VO „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“


Adresas:
D. Gerbutavičiaus g. 10-213, LT- 04317 Vilnius. Tel.: 8 687 47 50. Faksas (8-5) 261 9670.
Ats. sąsk. Nr. LT657300010086726101. Įmonės kodas 300037489. El. p. zemaiciu@gmail.com.
VO „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“ prezidiumo pirmininkė Danutė Mukienė.
Regionų kultūrinių iniciatyvų centras – Lietuvos Respublikos piliečių savanoriška, savarankiška, nepolitinė, pelno nesiekianti visuomeninė, paramos gavėjo statusą turinti organizacija, kuri vienija įvairių tautybių, religijų bei pažiūrų žmones.
Pagrindinės veiklos sritys: žemaičių istorijos, kultūros tyrimai, tradicijų ir papročių puoselėjimas populiarinimas, kultūrinių renginių, konferencijų, parodų organizavimas, periodinių, neperiodinių ir elektroninių leidinių kūrimas, leidyba, administravimas, platinimas.

error: Content is protected !!
Smush Image Compression and Optimization