141. Vaclovas Peleckis (1910–2009)
 142. Juzefas Perkovskis (1896–1940)
 143. Mindaugas Perminas (1964–2015)
 144. Stasė Petersonienė, g. 1916 m.
 145. Antanas Petkevičius (1804–1880)
 146. Leonas Petravičius (1940–2014)
 147. Liucijus Petravičius (1929–1960) 
 148. Tomas Petreikis, g. 1984 m. sausio 6 d.
 149. Donatas Petrošius, g. 1978 m. lapkričio 28 d.
 150. Pijus Petrukaitis (1917–1958)
 151. Genovaitė Petrulienė (Milašauskaitė), g. 1931 m. kovo 31 d.
 152. Ignas Pikturna (1924– 2005)
 153. Justinas Pilyponis(1907–1947)
 154. Kornelijus Platelis, g. 1951 m. sausio 22 d.
 155. Algirdas Pocius (1930–2021)
 156. Antanas Pocius (1931–2023)
 157. Vaclovas Pocius (1943–2002)
 158. Zigmantas Pocius (1935–1997)
 159. Sara Poisson(tikr. pav. Rasa Čergelienė), g. 1964 m. birželio 30 d.
 160. Dionizas Poška (1764–1830)
 1. Sigitas Poškus (1957–2021)
 2. Tadas Poška (1921–2001)
 3. Cecilija Pračkauskaitė (1910–1956)
 4. Janina  Pranaitienė (1935–2020)
 1. Karolina Praniauskaitė (1828–1859)
 2. Otonas Praniauskas (1818–1878)
 3. Vincentas Prialgauskas (1817–1884)
 4. Aldona Prižgintaitė-Spykers, g. 1929 m. gegužės 22 d.
 5. Rozalija Preibytė-Valiūnienė (1930–2019)
 6. Vlada Prosčiūnaitė (Prosčevičiūtė)-Brazaitienė-Leeming(1867–1926)
 7. Kazys Aleksandras Puida(slapyv.: K. Žegota, Aitvaras, J. Driskius, Kerų dėdė, K. Vargas ir kt., 1883–1945)
 8. Aldona Elena Puišytė-Grigaliūnė, g. 1930 m. sausio 4 d.
 9. Nijolė Simona Pukinskaitė, g. 1958 m. gruodžio 31 d.
 10. Teresė Puriuškienė (Bikinaitė, 1938–2002)
 11. Vladas Gerardas Putvinskis-Pūtvis (1873–1929)
 12. Ernesta Račienė (Jakštaitė, g. 1951 m.)
 13. Jeronimas Kiprijonas Račkauskis (1825–1889)
 14. Karolis Račkauskas-Vairas (1882–1970)
 15. Zuzana Radvilavičienė (1929–2014)
 16. Radzevičius Vladas(1908–1970)
 17. Aleksandras Radžius (1915–1996)
 18. Stasys Radžius, g. 1950 m. gegužės 8 d.
 19. Antanas Ragažinskas (1875–1932)
 20. Eugenija Ragulskienė (1924–1990)
 21. Vyda Ragulskienė (Kęsgailaitė, 1931– 2009)
 22. Stasys Raila (1907–2008)
 23. Romualdas Rakauskas (1941–2021)
 24. Genovaitė Ralienė, literatė, Jurbarko r.
 25. Kazimieras Ralys (1885–1958)
 26. Pranciškus Ramanauskas (1893–1959)
 27. Valerija Ramonaitė (1928–2007)
 28. Jonas Ramonas, g. 1960 m.
 29. Stasys Ramonas(1904–1997)
 30. Rolandas Rastauskas, g. 1954 m. spalio 13 d., ne žemaitis, bet mokėsi, gyveno Palangoje
 31. Petras Raštikis, g. 1956 m. gruodžio 18 d.
 32. Stasys Raštikis (1985–1935)
 33. Angelė Raudienė, g. 1942 m.
 34. Albinas Raudonis (1934–2010)
 35. Eleonora Ravickienė(Chainauskaitė, 1916–2004), ne žemaitė, bet gyveno Plungėje, kraštotyrininkė, dviejų knygų apie Plungės kraštą ir jo žmones autorė
