VO „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“ (anksčiau „A mon sakā“ redakcija, Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras) neperiodiniai leidiniai (1992–2021 m.)

 

KNYGOS, INFORMACINIAI LEIDINIAI

 1. Knyga: „Žemaitija. Įvykiai, žmonės, likimai“. Sudarė Arvydas Gelžinis. Leidybos vadovė, redaktorė. Klaipėda, 1992.
 2. Knyga: „M. Daukšos „Katekizmui – 400“. Sudarė, leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Klaipėda, 1995.
 3. Knyga: Rudys Edvards „Kuotrė“ (žemaitiška proza). Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 1996.
 4. Knyga: „Ir aš esu…“ (straipsniai, interviu, recenzijos apie Stasį Anglickį ir jo kūrybą). Sudarė, leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 1996.
 5. Informacinis leidinys: Žemaitijos ąžuolas (informacinis leidinys apie etnografą Igną Končių). Sudarė, redagavo, leidybos vadovė Danutė Mukienė. Vilnius, 1996.
 6. Informacinis leidinys: Žemaičių rašytojų sambūris (informacinis leidinys). Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1996.
 7. Knyga: „Kazimieras Olšauskas. Kunigas, profesorius, Sibiro tremtinys. Sudarė Danutė Mukienė, Rožė Valiūnienė. Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 1997.
 8. Knyga: Elena Šimulytė „Nebaigtas rožinis“ (prisiminimai). Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė.  Vilnius, 1997.
 9. Informacinis leidinys: Vacys Milius „Žemaičių etnologijos bibliografija“. Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 1997.
 10. Informacinis leidinys: „Palanga. Tiltas į jūrą“ (Informacinis-kultūrinis šviečiamasis leidinys). Sudarė, leidybos vadovė, redaktorė, dalies tekstų autorė Danutė Mukienė. Vilnius, 1997.
 11. „Žemaičių dailės muziejus“. Sudarė Danutė Mukienė, Vida Turskytė, Stasė Beržonskaitė. Leidybos vadovė,  redaktorė, dalies tekstų autorė Danutė Mukienė. Vilnius, 1997.
 12. Lankstinys: „Žemaičių kultūros draugija“. Sudarė, leidybos vadovė Danutė Mukienė. Vilnius, 1997.
 13. Lankstinys: „Žemaičių akademija“. Sudarė, leidybos vadovė Danutė Mukienė. Vilnius. 1997.
 14. Lankstinys: „Akademinio žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia“. Sudarė, leidybos vadovė Danutė Mukienė. Vilnius, 1997.
 15. Knyga: „Sava muotinu kalbo…“ (žemaičių poezijos rinktinė). Sudarė, leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.
 16. Informacinis leidinys: Juozas Pabrėža, Aleksas Girdenis. „Žemaičių rašyba“. Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius-Šiauliai, 1998.
 17. Informacinis leidinys: Igno Končiaus tautosakos užrašai. 1 sąsiuvinis. Sudarė, leidybos vadovė Danutė Mukienė. Redaktorė Loreta Mukaitė. Vilnius, 1998.
 18. Informacinis leidinys: Igno Končiaus tautosakos užrašai. 2 sąsiuvinis. Sudarė, leidybos vadovė Danutė Mukienė. Redaktorė Loreta Mukaitė. Vilnius, 1998.
 19. Informacinis leidinys: Žemaičių kultūriniai sambūriai XVII–XX a. Sudarė, leidybos vadovė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.
 20. Knyga: Jonas Ilskis. „Mano gyvenimo takelis“. Sudarė, leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.
 21. Knyga: Neringa. Sudarė, leidybos vadovė, dalies tekstų autorė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.
 22. Knyga: Apolinaras Petras Bagdonas/. „Nemirštančios godos“. Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.
 23. Informacinis leidinys: „Žemaitija“ / „Zmudz“.  Sudarė, leidybos vadovė Danutė Mukienė, iš lietuvių į lenkų kalbą vertė Halina Vilčevska. Vilnius, 1998.
 24. Lankstinukas: „Mažeikių muziejus“. Sudarė, leidybos vadovė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.
 25. Lankstinukas: „Palangos botanikos parkas“. Sudarė, leidybos vadovė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.
