Vilniaus dailės akademijos Telšių galerijoje iki vasario 3 d. veikė studentų tarpdisciplininio projekto paroda „DIAGNOZĖ: mokslo ir meno sintezė“

 

Sausio 11 d. Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių galerijoje (adresas: Kęstučio g. 3-2, Telšiai) atidaryta VDA Telšių fakulteto studentų Tarpdisciplininio projekto (kuratorius – doc. Mindaugas Šimkevičius) paroda „DIAGNOZĖ: mokslo ir meno sintezė” (ji veiks iki 2024 m. vasario 3 dienos). Po parodos atidarymo – paskaita tuo pačiu pavadinimu, kurią ves medicinos antropologė dr. Daiva Bartušienė.
Sausio 12 d. nuo 11 val. VDA Telšių galerijoje – studentų kūrinių pristatymai / peržiūros.
  

 
Medicinos antropologė dr. Daiva Bartušienė Projekto ir parodos „DIAGNOZĖ: mokslo ir meno sintezė” reklminis plakatas

  
Projekte medicinos antropologija pateikiama kaip platus kultūrinių prasmių ir simbolių laukas, kuriame VDA Telšių fakulteto studentai galėjo savaip interpretuoti diagnozę: kaip socialinį ir biokultūrinį fenomeną, vėliau jį paversdami materialiu meniniu objektu.

Ribos ir jų nuolatinis persvarstymas yra neatsiejama šiuolaikinio žmogaus kasdienybės dalis. Tačiau dažnai paskendę savo buities būtyje ne visada lengvai pastebime, kaip mes patys save, arba kiti mus nuolat perbraižo. Žmogaus noras laužyti esamas ribas ir brėžti naujas yra ir neišvengiamas, ir vengiamas, tačiau tai visada yra savęs perkūrimas. Kartais šios transformacijos žmogų išlaisvina, kartais dar labiau suvaržo. Kartais naujas tapatybes mums sukuria kiti, o kartais jas susikuriame mes patys, pavyzdžiui, nustatydami sau diagnozę. Kartais girdime, kad gyvename „sveikų ligonių“ visuomenėje, nes kalbėdami apie savo modernaus gyvenimo sunkumus dažnai jų tikrumą siekiame sustiprinti medicininėmis diagnozėmis.

Antropologiniu požiūriu (savi)diagnozė visada yra žmogaus tapatybės ribų per(si)braižymo klausimas. Paskaitoje medicinos antropologė dr. Daiva Bartušienė drauge su VDA Telšių fakulteto studentais pakvies Jus į diagnozę pažiūrėti kitaip: kaip į kultūrinį reiškinį, kaip į mokslo objektą, kaip į meno  kūrinį ir kaip į kasdienio gyvenimo įkūnytą patirtį. Kaip į visų šių dalykų sintezę. Pasvarstysime, kaip diagnozės yra atrandamos, (per)kuriamos, subjektyviai patiriamos, labai ryškiai matomos arba subtiliai maskuojamos, fetišizuojamos, provokuojančios, kontekstualiai įkūnijamos, greitai suvartojamos, romantizuojamos, sumenkinamos, nepripažįstamos ar net sunaikinamos… 

Parodos dalyviai: Gytautė Adomaitytė, Eglė Blažiūnaitė, Joana Palavinskaitė, Rasa Puronaitė, Evita Stepulytė, Rugilė Titaitytė, Ieva Vaičaitytė, Austėja Kryžanauskaitė, Stanislovas Adomaitis, Gabija Aliukonytė, Ignas Mikalauskas, Birutė Stanienė, Monika Bugailaitė, Jurgis Butrimas, Veronika Mickutė, Adomas Petrauskas, Vaiva Fračiankaitė, Jolanta Rekašienė, Viktorija Juzefa Venckutė, Arvydas Stanys.

Parodos kuratorius – doc. Mindaugas Šimkevičius.

Parodos bendraautorė – dr. Daiva Bartušienė.

Parodos koordinatorė – Emilija Globytė

  
VDA Telšių fakulteto informacija

Smush Image Compression and Optimization