 36. Justinas Razma (1904–1945)
 37. Vacys Reimeris (1921–2017)
 38. Daiva Rekašienė (Vaitkevičiūtė), g. 1970 m. sausio 18 d.
 39. Donius Remys(1925–2013)
 40. Sigitas Renčys(1948–2021)
 41. Bolius Repšys(1901–?)
 42. Damijonas Riauka (1941 m. sukilimo dalyvis, knygos „Mardosų kuopa“ autorius, plungiškis
 43. Rimutė Rimantienė (Jablonskytė, 1920–2023), ne žemaitė, archeologė, tyrinėjo Žemaitijos istoriją, leido knygas
 44. Leonas Rimeikis, g. 1930 m. spalio 14 d.
 45. Juozapas Rimkevičius (1814–1901)
 46. Nijolė Rimkienė, g. 1934 m. lapkričio 20 d.
 47. Olimpija Rimkienė (Vėlavičiūtė), g. 1951 m.
 48. Leonardas Ringys, g. 1926 m. balandžio 27 d.
 49. Jonas Riškus (1922–2018)
 50. Janina Riškutė, g. 1950 m.
 51. Henrika Aušrienė Rybačiauskaitė, g. 1930 m. lapkričio 17 d. 
 52. Marcelinas Ročka(1912–1983)
 53. Marija Rolnikaitė (1927–2016)
 54. Palmira Rudalevičienė, g. 1955 m. kovo 18 d. 
 55. Antanas Rubšys (1923–2002)
 56. Silvestras Rucevičius (~1747–1831)
 57. Edvardas Rudys (1936–2015) 
 58. Valerijus Rudzinskas, g. 1960 m. kovo 21 d. 

737.                 Liudvikas Ruikas (1938–2004)

738.                 Nijolė Rumbutytė-Navikienė, g. 1958 m. spalio 30 d.

 1. Viktoras Ruokis (1885–1971), ne žemaitis, bet yra knygos „Palangos kraštas“ bendraautoris (1925 m., kartu su Ignu Končiumi)
 2. Bronė Rupainienė (Butrimaitė, 1905–1994)
 3. Juozapas Rupeika (1789–1854)
 4. Jonas Ruzgys (1904–2005?)

743.                 Antanas Rūkas (1907–1967)

744.                 Antanas  Sabaliauskas (1905–1987)

745.                 Vincas Sabaliauskas, literatas, Jurbarko r.

746.                 Vytautas Sabaliauskas, literatas, Jurbarko r.

 1. Zenė Sadauskaitė, g. 1948 m. gruodžio 2 d.
 2. Kazys Saja, g. 1932 m. birželio 27 d., ne žemaitis, bet užaugo Plungės rajono Vaištarų kaime pas Petronėlę ir Adomą Norvaišus
 3. Antanina Sajienė (1931–2010)
 4. Tomas Sakalauskas (1932–2015)
 5. Antanas Salys (1902–1972)
 6. Danutė Samienė (Budrytė), Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro vadovė, režisierė, knygos apie šį teatrą autorė
 7. Stasys Santvaras(tikr. Pav. Zaleckis, 1902–1991), ne žemaitis, bet dalyvavo Žemaičių rašytojų sambūryje (1936–1944), jo kūrybos yra paskelbta antologijoje „Žemaičiai“ (1938).
 8. Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595–1640), ne žemaitis, bet gyvendamas Kražiuose sukūrė pirmuosius savo žymesnius jaunystės kūrinius, panegirikoje Jonui Karoliui Chodkevičiui (1619 m.) aprašė Kražių kolegijos įsteigimą, keliuose kituose jo kūriniuose taip pat yra minimi Kražiai, Žemaitija.
