Visuomenės ir kultūros veikėjo, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojo, gydytojo Liudo Vaineikio biustas Palangoje

Visuomenės ir kultūros veikėjas draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, gydytojas Liudas Vaineikis (1869–1938) Palangoje su pertraukomis gyveno apie keturis dešimtmečius. Jis čia dirbo gydytoju, buvo aktyvus miesto savivaldos narys, turėjo didelį vietos žmonių pasitikėjimą. Svarbiausias pėdsakas, kurį jis paliko lietuvių tautos istorijoje, susijęs su jo visuomenine ir kultūrine veikla – jis buvo vienas pagrindinių Palangoje 1899 m. rugpjūčio 20 d. įvykusio pirmojo lietuviško spektaklio (Keturakio „Amerika pirtyje“) iniciatorių ir organizatorių. Netrukus po šio spektaklio, 1900-aisiais, jis buvo suimtas ir penkeriems metams ištremtas į Jakutską. Į Palangą sugrįžo  1904-aisiais, jau po lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo panaikinimo. Pirmojo pasaulinio karo metais dirbo gydytoju Vidurinėje Azijoje. 1921 m. vėl grįžo į Lietuvą ir čia nuo 1924 m. iki mirties užsiėmė gydytojo praktika.

Namo, kuriame L. Vaineikis gyveno kartu su žmona rašytoja, visuomenės veikėja, tautinio judėjimo dalyve Stase Paulauskaite Vaineikienė (1884–1946) gyveno, jau nebėra. Nugriauto pastato vietą ženklina skverelis Vytauto gatvės rytų pusėje. Čia – ir 1989 m. pastatytas L. Vaineikio biustas. Jį, bendradarbiaudamas su  architekte, L. Vaineikio anūke Rūsna Vaineikytė, sukūrė skulptorius Jonas Jagėla (1945–2019). Skverelyje yra ir memorialinė lenta. Joje – užrašas: „Čia buvusiame name 1897–1941 m. su pertraukomis gyveno kultūros veikėjas, gydytojas Liudas Vaineikis ir rašytoja Stasė Vaineikienė”.

Įamžnant Palangoje L. Vaineikio atminimą kurorte jo vardu yra pavadinta viena gatvė.

Išsami informacija apie Liudą Vaineikį yra paskelbta mūsų interneto svetainėje adresu https://zemaitiuzeme.lt/personalijos/vaineikis-liudas/.

 

Parengė Danutė Mukienė

 

 D. Mukienės nuotraukoje – L. Vaineikio biustas Palangoje ir vietoje Liudo ir Stasės Vainekių namo įrengto skverelio fragmentai, biustas ir atminimo lenta

 

Publikacija parengta įgyvendinant 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: 10 virtualių turų po kurortą“

Smush Image Compression and Optimization