VO „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“ (anksčiau „A mon sakā“ redakcija, Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras) neperiodiniai leidiniai (1992–2021 m.)

 

KNYGOS, INFORMACINIAI LEIDINIAI

 1. Knyga: „Žemaitija. Įvykiai, žmonės, likimai“. Sudarė Arvydas Gelžinis. Leidėja, redaktorė. Klaipėda, 1992.
 2. Knyga: „M. Daukšos „Katekizmui – 400“. Sudarė, leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Klaipėda, 1995.
 3. Knyga: Rudys Edvards „Kuotrė“ (žemaitiška proza). Leidėja, redaktorė. Vilnius, 1996.
 4. Knyga: „Ir aš esu…“ (straipsniai, interviu, recenzijos apie Stasį Anglickį ir jo kūrybą). Sudarė, leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 1996.
 5. Informacinis leidinys: Žemaitijos ąžuolas (informacinis leidinys apie etnografą Igną Končių). Sudarė, redagavo, leidėja Danutė Mukienė. Vilnius, 1996.
 6. Informacinis leidinys: Žemaičių rašytojų sambūris (informacinis leidinys). Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1996.
 7. Knyga: „Kazimieras Olšauskas. Kunigas, profesorius, Sibiro tremtinys. Sudarė Danutė Mukienė, Rožė Valiūnienė. Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 1997.
 8. Knyga: Elena Šimulytė „Nebaigtas rožinis“ (prisiminimai). Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė.  Vilnius, 1997.
 9. Informacinis leidinys: Vacys Milius „Žemaičių etnologijos bibliografija“. Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 1997.
 10. Informacinis leidinys: „Palanga. Tiltas į jūrą“ (Informacinis-kultūrinis šviečiamasis leidinys). Sudarė, leidėja, redaktorė, dalies tekstų autorė Danutė Mukienė. Vilnius, 1997.
 11. „Žemaičių dailės muziejus“. Sudarė Danutė Mukienė, Vida Turskytė, Stasė Beržonskaitė. leidėja, redaktorė, dalies tekstų autorė Danutė Mukienė. Vilnius, 1997.
 12. Lankstinys: „Žemaičių kultūros draugija“. Sudarė, išleido Danutė Mukienė. Vilnius, 1997.
 13. Lankstinys: „Žemaičių akademija“. Sudarė, išleido Danutė Mukienė. Vilnius. 1997.
 14. Lankstinys: „Akademinio žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia“. Sudarė, išleido Danutė Mukienė. Vilnius, 1997.
 15. Knyga: „Sava muotinu kalbo…“ (žemaičių poezijos rinktinė). Sudarė, leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.
 16. Informacinis leidinys: Juozas Pabrėža, Aleksas Girdenis. „Žemaičių rašyba“. leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius-Šiauliai, 1998.
 17. Informacinis leidinys: Igno Končiaus tautosakos užrašai. 1 sąsiuvinis. Sudarė, išleido Danutė Mukienė, Loreta Mukaitė. Vilnius, 1998.
 18. Informacinis leidinys: Igno Končiaus tautosakos užrašai. 2 sąsiuvinis. Sudarė, išleido Danutė Mukienė, Loreta Mukaitė. Vilnius, 1998.
 19. Informacinis leidinys: Žemaičių kultūriniai sambūriai XVII–XX a. Sudarė, išleido Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.
 20. Knyga: Jonas Ilskis. „Mano gyvenimo takelis“. Sudarė, leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.
 21. Knyga: Neringa. Sudarė, leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. . Vilnius, 1998.
 22. Knyga: Apolinaras Petras Bagdonas/. „Nemirštančios godos“. Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.
 23. Informacinis leidinys: „Žemaitija“ / „Zmudz“.  Sudarė, išleido Danutė Mukienė, iš lietuvių į lenkų kalbą vertė Halina Vilčevska. Vilnius, 1998.
 24. Lankstinukas: „Mažeikių muziejus“. Sudarė, išleido Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.
 25. Lankstinukas: „Palangos botanikos parkas“. Sudarė, išleido Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.
 26. Informacinis leidinys: „Zenono Ivinskio surinktos ir Žemaičių dailės muziejui padovanotos bibliotekos spaudinių katalogas“. Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 1999.
 27. Knyga: Zita ir Jonas Geniai. Varnių kunigų seminarija. Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2000.
 28. Knyga: Albinas Batavičius. Žemaitija. Tauragės kraštas senose fotografijose. Sudarė, leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. 2000.
 29. Knyga: Teklė Džervienė. „Akmou so velnė piedo“. Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė.  Vilnius, 2000.
 30. Skaitmeninė knyga (kompaktinė plokštelė / CD): „Žemaitija“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 2000.
 31. Knyga: Rudīs Edvards. „Sėmuona malūnā“. Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2001.
 32. Informacinis lankstinukas „Šatrijos Ragana“. Sudarė, leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2002.
 33. Knyga: Sofija Tyzenhauzaitė. „Reminiscencijos : apie imperatorių Aleksandrą I ir apie imperatorių Napoleoną I.“. Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2004.
 34. Knyga: Vitas Valatka. „Žemaičių žemės tyrinėjimai““, kn. 1. Sudarė, leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2004.
 35. Knyga: Gabrielė Giunterytė Puzinienė. „Vilniuje ir Lietuvos dvaruose : 1815–1843 metų dienoraštis“. Leidėja Danutė Mukienė. Vilnius,  2005.