 9. Donatas Sauka (1929–2015)
 10. Leonardas Sauka (1931–2022)
 11. Antanas Savickas (1782–1836)
 12. Jadvyga Savickienė, g. 1942 m.
 13. Antanas Savickis (~1782–1836)
 14. Juozapas Savickis (~1840 – po 1863)
 15. Jurgis Savickis-Rimošius (1890–1952)
 16. Pranas Savickis, 1928 m.
 17. Julijana Sejavičienė, g. 1943 m. balandžio 17 d.
 18. Adas Sendrauskas (palangiškis fotomenininkas, knygų autorius ir leidėjas, kilęs iš Žemaitijos)
 19. Rapolas Serapinas (1904–1989)
 20. Birutė Serapinienė, g. 1931 m.
 21. Ieva Simonaitytė (1897–1978), ne žemaitė, bet dalyvavo Žemaičių rašytojų sambūrio veikloje, jos kūrybos yra paskelbta antologijoje „Žemaičiai“ (1938)
 22. Kazimieras Simonavičius (~ 1600 – ~1651)
 23. Vladas Sipaitis (iki 1940 m. – Fedotas Sipavičius, 1904–1992)
 24. Vytautas Sirtautas (1921–2008)
 25. Klemensas Skabeika(1884–1951)
 26. Leonas Skabeika (1904–1936)
 27. Elena Skaudvilaitė (1935–2023)
 28. Steponas Skeivys (1913–2002)
 29. Antanas Skripkauskas (1904–1941)
 30. Petras Skirmantas, g. 1947 m.
 31. Antanas Skripkauskas (1904–1941)
 32. Stasys Skrodenis, g. 1938 m. sausio 16 d.
 33. Kazimieras Skrodzkis (1798–1874)
 34. Albinas Slavickas, g. 1927 m. rugpjūčio 14 d.
 35. Saliamonas Slavočinskis (Mozerka, ~1630– ~1660).
 36. Kostas Slivskis, g. 1944 m. balandžio 2 d.
 37. Marytė Slušinskaitė, g.1958 m.
 38. Jurgis Smalakys (1680–1740)
 39. Benediktas Smigelskis (~1784–1879)
 40. Hubertas Smilgys, g. 1948 m. lapkričio 3 d.
 41. Dainius Sobeckis, g. 1977 m. liepos 15 d., gimė Klaipėdoje, bet gyvena, dirba ir Žemaitijoje (Plungė, Palanga)
 42. Giedrė Sodeikienė, g. 1950 m.
 43. Zita Sodeikienė (Biliūnaitė), g. 1934 m.
 44. Meilė Smiltė Sposmanytė (1987 m. baigė Palangoje mokyklą)
 45. Arūnas Spraunius, g. 1962 m. lapkričio 8 d.
 46. Adolfas Sprindis (1921–1986)
 47. Jūratė Sprindytė, g. 1952 m. rugsėjo 7 d., gimė Vilniuje, bet yra žemaičio literatūrologo A. Sprindžio dukra
 48. Feliksas Sragys (1860–1951)
 49. Simonas Tadas Stanevičius (1799–1848)
 50. Tomas Staniulis, g. 1976 m. lapkričio 1 d.
 51. Stankaitienė Leonida, literatė, Jurbarko r.
 52. Stankevičienė Rasa, literatė, Jurbarko r.
 53. Maurikis Mikalojus Stankevičius (1857–1892)
 54. Stasys Stankus (1933–2016)
 55. Vytautas Stankus, g. 1984 m. lapkričio 8 d.
 56. Dalia Staponkutė, g. 1964 m. rugpjūčio 14 d.
 57. Henrikas Stasas, literatas, Jurbarko r.
 58. Jonas Stašaitis (1921–2012)
 59. Pranciškus Stanskis (1815–1905)
 60. Juozas Stasiulis (1895–1974)
 61. Justinas Staugaitis (1866–1943)
 62. Vytautas Jonas Stauskas (Palangoje gyveno 1944–1962 m., 1960 m. baigė Palangos vidurinę mokyklą
 63. Kazimieras Steponis-Steponavičius (1904–1968)
 64. Inga Stepukonienė, g. 1971 m.
 65. Anupras Stonys (1887 – po 1940)
 66. Juozas Stonys(1928–2014)
 67. Stanislovas Stonkus (1931–2012)
 68. Juozas Stoukus(1886–1946)
 69. Jonas Strašinskas (1926–2019)
 70. Jonas Adolfas Strakšys (1937–2022)
 71. Antanas Stravinskas (1927–2007)
 72. Stravinskienė Eugenija(1928–2004)
 73. Irena Stražinskaitė-Glinskienė, žemaitė, knygų autorė, politikė, akušerė
 74. Dalia Striogaitė, g. 1940 m. liepos 1 d. 
 75. Viktoras Stirpeika, g. 1962 m. spalio 5 d.
 76. Krescencijus Antanas Stoškus, g. 1938 m. rugsėjo 18 d. 
 77. Stanislava Stripinienė (1933–2020)
 78. Motiejus Strijkovskis (1547–~1593), ne žemaitis, bet buvo Jurbarko klebonas, daugiausiai gyveno Varniuose, parašė pirmąją išspausdintą Lietuvos istoriją – „Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos Rusios kroniką“ (1582 m.)