 26. Informacinis leidinys: „Zenono Ivinskio surinktos ir Žemaičių dailės muziejui padovanotos bibliotekos spaudinių katalogas“. Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 1999.
 27. Knyga: Zita ir Jonas Geniai. Varnių kunigų seminarija. Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2000.
 28. Knyga: Albinas Batavičius. Žemaitija. Tauragės kraštas senose fotografijose. Sudarė, leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. 2000.
 29. Knyga: Teklė Džervienė. „Akmou so velnė piedo“. Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė.  Vilnius, 2000.
 30. Skaitmeninė knyga (kompaktinė plokštelė / CD): „Žemaitija“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 2000.
 31. Knyga: Rudīs Edvards. „Sėmuona malūnā“. Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2001.
 32. Informacinis lankstinukas „Šatrijos Ragana“. Sudarė, leidybos vadovė Danutė Mukienė. Vilnius, 2002.
 33. Knyga: Sofija Tyzenhauzaitė. „Reminiscencijos : apie imperatorių Aleksandrą I ir apie imperatorių Napoleoną I.“. Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vertėjai: Liucija Baranauskaitė, Virginijus Baranauskas. Vilnius, 2004.
 34. Knyga: Vitas Valatka. „Žemaičių žemės tyrinėjimai““, kn. 1. Sudarė, leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2004.
 35. Knyga: Gabrielė Giunterytė Puzinienė. „Vilniuje ir Lietuvos dvaruose : 1815–1843 metų dienoraštis“. Leidybos vadovė Danutė Mukienė. vertėja Irena Aleksaitė. Vilnius,  2005.
 36. Kompaktinė plokštelė: Žemaičių modernizuoto folkloro CD „A mon sakā?“. Sudarė Loreta Sungailienė. Leidybos vadovė Danutė Mukienė.  Vilnius, 2005.
 37. Knyga: Vitas Valatka. „Žemaičių žemės tyrinėjimai““, kn. 2. Sudarė, leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2006.
 38. Knyga: Sofija Tyzenhauzaitė. „Halina Oginskytė, arba Švedai Lenkijoje“. Redaktorė, leidybos vadovė Danutė Mukienė. Vertėjas Virginijus Baranauskas. Vilnius, 2006. 
 39. Knyga: Antanas Lotužys. „Aš, Antanas, Pavandenės krašto sūnus“. Sudarė, leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2007.
 40. Knyga: Vytautas Savickis. „Medis – manoji eldija“. Sudarė, leidybos vadovė, tekstų autorė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2007.
 41. Knyga: „Palanga. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia“. Sudarė, leidybos vadovė, dalies tekstų autorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2007.
 42. Knyga: Polonezų kelias: Lietuva, Baltarusija, Lenkija 2005–2007 m.“ Sudarė, leidybos vadovė, redaktorė, dalies tektsų autorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2007.
 43. Informacinis leidinys: „Priesakai sūnui“ (autorius Mykolas Kleopas Oginskis). Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2007.
 44. Knyga: Petras Gintalas. „Gyvenimas ir kūryba“. Sudarė, redaktorė, leidybos vadovė, dalies tekstų autorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2008.
 45. Knyga: „Rietavo krašto bažnyčios, vargonai ir vargonininkai“. Sudarė, leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2008.
 46. Knyga: Juozas Mickevičius. „Tėvų ir protėvių žemė: rašytinis palikimas Lietuvos muziejuose, bibliotekose, archyvuose“. Kn. 1. Sudarė, leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2008.
 47. Knyga: Juozas Mickevičius. „Tėvų ir protėvių žemė: rašytinis palikimas Lietuvos muziejuose, bibliotekose, archyvuose“. Kn. 2. Sudarė, leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2009.
 48. Knyga: Mykolas Kleopas Oginskis. „Atsiminimai apie Lenkiją ir lenkus nuo 1788 iki 1815 metų pabaigos“, t. 1. Vilnius, 2007, pakartotinis leidimas – 2010 m. Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vertėjas Virginijus Baranauskas. Vilnius, 
