VO „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“ (anksčiau „A mon sakā“ redakcija, Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras) neperiodiniai leidiniai (1992–2019 m.)

 

KNYGOS, INFORMACINIAI LEIDINIAI

 1. Knyga: „Žemaitija. Įvykiai, žmonės, likimai“. Sudarė Arvydas Gelžinis. Klaipėda, 1992.
 2. Knyga: „M. Daukšos „Katekizmui – 400“. Sudarė Danutė Mukienė. Klaipėda, 1995.
 3. Knyga: Rudys Edvards „Kuotrė“ (žemaitiška proza). Vilnius, 1996.
 4. Knyga: „Ir aš esu…“ (straipsniai, interviu, recenzijos apie Stasį Anglickį ir jo kūrybą). Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1996.
 5. Informacinis leidinys: Žemaitijos ąžuolas (informacinis leidinys apie etnografą Igną Končių). Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1996.
 6. Informacinis leidinys: Žemaičių rašytojų sambūris (informacinis leidinys). Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1996.
 7. Knyga: „Kazimieras Olšauskas. Kunigas, profesorius, Sibiro tremtinys. Sudarė Danutė Mukienė, Rožė Valiūnienė. Vilnius, 1997.
 8. Knyga: Elena Šimulytė „Nebaigtas rožinis“ (prisiminimai).Vilnius, 1997.
 9. Informacinis leidinys: Vacys Milius „Žemaičių etnologijos bibliografija“. Vilnius, 1997.
 10. Informacinis leidinys: „Palanga. Tiltas į jūrą“ (Informacinis-kultūrinis šviečiamasis leidinys). Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1997.
 11. „Žemaičių dailės muziejus“. Sudarė Danutė Mukienė, Vida Turskytė, Stasė Beržonskaitė. Vilnius, 1997.
 12. Lankstinys: „Žemaičių kultūros draugija“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1997.
 13. Lankstinys: „Žemaičių akademija“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius. 1997.
 14. Lankstinys: „Akademinio žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1997.
 15. Knyga: „Sava muotinu kalbo…“ (žemaičių poezijos rinktinė). Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.
 16. Informacinis leidinys: Juozas Pabrėža, Aleksas Girdenis. „Žemaičių rašyba“. Vilnius-Šiauliai, 1998.
 17. Informacinis leidinys: Igno Končiaus tautosakos užrašai. 1 sąsiuvinis. Sudarė Danutė Mukienė, Loreta Mukaitė. Vilnius, 1998.
 18. Informacinis leidinys: Igno Končiaus tautosakos užrašai. 2 sąsiuvinis. Sudarė Danutė Mukienė, Loreta Mukaitė. Vilnius, 1998.
 19. Informacinis leidinys: Žemaičių kultūriniai sambūriai XVII–XX a. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.
 20. Knyga: Jonas Ilskis. „Mano gyvenimo takelis“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.
 21. Knyga: Neringa. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.
 22. Knyga: Apolinaras Petras Bagdonas/. „Nemirštančios godos“. Vilnius, 1998.
 23. Informacinis leidinys: „Žemaitija“ / „Zmudz“.  Sudarė Danutė Mukienė, iš lietuvių į lenkų kalbą vertė Halina Vilčevska. Vilnius, 1998.
 24. Lankstinukas: „Mažeikių muziejus“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.
 25. Lankstinukas: „Palangos botanikos parkas“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 1998.
 26. Informacinis leidinys: „Zenono Ivinskio surinktos ir Žemaičių dailės muziejui padovanotos bibliotekos spaudinių katalogas“. Vilnius, 1999.
 27. Knyga: Zita ir Jonas Geniai. Varnių kunigų seminarija. Vilnius, 2000.
 28. Knyga: Albinas Batavičius. Žemaitija. Tauragės kraštas senose fotografijose. 2000.
 29. Knyga: Teklė Džervienė. „Akmou so velnė piedo“. Vilnius, 2000.
 30. Skaitmeninė knyga (kompaktinė plokštelė / CD): „Žemaitija“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 2000.
 31. Knyga: Rudīs Edvards. „Sėmuona malūnā“. Vilnius, 2001.
 32. Informacinis lankstinukas „Šatrijos Ragana“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 2002.
 33. Knyga: Sofija Tyzenhauzaitė. „Reminiscencijos : apie imperatorių Aleksandrą I ir apie imperatorių Napoleoną I.“. Vilnius, 2004.
