Šventosios senovės gyvenvietė

Nacionalinės reikšmės, 4000 m. pr. Kr.–500 m. pr. Kr. datuojama Šventosios senovės gyvenvietė dėl vertingųjų archeologinių savybių 1992 m. birželio 19 d. įtraukta į Kultūros vertybių registrą (unikalus kodas 1813), numeris Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše – AR22.Ši valstybės saugoma gyvenvietės teritorija 5 875 672 m2 dydžio, jos apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis – 222 134 m2.

Šioje teritorijoje kultūrinis sluoksnis – įvairaus storio. Jame yra įvairių archeologinių radinių. Šis sluoksnis yra sužalotas šioje teritorijoje vykstant melioracijos ir statybos darbams. 2018 m. duomenimis, pradedant nuo 1966 m. buvo ištirta daugiau negu 15 tūkst. m2 senovės gyvenvietės ploto. Šioje teritorijoje seniau yra buvęs Palangos lagūninis ežeras ir jo pakrantės, senovinių upių, protakų duburiai. Dabar didžiojoje jos dalyje yra pievos, dalis žemės yra apaugę krūmais, dalis užstatyta.

 

Literatūra:

 1. Balčius Mikelis, Šventosios akmens 1-oji ir 3-oji gyvenvietė. Archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų ataskaita. 1992 m., Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1959.
 2. Bogušienė O, Girininkas Algirdas, Rimantienė Rimutė, Šventoji, akmens amžiaus stovyklų (3, 9, 23, 26, 28) tyrinėjimai, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 939, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 141.
 3. Brazaitis Džiugas, „Šventosios 1-osios, 4-osios, 36-osios radimviečių ir jų aplinkos tyrinėjimai“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais, Vilnius, 2007, p. 35–42.
 4. Brazaitis Džiugas, „Žvalgomieji tyrinėjimai Šventojoje“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais, Vilnius, 2008, p. 32–34.
 5. Brazaitis Džiugas, Šventosios senovės gyvenvietės (A1705) žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų sklype adresu Mokyklos g. Nr. 62, 2006 m. ataskaita. I dalis, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2400.
 6. Brazaitis Džiugas, Šventosios senovės gyvenvietės (A1705) žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų sklype adresu Mokyklos g. Nr. 62, 2006 m. ataskaita. II dalis, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2401.
 7. Brazaitis Džiugas, Šventosios senovės gyvenvietės (A1705) sklypo Mokyklos g. žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2006 metais ataskaita, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 4640, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2399.
 8. Brazaitis Džiugas, Šventosios senovės gyvenvietės (A1705) (Palangos miestas) sklypo prie Ošupio tako žvalgomųjų archeologijos tyrinėjimų 2006 metais ataskaita, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 4642, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2398.
 9. Brazaitis Džiugas, Šventosios senovės gyvenvietės (A1705) sklypo Molo g. 12, Palanga žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų 2006 m. ataskaita, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1. 4643, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2396.
 10. Brazaitis Džiugas, Šventosios senovės gyvenvietėje (A1705) sklypo Mokyklos g. 79 žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2007 m. ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2608.
 11. Danilčenko V. P., 1973 m. vasario mėn. biologijos mokslų kandidatės, TSRS MA Archeologijos instituto jaun. m. bend. V. P. Danilčenkos peržiūrėtos tyrinėtų Lietuvos piliakalnių ir gyvenviečių osteologinės medžiagos sąrašas (Šventoji /Kretingos raj./, Bražuolė /Trakų raj./, Brodeliškės /Vilniaus raj./, Imbarė /Kretingos raj./, Kumelionys /Marijampolės raj./, Norkūnai /Prienų raj./, Maišiagala /Vilniaus raj./, Sudargas–Žydkapiai /Šakių raj./), Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 333.
 12. Daugnora Linas, „Fish and Seal Osteological Data at Šventoji Sites“, Lietuvos archeologija, Vilnius, 2000, t. 19, p. 85–101.
 13. Juodgalvis Vygandas, 1997 metų tarptautinės kompleksinės ekspedicijos Šventojoje (Palanga) ataskaita, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 3194, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 137.
 14. Juodgalvis Vygandas, „Šventosios archeologinio komplekso žvalgymai ir kasinėjimai“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais, Vilnius, 2006, p. 7–10.
 15. Juodgalvis Vygandas. Žvalgymai ir tyrinėjimai Šventojoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais, Vilnius, 2005, p. 13–17.
 16. Juodgalvis Vygandas, „Šventosios archeologinis kompleksas“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais, Vilnius, 2006, p. 10–13.
 17. Juodgalvis Vygandas, „Šventosios archeologinis kompleksas“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais, Vilnius, 2006, p. 9–12.
 18. Juodgalvis Vygandas, Šventosios archeologinio komplekso 2002 metų tyrinėjimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 1146.
 19. Juodgalvis V., Olsen A. B., Londoes, T. K., Simpson D. N., Sventoji 4-– excavation Summary 1998, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 3273.
 20. Juodgalvis V., Simpson D. N., „Šventoji Revisited – the Joint Lithuanian–Norwegian Project“, Lietuvos archeologija, Vilnius, 2000, t. 19, p. 139–152.
 21. Juškaitis Vytautas, Šventosios senovės gyvenvietės (1813), Palangos m., sklypo Šventosios g. 28, 2013 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3828.
 22. Kraniauskas Rokas, Šventosios senovės gyvenvietės (1813), Baltų g. 7, (Palangos m.) archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų 2009 m. ataskaita, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 5205, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2450.
 23. Kurilienė Augustina, Šventosios senovės gyvenvietėje (u.k.1813), Palangos m., sklype Monciškės g. 4B 2013 m. vykdytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4078.