 36. Knyga: Žemaičių modernizuoto folkloro CD „A mon sakā?“ Vilnius, 2005.
 37. Knyga: Vitas Valatka. „Žemaičių žemės tyrinėjimai““, kn. 2. Sudarė, leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2006.
 38. Knyga: Sofija Tyzenhauzaitė. „Halina Oginskytė, arba Švedai Lenkijoje“. Redaktorė, leidėja Danutė Mukienė. Vilnius, 2006. 
 39. Knyga: Antanas Lotužys. „Aš, Antanas, Pavandenės krašto sūnus“. Sudarė, Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2007.
 40. Knyga: Vytautas Savickis. „Medis – manoji eldija“. Sudarė, eidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Danutė Mukienė. Vilnius, 2007.
 41. Knyga: „Palanga. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 2007.
 42. Knyga: Polonezų kelias: Lietuva, Baltarusija, Lenkija 2005–2007 m.“ Sudarė, leidėja, redaktorė, dalies tektų autorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2007.
 43. Informacinis leidinys: „Priesakai sūnui“ (autorius Mykolas Kleopas Oginskis). Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2007.
 44. Knyga: Petras Gintalas. „Gyvenimas ir kūryba“. Sudarė, redaktorė, leidėja Danutė Mukienė. Vilnius, 2008.
 45. Knyga: „Rietavo krašto bažnyčios, vargonai ir vargonininkai“. Sudarė, leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2008.
 46. Knyga: Juozas Mickevičius. „Tėvų ir protėvių žemė: rašytinis palikimas Lietuvos muziejuose, bibliotekose, archyvuose“. Kn. 1. Sudarė, leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2008.
 47. Knyga: Juozas Mickevičius. „Tėvų ir protėvių žemė: rašytinis palikimas Lietuvos muziejuose, bibliotekose, archyvuose“. Kn. 2. Sudarė, leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2009.
 48. Knyga: Mykolas Kleopas Oginskis. „Atsiminimai apie Lenkiją ir lenkus nuo 1788 iki 1815 metų pabaigos“, t. 1, 2007, pakartotinis leidimas – 2010 m. Vilnius. Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė.
 49. Knyga: Mykolas Kleopas Oginskis. Atsiminimai apie Lenkiją ir lenkus nuo 1788 iki 1815 metų pabaigos, t. 2–3. Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2008.
 50. Knyga: Mykolas Kleopas Oginskis. Atsiminimai apie Lenkiją ir lenkus nuo 1788 iki 1815 metų pabaigos, t. 4. Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2010
 51. Knyga: Viktorija Daujotė [Viktorija Daujotytė]. „Balsā ūkūs‘ / Balsai ūkuose“. Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2010.
 52. Knyga: Džervienė Teklė. „Žali žuolelė“. Sudarė, leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2011.
 53. Knyga: Viktorija Daujotė [Viktorija Daujotytė]. „Gīvenu vīna / Gyvenu viena“. Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2012.
 54. Knyga: Mykolas Kleopas Oginskis „Laiškai apie muziką“, leidėja, redaktorė Danutė Mukienė, Vilnius, 2014.
 55. Knyga: Andžejus Zaluskis. „Mykolas Kleopas Oginskis. Gyvenimas ir kūryba“. Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2015.
 56. Knyga: Danutė Ramonaitė-Mukienė. „Polonezų kelias. Gyvenimas, kurio nepakartosi“. Vilnius, 2015.
 57. Knyga: Danutė Ramonaitė-Mukienė. „The Inimitable Life of Mykolas Kleopas Oginskis“. Vilnius, 2019.
 58. Knyga: Viktorija Daujotė [Viktorija Daujotytė]. „Tatā pariejau / Tai parėjau“. Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2015.
 59. Knyga: Viktorija Daujotė [Viktorija Daujotytė]. „Žīmėni vuobelie / Žieminė obelis“. Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2016.
 60. Knyga: Donatas Butkus. „Kā žemė bova brongesnė ož douna“. Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2016.
 61. Knyga: Danutė Ramonaitė-Mukienė. „Kretingos Egidijaus Radžiaus teatras“. Vilnius, 2017.
 62. Knyga: „Žemaitē“. Žemaitiu gruožėnės literatūra antuoluojėjė. Sudarė, leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2018.
 63. Knyga: Danutė Ramonaitė-Mukienė. „Telšių Žemaitės dramos teatras“. Vilnius, 2019.
 64. Knyga: Viktorija Daujotė. „Žemaitīnā / Žemaitynai“. Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2021.
 65. Sofija Tyzenhauzaitė. „Lenkas Santo Dominge, arba Jaunoji kreolė“. Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė, Vilnius, 2021.
 66. Sofija Tyzenhauzaitė. „Vladislovas Jogaila ir Jadvyga, arba Lietuvos sąjunga su Lenkija. Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė, Vilnius, 2021.

SKAITMENINIAI LEIDINIAI: 

 • Skaitmeninė knyga „Žemaitija“. Vilnius, 2000
 • Skaitmeninė svetaine „Žemaitija” http://www.samogit,lt
 • Skaitmeninė svetainė „M. Daukšos POSTILEI – 4000“ http://postilla.mch.mii.lt 
 • Skaitmeninė svetainė „Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės“ http://www.tradicija.lt
 • Skaitmeninė svetainė „Žemaitijos muziejų ir parkų kelias“
 • Skaitmeninė svetainė „Lietuviškas žodis“ http://www.spaudos.lt 
 • Skaitmeninė svetainė „Lietuva – Latvija: istorija, kultūra, dabartis“ http://www.baltu.lt
 • Skaitmeninė svetainė „Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija“ 
Smush Image Compression and Optimization