Liepos 19–rugpjūčio 21 dienomis Telšiuose veikė vieno eksponato paroda, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 90-mečiui

 

2023 m. Telšiuose įsibėgėjus XXXIX tarptautinei medalio ir mažosios skulptūros kūrėjų stovyklai „Skrydis“, Žemaičių muziejaus „Alka“ Sakralinio paveldo ekspozicijoje buvo surengta konferencija, vieno eksponato paroda, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 90-mečiui, ir jos pristatymas visuomenei, diskusija bei knygos „Turi būti paleistas… Kapitonas Steponas Darius Lietuvos karo aviacijoje 1922–1927 m.“ (sud. Pijus Poškus) pristatymas.

  

Ingrida Vaitiekienė Janina Bucevičė Marius Norkus
Iš kairės: Pijus Poškus ir Eva Stonkevičienė  Iš kairės: Petras Gintalas ir Mindaugas Kavaliauskas Renginio akimirka

  
Renginių dalyvius pasveikino Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorė Eva Stonkevičienė, pažymėjusi, jog šis „…susitikimas rodo, kad jungtinis meno ir mokslo institucijų darbas yra gražiausio rezultato simbiozė, atskleidžianti, kokia yra stipri kultūrinė bendruomenė. Didžiuojuosi, kad ir „Alka“ yra viso to dalis“.

Renginį kuravusi projekto vadovė Ingrida Vaitiekienė pasidžiaugė, kad Sakralinio paveldo ekspozicijoje surengtos „Vieno eksponato“ parodos ašį ir vertę sudaro medalis, sukurtas būtent medalio meno ir mažosios skulptūros kūrėjų stovyklų metu. Tai – medalis-plaketė „S. Dariaus ir S. Girėno skrydis per Atlantą“ (aut. Jan Szczypka, 2013 m., Gdansko dailės akademija), skirta 80-osioms skrydžio per Atlantą metinėms paminėti. Plačiau apie kūrinį, jo autorių bei kitus eksponatus parodoje papasakojo jos kuratorė Žemaičių muziejaus „Alka“ ekskursijų vadovė Janina Bucevičė.

Parodos pristatymo metu buvo apžvelgtos Žemaitijos ir Lenkijos sąsajos, kalbėta apie Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį, lakūnų laidotuves jiems žuvus, jų minėjimus bei įsimintinus kitų lakūnų, pakartojusių Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžius, žygius. Vienas žymiausių – 1935 m. rugsėjo 21–22 m. lietuvių kilmės JAV lakūno Felikso Vaitkaus sėkmingai įveiktas Atlanto vandenynas. Amerikos lietuvis anuomet tapo  šeštuoju pilotu, kuris Atlantą įveikė vienviečiu lėktuvu. Deja, Lietuvos pasiekti skrydžio metu F. Vaitkui nepavyko – dėl blogų oro sąlygų jam teko leistis Airijoje.

Parodoje, kuri veikė iki rugpjūčio 21 d. Sakralinio paveldo ekspozicijoje, lankytojai buvo kviečiami apžiūrėti kitus ne mažiau dėmesio vertus eksponatus: S. Dariaus ir S. Girėno testamentą, fotografijas, laikraščių iškarpas, knygutę, atviruką, voką ir kt.

Renginyje XXXIX tarptautinės stovyklos vadovas Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto docentas Marius Norkus atskleidė, jog šiųmetės stovyklos tema jam itin artima ir susijusi asmeniškai dar nuo mokymosi mokykloje, kuri veikė S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje ir namo, kuriame jis gyveno ir kuris taip pat buvo S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje.

Kalbėdamas apie medalį ir jo reikšmę, M. Norkus akcentavo, kad medaliai kuriami įvykiams, asmenybėms ar sportiniams pasiekimams įprasminti: „Medalis gali būti grafiškas, reljefinis, konceptualus, dažnai – atlietas iš bronzos. Įprastai mes įsivaizduojame medalį apvalų, tačiau jų būna įvairių. Medaliui sukurti panaudojamos įvairiausios technikos, šriftai, medžiagos. Ilgą kelią jis nueina: nuo idėjos iki išpildymo. Medaliai būna lipdomi, raižomi, kuriami skirtingų spalvų, liejami iš įvairių metalų, o šių dienų technologijos leidžia medalį net atspausdinti 3D spausdintuvu. Kol gimsta kūrinys, nepaprastai daug menininko širdies įdedama“.

Pristačius parodą ir apžvelgus medalininkystės reikšmę, susirinkusiesiems buvo pristatyta knyga „Turi būti paleistas… Kapitonas Steponas Darius Lietuvos karo aviacijoje 1922–1927 m.“, kurios sudarytojas – Lietuvos aviacijos muziejaus muziejininkas, lakūnas, inžinierius Pijus Poškus. Diskusijoje-knygos pristatyme dalyvavo, renginį moderavo, Lietuvos Aviacijos muziejaus direktorius Mindaugas Kavaliauskas. Jis pažymėjo, kad  „P. Poškus parengė dėmesio vertą istorinį veikalą […]. Ketverių metų tyrimas virto lengvai skaitoma dviejų dalių knyga, kurioje tuo pat metu susitinka mokslas, menas ir kūryba“.

Įdomus, turiningas ir įvairiaplanis renginys – Žemaičių muziejaus „Alka“ rengiamo projekto „XXXIX tarptautinė medalio ir mažosios skulptūros kūrėjų stovykla „Skrydis“ dalis. Projektą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba, Telšių rajono savivaldybė, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas, prof. Algirdas Žebrauskas bei Elena ir Juozas Butkevičiai.

 

  
Žemaičių muziejaus „Alka“ informacija (parengė Donata Kazlauskienė)
  
Mato Laužadžio ir Loretos Norvaišienės nuotraukose – medalis-plaketė „S. Dariaus ir S. Girėno skrydis per Atlantą“ (aut. Jan Szczypka, 2013 m., Gdansko dailės akademija), renginių dalyviai ir pranešėjai

Smush Image Compression and Optimization