Vilniaus žemaičių kultūros draugija turi naują pirmininką

2023 m. sausio 17 d. įvyko Vilniaus žemaičių kultūros draugijos (VŽKD) ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Jame išrinkta nauja VŽKD taryba. Jos nariais tapo: Janina Asminavičienė, Virginijus Jocys, Bonifacas Vengalis (jie taryboje dirbo ir praėjusią kadenciją), Leokadija Daubarienė, Petras Paleckis, Danutė Puchovičienė, Alfonsas Ramonas, Rimantė Šalaševičiūtė, Antanas Šakinis. Tarybos nariai VŽKD pirmininku išrinko fizikos mokslų daktarą Bonifacą Vengalį. Jis šiose pareigose pakeitė nuo 2016 m. sausio mėnesio draugijai vadovavusį Alvydą Stričką.

  
Regionų kultūrinių iniciatyvų centro informacija

Alfonso Tekoriaus nuotraukoje sausio 17 d. vykusio VŽKD ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo dalyviai

Smush Image Compression and Optimization