 79. Rimvydas Stasys Stropus, g. 1936 m. spalio 16 d.
 80. Stasys Stropus, Palangos fotografo Igno Stropaus sūnus, knygos „Vadovas po Palangos botanikos parką“ (2001 m.) autorius
 81. Vytautas Stulpinas, g. 1952 m. spalio 27 d.
 82. Stasys Stungurys (1929–2022)
 83. Stasė Surdokienė, g. 1924 m. liepos 25 d.
 84. Janina Survilaitė, g. 1941 m. sausio 2 d.
 85. Vladimiras Sušilovas, g. 1949 m.
 86. Vladas Sušinskas (1957–2000)
 87. Petras Sūdžius (1898–1941)
 88. Romualdas Vytautas Sveikata, literatas, Jurbarko r.
 89. Janina Šakaitienė, literatė, Jurbarko r.
 90. Matas Šalčius (1890–1940), ne žemaitis, bet gyveno ir dirbo Žemaitijoje
 91. Julija Šalkauskienė (1904–1994)
 92. Stasys Šalkauskis (1886–1941)
 93. Šauklys Viktoras Vincentas(1908–2003)
 94. Šauklys Vytautas, literatas, Jurbarko r.
 95. Vladas Šaulys (1902–1977)
 96. Jurga Šeduikytė, g. 1980 m. vasario 10 d.
 97. Vaidas Šeferis, g. 1974 m. vasario 3 d.
 98. Algirdas Šerėnas (1930–1998)
 99. Aleksandras Šešelgis(1921–1997)
 100. Marcelinas Šikšnys (1874–1970)
 101. Vytautas Povilas Šilas, g. 1937 m. birželio 29 d.
 102. Rimvydas Šilbajoris (1926–2005)
 103. Juozas Šileika, g. 1949 m.
 104. Sigitas Šileris (1935–2022)
 105. Aleksandra Šilgalytė (1904–1997)
 106. Mečislovas Šilinskas, g. 1931 m. vasario 22 d.
 107. Viktoras Šimaitis(1917–1993)
 108. Gabrielius Šimkevičius (1644–1709)
 109. Jonas Šimkus (1906–1965), gimė Rugoje, bet augo, mokėsi Palangoje
 110. Juozas Šimkus, knygos apie Plungę bendraautoris
 111. Robertas Šimkus-Karlis Giets, g. 1980 m.
 112. Vladas Šimkus(1936–2004)
 113. Zigmantas Šimkus (1920–2009)
 114. Lidija Šimkutė, g. 1942 m.
 115. Šarūnas Šimulynas (1939–1999)
