Vilniaus žemaičių kultūros draugijos kultūros renginio metu pristatyta prof. Donato Butkaus knygos „Ka žemė bova brongesnė ož douna“  II dalis

2022 m. gegužės mėnesį įvykusiame Vilniaus žemaičių kultūros draugijos vakaro metu įvyko prof. Donato Butkaus knygas „Ka žemė bova brongesnė ož douna“ II dalies sutiktuvės. Renginį vedė prof. Vytautas Pakalniškis, kalbėjo knygos autorius prof. Donatas Butkus, leidinio  redaktoriai – rašytojas ir literatūros kritikas Justinas Kubilius bei žurnalistė, rašytoja Dalia Zabitienė. Koncertavo grupė folkloro ansamblio „Tyklė“ (vadovė Vitalija Brazaitienė) dalyvių.

Renginio metu dviem Vilniaus žemaičiams – Liaugminui Mindaugui ir Gaveliui Jurgiui – buvo įteikti Žemaičių kultūros draugijos narių pažymėjimai („Žemaičių pasai“), pagerbti gegužės mėnesį gimę draugijos nariai.

 

Vaizdo įrašai – iš prof. Donato Butkaus knygos „Ka žemė bova brongesnė ož douna“ II dalies sutiktuvių Vilniaus žemaičių kultūros draugijos 2022 m. gegužės mėnesio kultūros vakaro metu (vaizdo įrašų autorius Bonifacas Vengalis):

 

 

Tekstas parengtas pagal Vilniaus žemaičių kultūros draugijos informaciją

 

Bonifaco Vengalio nuotraukoje – Donato Butkaus knygos „Ka žemė bova brongesnė ož douna“ I ir II dalis; Alfonso Tekoriaus nuotraukoje – akimirka iš prof. Donato  Butkaus knygos „Ka žemė bova brongesnė ož douna“ II dalies sutiktuvių Vilniaus žemaičių kultūros draugijos 2022 m. gegužės mėnesio kultūros renginyje. Iš kairės:  prof. D. Butkus, prof. V. Pakalniškis, D. Zabitienė, J. Kubilius

 

Tekstas paskelbtas įgyvendinant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

Smush Image Compression and Optimization