 34. Knyga: Vitas Valatka. „Žemaičių žemės tyrinėjimai““, kn. 1. Vilnius, 2004.
 35. Knyga: Gabrielė Giunterytė Puzinienė. „Vilniuje ir Lietuvos dvaruose : 1815–1843 metų dienoraštis“. Vilnius,  2005.
 36. Knyga: Žemaičių modernizuoto folkloro CD „A mon sakā?“. Vilnius, 2005.
 37. Knyga: Vitas Valatka. „Žemaičių žemės tyrinėjimai““, kn. 2. Vilnius, 2006.
 38. Knyga: Antanas Lotužys. „Aš, Antanas, Pavandenės krašto sūnus“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 2007.
 39. Knyga: Vytautas Savickis. „Medis – manoji eldija“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 2007.
 40. Knyga: „Palanga. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 2007.
 41. Knyga: Polonezų kelias: Lietuva, Baltarusija, Lenkija 2005–2007 m.“ Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 2007.
 42. Informacinis leidinys: „Priesakai sūnui“ (autorius Mykolas Kleopas Oginskis). Vilnius, 2007.
 43. Knyga: Petras Gintalas. „Gyvenimas ir kūryba“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 2008.
 44. Knyga: „Rietavo krašto bažnyčios, vargonai ir vargonininkai“. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 2008.
 45. Knyga: Juozas Mickevičius. „Tėvų ir protėvių žemė: rašytinis palikimas Lietuvos muziejuose, bibliotekose, archyvuose“. Kn. 1. Sudarė Danutė Mukienė. Vilnius, 2008.
 46. Knyga: Juozas Mickevičius. „Tėvų ir protėvių žemė: rašytinis palikimas Lietuvos muziejuose, bibliotekose, archyvuose“. Kn. 2. Vilnius, Sudarė Danutė Mukienė. 2009.
 47. Knyga: Mykolas Kleopas Oginskis. „Atsiminimai apie Lenkiją ir lenkus nuo 1788 iki 1815 metų pabaigos“. T. 1. – 2007, pakartotinis leidimas – 2010 m.
 48. Knyga: Mykolas Kleopas Oginskis. Atsiminimai apie Lenkiją ir lenkus nuo 1788 iki 1815 metų pabaigos. T. 2–3. – 2008.
 49. Knyga: Mykolas Kleopas Oginskis. Atsiminimai apie Lenkiją ir lenkus nuo 1788 iki 1815 metų pabaigos. T. 4. Vilnius, 2010
 50. Knyga: Viktorija Daujotė [Viktorija Daujotytė]. „Balsā ūkūs‘ / Balsai ūkuose“. Vilnius, 2010.
 51. Knyga: Džervienė Teklė. „Žali žuolelė“. Vilnius, 2011.
 52. Knyga: Viktorija Daujotė [Viktorija Daujotytė]. „Gīvenu vīna / Gyvenu viena“. Vilnius, 2012.
 53. Knyga: Andžejus Zaluskis. „Mykolas Kleopas Oginskis. Gyvenimas ir kūryba“. Vilnius, 2015.
 54. Knyga: Danutė Ramonaitė-Mukienė. „Polonezų kelias. Gyvenimas, kurio nepakartosi“. Vilnius, 2015.
 55. Knyga: Danutė Ramonaitė-Mukienė. „The Inimitable Life of Mykolas Kleopas Oginskis“. Vilnius, 2019.
 56. Knyga: Viktorija Daujotė [Viktorija Daujotytė]. „Tatā pariejau / Tai parėjau“. Vilnius, 2015.
 57. Knyga: Viktorija Daujotė [Viktorija Daujotytė]. „Žīmėni vuobelie / Žieminė obelis“. Vilnius, 2016.
 58. Knyga: Donatas Butkus. „Kā žemė bova brongesnė ož douna“. Vilnius, 2016.
 59. Knyga: Danutė Ramonaitė-Mukienė. „Kretingos Egidijaus Radžiaus teatras“. Vilnius, 2017.
 60. Knyga: „Žemaitē“. Žemaitiu gruožėnės literatūra antuoluojėjė. Vilnius, 2018.
 61. Knyga: Danutė Ramonaitė-Mukienė. „Telšių Žemaitės dramos teatras“. Vilnius, 2019.

SKAITMENINIAI LEIDINIAI: 

 • Skaitmeninė knyga „Žemaitija“. Vilnius, 2000
 • Skaitmeninė svetaine „Žemaitija” http://www.samogit,lt
 • Skaitmeninė svetainė „M. Daukšos POSTILEI – 4000“ http://postilla.mch.mii.lt 
 • Skaitmeninė svetainė „Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės“ http://www.tradicija.lt
 • Skaitmeninė svetainė „Žemaitijos muziejų ir parkų kelias“
 • Skaitmeninė svetainė „Lietuviškas žodis“ http://www.spaudos.lt 
 • Skaitmeninė svetainė „Lietuva – Latvija: istorija, kultūra, dabartis“ http://www.baltu.lt
 • Skaitmeninė svetainė „Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija“ 
 •  
error: Content is protected !!
Smush Image Compression and Optimization