Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės („Stella Maris“) koplyčios varpai

1931 m. Šventosios upės pakrantėje prelato dr. Jurgio Galdiko pastatytoje medinėje vienanavėje ir vienabokštėje liaudiško stiliaus Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės („Stella Maris“) koplyčioje (adresas: Palanga, Paupio g. 30) saugomi trys varpai. Didžiausias iš jų – geležinis. Ant jo yra užrašas EV. LUTH. GEMEINDE PALANGA 1928 (Evangelikų liuteronų parapija Palanga 1928). Kaip šis varpas pateko į koplyčią, duomenų nėra išlikę. Mažiausias varpas – varinis, su ornamentuotu frizu. Jo istorija taip pat nežinoma.

Vertingiausias – vidutinio dydžio 1608 m. nuliedintas žalvarinis varpas. Ant jo yra vokiškas užrašas  MICH ANNO 1608 MARCVS VLMAN ZV KOENIGSBERG GOS (liet. Mane 1608 metais nuliejo Markas Ulmanas iš Karaliaučiaus). Šis varpas 1993 m. vasario 5 d. įtrauktas į Lietuvos Kultūros vertybių registrą (objekto unikalus kodas 8606). Į minėtą registrą yra įtraukta ir pati koplyčia bei jos viduje esantis XIX a. nežinomo autoriaus ant drobės aliejumi nutapytas paveikslas „Šv. Kazimieras“.

 

Naudota literatūra:

  1. Kultūros vertybių registras: https://kvr.kpd.lt/#/ (žr. 2022-04-02).

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Dainiaus Sobeckio nuotraukose – 1608 m. Karaliaučiuje Marko Ulmano nulietas Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės („Stella Maris“) koplyčios varpas ir jo fragmentas

 

Tekstas paskelbtas vykdant Lietuvos kultūros tarybos 2022 m. finansuojamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: dešimt virtualių turų po kurortą“

 

Smush Image Compression and Optimization