 116. Pranciškus Baltrus Šivickis (1882–1968)
 117. Vincentas Šliogeris (1832–1913)
 118. Regina Šliogerytė-Bliū­džiu­vienė, g. 1948 m. spalio 11 d.
 119. Jonas Šliūpas (1861–1944)
 120. Nijolė Šližienė, g. 1932 m. lapkričio 7 d.
 121. Violeta Šoblinskaitė, g. 1954 m. rugsėjo 2 d.
 122. Adomas Šoblinskas (1932–1990)
 123. Pranciškus Šrubauskis (~1620–1680)
 124. Stasys Štikelis (1930–1999)
 125. Teodoras Šuravinas (1889–1966)
 126. Vincentas Šurevičius (~1818–1860)
 127. Marija Šveikauskaitė-Klevinskienė (1893–1934)
 128. Vlada Šveikauskienė-Brazauskaitė (1928–2018)
 129. Mindaugas Švėgžda, g. 1957 m. gegužės 19 d. 
 130. Jurgis Talmantas (1894–1955)
 131. Regimantas Tamošaitis, g. 1956 m. kovo 3 d. 
 132. Dalia Tamošauskaitė (Zabitienė), g. 1973 m. balandžio 23
 133. Kristina Tamulevičiūtė, g. 1989 m. rugpjūčio 6 d.
 134. Jonas Laimonas Tapinas(1944–2022)
 135. Petras Tarvainis (~1580 – ~ 1642)
 136. Vytautas Tarvainis (1924–1952)
 137. Danutė Tarvydaitė, g. 1945 m.
 138. Juozas Tarvydas (1900–1973)
 139. Adolfas Tautavičius (1925–2006)
 140. Dalia Teišerskytė (1944–2023)
 141. Alfonsas Tekorius, g. 1934 m. balandžio 3 d.
 142. Telišauskienė Elena(1933–2008)
 143. Zenta Irena Tenisonaite-Hellemans (1925–2000)
 144. Aleksandras Tenisonas (1898–1986)
 145. Aloyzas Tenzegolskis, g. 1945 m. rugsėjo 10 d.
 146. Artūras Tereškinas, g. 1965 m. rugsėjo 18 d.
 147. Sofija Viktorija Tyzenhauzaitė de Šuazel-Gufjė (1790–1878)
 148. Virginija Timinskaitė, 1953 m.
 1. Petras Tinginys(1951–2002) 
 2. Petras Tarvainis (~1580 – ~1642)
 3. Aleksandras Tornou (1895–1938)
 4. Jurgis Tornau (1919–2005)
 5. Ignas Trabša (1790–1867)
 6. Vincas Trumpa (1913–2002)
 7. Irena Tumavičiūtė, g. 1946 m. sausio mėn.
 8. Edvardas Turauskas (1886–1968)
 9. Violeta Udelcovienė, g. 1962 m. birželio 3 d.
 10. Andrius Ugianskis (1816–1870)
 11. Eugenija Ulčinaitė, 1944 m. liepos 9 d.
 12. Janina Ulčinienė (1925–2002)
 13. Ona Umantaitė-Jautakienė (Jautakė), g. 1957 m. sausio 4 d. 
 14. Lidija Umbrasienė(1940–2013)
 15. Edmundas Untulis, g. 1959 m.
 16. Matas Untulis (1889–1952)
 17. Matas Untulis (1889–1952)
 18. Kęstutis Urba, g. 1954 m. gruodžio 3 d.
 19. Vytautas Urbanavičius (1935–2024)
 20. PranciškusMotiejus Urbonavičius / Pranas Urbanavičius (1868–1941)
 21. Vincas Urbutis (1929–2015)
 22. Rima Urmetzer (Marcinkevičiūtė), rašytoja, Jurbarko r.
 23. Jonas Usačiovas (1920–2013)
 24. Leonas Uvainis (1755–1828)
 25. Gediminas Vagnorius, g. 1957 m. birželio 10 d.
 26. Antanas Vaičius (1926–2008)
 27. Edvardas Vaičius, 1956 m. sausio 9 d.
 28. Stanislovas Vaidila (1817–1879)
 29. Stefa Vainauskienė, g. 1929 m. kovo 25 d.
 30. Stasė Vaineikienė(1884–1946)
 31. Silvestras Teofilis Valiūnas (1789–1831)
 32. Stefa Vainauskienė, g. 1929 m.
 33. Stasys Vainoras(1909–1964)
 34. Jadvyga Vainorienė (1927–2008)
 35. Daiva Vaišnienė, g. 1972 m. gegužės 28 d.
 36. Irena Vaišytė (1926–1994)
 37. Simonas Vaišnoras (~1545–1600)
 38. Daiva Vaitkevičiutė-Rekašienė, g. 1970 m. sausio 18 d.
 39. Edvardas Antanas Vaitkus (1937–2010)
 40. Juozas Vaitkus (1934–2016)
 41. Kęstutis Vaitkus, g. 1960 m. rugsėjo 25 d.
 42. Mykolas Vaitkus (1883–1973)
 43. Vacys Vaivada, g. 1958 m. lapkričio 29 d
 44. Grigas Valančius (1906–1978)
 45. Jurgis Valančius (1908 – ~ 1981)
 46. Motiejus Valančius (1801–1875)
 47. Rimvydas Valatka, g. 1956 m. gruodžio 19 d.
 48. Vitas Valatka (1927–1977)
 49. Rūta Irena Valeckienė, g. 1949 m.
 50. Vytautas Valius (1930–2004), dailininkas, yra išleista jo kūrinių albumų
 51. Silvestras Teofilis Valiūnas (1789–1831)