 49. Knyga: Mykolas Kleopas Oginskis. Atsiminimai apie Lenkiją ir lenkus nuo 1788 iki 1815 metų pabaigos, t. 2–3. Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vertėjas Virginijus Baranauskas. Vilnius, 2008.
 50. Knyga: Mykolas Kleopas Oginskis. Atsiminimai apie Lenkiją ir lenkus nuo 1788 iki 1815 metų pabaigos, t. 4. Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vertėjas Virginijus Baranauskas. Vilnius, 2010
 51. Knyga: Viktorija Daujotė [Viktorija Daujotytė]. „Balsā ūkūs‘ / Balsai ūkuose“. Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2010.
 52. Knyga: Džervienė Teklė. „Žali žuolelė“. Sudarė, leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2011.
 53. Knyga: Viktorija Daujotė [Viktorija Daujotytė]. „Gīvenu vīna / Gyvenu viena“. Leidėja, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2012.
 54. Knyga: Mykolas Kleopas Oginskis „Laiškai apie muziką“. Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vertėjas Virginijus Baranauskas. Vilnius, 2014.
 55. Knyga: Andžejus Zaluskis. „Mykolas Kleopas Oginskis. Gyvenimas ir kūryba“. Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2015.
 56. Knyga: Danutė Ramonaitė-Mukienė. „Polonezų kelias. Gyvenimas, kurio nepakartosi“. Vilnius, 2015.
 57. Knyga: Danutė Ramonaitė-Mukienė. „The Inimitable Life of Mykolas Kleopas Oginskis“. Vilnius, 2019.
 58. Knyga: Viktorija Daujotė [Viktorija Daujotytė]. „Tatā pariejau / Tai parėjau“. Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2015.
 59. Knyga: Viktorija Daujotė [Viktorija Daujotytė]. „Žīmėni vuobelie / Žieminė obelis“. Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2016.
 60. Knyga: Donatas Butkus. „Kā žemė bova brongesnė ož douna“ I dalis. Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2016.
 61. Knyga: Danutė Ramonaitė-Mukienė. „Kretingos Egidijaus Radžiaus teatras“. Vilnius, 2017.
 62. Knyga: „Žemaitē“. Žemaitiu gruožėnės literatūra antuoluojėjė. Sudarė, leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2018.
 63. Knyga: Danutė Ramonaitė-Mukienė. „Telšių Žemaitės dramos teatras“. Vilnius, 2019.
 64. Knyga: Viktorija Daujotė [Viktorija Daujotytė]. „Žemaitīnā / Žemaitynai“. Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2021.
 65. Knyga: Sofija Tyzenhauzaitė. „Lenkas Santo Dominge, arba Jaunoji kreolė“. Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vertėjas Virginijus Baranauskas. Vilnius, 2021.
 66. Knyga; Sofija Tyzenhauzaitė. „Vladislovas Jogaila ir Jadvyga, arba Lietuvos sąjunga su Lenkija. Leidybos vadovė,  redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2021.
 67. Knyga: Sofija Tyzenhauzaitė. „Barbora Radvilaitė“. Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2021 m.
 68. Knyga: Sofija Tyzenhauzaitė. RAŠTAI I tomas („Reminiscencijos“, „Halina Oginskytė“). Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2022 m.
 69. Knyga: Sofija Tyzenhauzaitė. RAŠTAI II tomas („Barbora Radvilaitė“, „Vladislovas Jogaila ir Jadvyga, arba Lietuvos sąjunga su Lenkija“, „Gertrūda. Grafaitė Komorovska“). Leidybos vadovė, redaktorė Danutė Mukienė. Vilnius, 2022 m.

SKAITMENINIAI LEIDINIAI: 

 • Skaitmeninė knyga „Žemaitija“. Vilnius, 2000
 • Interneto svetainė „Žemaitija” (nuo 2019 m. „Žėemaičių žemė“ www.zemaitiuzeme.lt)
 • Interneto svetainė „M. Daukšos POSTILEI – 4000“ (nebeveikia)
 • Interneto svetainė „Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės“ http://www.tradicija.lt
 • Interneto svetainė „Žemaitijos muziejų ir parkų kelias“ (nebeveikia)
 • Interneto svetainė „Lietuviškas žodis“ http://www.spaudos.lt 
 • Interneto svetainė „Lietuva – Latvija: istorija, kultūra, dabartis“ http://www.baltu.lt
 • Interneto svetainė „Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija“ (nebeveikia)
Smush Image Compression and Optimization