 52. Antanas Valiuška (1915–1998)
 53. Vančys Anzelmas(1945–2016)
 54. Eugenijus Valotka (1938–2015)
 55. Rūta Vanagaitė, g. 1955 m. sausio 25 d.
 56. Birutė Vanagienė (Romaitė, 1934–2011)
 57. Aldona Vareikienė, g. 1933 metų rugpjūčio 1 d.
 58. Juozapas Varkulevičius (~1788–1838)
 59. Algirdas Varnas (1949–2013)
 60. Adolfina Varnelienė (Kerpauskaitė, g. 1935 m. lapkričio 3 d.)
 61. Audronė Varpiotienė, g. 1944 m. kovo 23 d.
 62. Pranas Vaseris (1915–1987)
 63. Jonas Vasys Vasiliauskas, g. 1918 m. sausio 19 d.
 64. Pranas Vasiliauskas (1907–1984)
 65. Pranciškus Vasiliauskas (1871–1955)
 66. Saulius Vasiliauskas, literatas, Jurbarko r.
 67. Matas Juozapas Veitas (1870–1937)
 68. Benediktas Velička(1894–1932)
 69. Algirdas Antanas Venckus (1924–2020)
 70. Adolfas Venckevičius, g. 1929 m. rugsėjo 30 d.
 71. Juozas Venckus (1887–1979)
 72. Vytautas Venckus(1922–1997)
 73. Vytautas Venckus (1930–1995)
 74. Antanas Venclova(1906–1971)
 75. Feliksas Vereika (1818–1882)
 76. Stanislovas Algirdas Verba (1941–2000)
 77. Aleksandras Veverskis (1923–1944)
 78. Pranas Veverskis (1916–1999)
 79. Norbertas Vėlius (1938–1996)
 80. Antanas Vienuolis(1882–1957), ne žemaitis, bet yra gyvenęs Žemaitijoje ir yra apie ją sukūręs vertingų kūrinių
 81. Vaclovas Vičius, g. 1956 m. balandžio 24 d.
 82. Valerija Vilčinskienė, g. 1953 m. birželio 7 d.
 83. Eduardas Vilkas (1935–2008), ekonomistas, akademikas, knygų autorius, bendraautoris
 84. Emilis Vinteleris (1878–1972)
 85. Antanas Vireliūnas(1887–1925)
 86. Ignas Viržintas (1923–2001)
 87. Povilas Višinskis (1875–1906)
 88. Juozas Vyšniauskas, g. 1944 m. balandžio 13 d.
 89. Marija Vyšniauskaitė (Kataržienė, Jankauskienė, 1954–2022)
 90. Vytautas Vitkauskas (1935–2012)
 91. Vladas Vitkauskas, g. 1953 m. gegužės 7 d.
 92. Stanislovas Vitkevičius (1851–1915)
 93. Gediminas Vitkus, g. 1962 m. vasario 16 d.
 94. Juozapas Vitkus (1863–1937)
 95. Kazimieras Vizgirda (1788–1861)
 96. Levas Vladimirovas (1912–1999)
 97. Eugenijus Zabitis (Pranas Žvinklys), g. 1953 m.
 98. Petras Zabitis, g. 1947 m.
 99. Romualda Zagorskienė, g. 1933 m. spalio 12 d.
 100. Vida Zaksienė (Budginaitė), g. 1946 m. balandžio 14 d.
 101. Angelina Zalatorienė, g. 1947 m.
 102. Leonas Zaleckis (1929–2003)
 103. Bronius Zdanavičius-Danis / Zdanys (1907–po 1955)
 104. Aurelija Genovaitė Zinkevičiūtė (1933–2022)
 105. Viljamas Zorachas(1887–1966)
 106. Aleksandras Žalys(1951–2018)
 107. Povilas Žadeikis (1887–1957)
 108. Pranciškus Žadeikis (1869–1933)
 109. Antanas Žalys, g. 1925 m.
 110. Edmundas Žalpys, g, 1955 m.
 111. Algirdas Žebrauskas, g. 1955 m. sausio 5 d.
 112. Adomas Žeimis-Žeimavičius (1854–1909)
 113. Juozapas Želvavičius Želvys (1822–1866)
 114. Irena Želvienė (Prialgauskaitė), g. 1943 m. rugpjūčio 16 d.
 115. Juozapas Želvys-Želvavičius (1822–1866)
 116. Petras Želvys, g. 1925 m. spalio 8 d.
 117. Paulina Žemgulytė, g. 1942 m. vasario 7 d.
 118. Petras Žemkauskas (1928–2018)
 119. Regina Daliutė Žibaitienė, poetė, Jurbarko r.
 120. Aušra Žičkienė (Navasaitytė), 1964 m. gegužės 30 d.
 121. Jonas Žičkus (1924–2007)
 122. Joana Danutė Žilaitytė-Juškaitienė(1932–2009)
 123. Alfonsas Žilėnas (1921–2005), ekonomistas, mokslininkas, knygų autorius
 124. Vytautas Tomas Žiūraitis (1915–1990)
 125. Rasutė Žukienė (Andriušytė), g. 1960 m. rugpjūčio 1 d. 
 126. Regina Žukienė, g. 1952 m. gegužės 4 d.
 127. Vladas Žulkus, g. 1945 m. balandžio 16 d. 
 128. Motiejus Žutautas (1827–1880)
 129. Donatas Žvaginis, g. 1955 m. lapkričio 11 d.
Smush Image Compression and Optimization