 24. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, Vilnius, 1973, p. 97.
 25. Olsen A. B., Londoen T. K., Simpson D. N., Hjelmtveit S. Kalkvik I, The Bergen–Lithuanian joint excavation project in Šventoji, Lithuania. A preliminary report from the excavation in July 1997, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 2767.
 26. Piličiauskas Gytis, „Šventosios senovės gyvenvietės žvalgomieji tyrinėjimai ties Monciškių kaimu“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais, Vilnius, 2007, p. 45–46.
 27. Piličiauskas Gytis, Šventosios senovės gyvenvietės 2006 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ties Monciškių kaimu, Palangos m., ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2397.
 28. Piličiauskas Gytis, Šventosios senovės gyvenvietės 2007 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ties Monciškių kaimu, Palangos m., ataskaita, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 4853, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2422.
 29. Piličiauskas Gytis, Šventosios senovės gyvenvietės 2009 m. archeologinių tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2449.
 30. Piličiauskas Gytis, „Šventosios akmens amžiaus gyvenvietė“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais, Vilnius, 2010, p. 17–21.
 31. Piličiauskas Gytis, „Tyrimai Šventojoje“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais, Vilnius, 2012, p. 31–35.
 32. Piličiauskas Gytis, Šventosios senovės gyvenvietės (1813) 2011 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2284.
 33. Piličiauskas Gytis, Šventosios senovės gyvenvietės (1813) 2011 m. detaliųjų archeologinių tyrimų dujotiekio statybos trasoje Šviesos g., Palangos m., ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2283.
 34. Piličiauskas Gytis, Šventosios senovės gyvenvietės (1813) ir jos aplinkos 2013 m. archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4076.
 35. Piličiauskas Gytis, Šventosios senovės gyvenvietės (1813) aplinkos, sklypo Pušyno g. 17, Palangos m., 2012 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3375.
 36. Piličiauskas Gytis, Šventosios senovės gyvenvietės (1813), Palangos m., Monciškės, Baltų, Šviesos gatvių 2013 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3940.
 37. Piličiauskienė Giedrė, ir Piličiauskas Gytis, „Žvalgomieji tyrimai Šventojoje“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais, Vilnius, 2009, p. 23–28.
 38. Pilčiauskienė Giedrė, Šventosios senovės gyvenvietės, Palangos m., 2008 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 5031, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2780.
 39. Pilčiauskienė Giedrė, Šventosios gyvenvietės (1813), Palangos m., 2012 m. žvalgomųjų ir detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3569.
 40. Pilčiauskienė Giedrė, Šventosios senovės gyvenvietės (1813), Palangos m., Šaltinio g. 99A, 2013 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3829.
 41. Rimantienė Rimutė, „Šventoji“, Narvos kultūros gyvenvietės, Vilnius, 1979, 189 p.
 42. Rimantienė Rimutė, „Šventoji“, Pamarių kultūros gyvenvietės, Vilnius, 1980, 88 p.
 43. Rimantienė Rimutė, Šventosios 9-oji radimvietė-užtvanka. Archeologinių tyrinėjimų ataskaita. 1998 m., Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 3269.
 44. Rimantienė Rimutė, Šventosios akmens amžiaus stovyklų tyrinėjimų 1966 m. ataskaita, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 287.
 45. Rimantienė Rimutė, Šventosios, Kretingos raj., stovyklos Nr. 1 tyrinėjimų 1967–1969 m. ataskaita, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 408, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 142.
 46. Rimantienė Rimutė, Šventosios, Kretingos raj., stovyklos Nr. 2 tyrinėjimų 1967 ir 1969 m. ataskaita, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 316, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 143.
 47. Rimantienė Rimutė, Šventosios 23-iosios gyvenvietės tyrinėjimai 1971 m., Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 3267.
 48. Rimantienė Rimutė, Šventosios 23-iosios gyvenvietės tyrinėjimai 1971 m., Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 3268.
 49. Rimantienė Rimutė, Šventoji. 1982 m. žvalgomoji ekspedicija, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1000, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 263.
 50. Rimantienė Rimutė, Šventosios 6–a gyvenvietė. 1983.07.5–09.5, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1070, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 274.
 51. Rimantienė Rimutė, Šventosios 6-osios gyvenvietės tyrinėjimai, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1146, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 305.
 52. Rimantienė Rimutė, „Sirijaus“ gamyklos būsimo profilaktoriumo sklypo Šventojoje archeologinių žvalgymų duomenys 1984, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 306.
 53. Rimantienė Rimutė, Šventosios 6osios gyvenvietės /Kretingos raj./ tyrinėjimai 1985 m., Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1227, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 331.
 54. Rimantienė Rimutė, Šventosios 4–osios gyvenvietės tyrinėjimai 1986 m. Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1260, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 343.
 55. Rimantienė Rimutė, Šventosios 6-osios gyvenvietės tyrinėjimai 1986 m. V, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1261, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 344.
 56. Rimantienė Rimutė, Šventosios 4-osios gyvenvietės tyrinėjimai 1987 m. IV, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1309, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f.. 7, ap. 1, b. 356.
 57. Rimantienė Rimutė, Šventosios 6-osios gyvenvietės tyrinėjimai 1987 m. IV, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1310, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 357.
 58. Rimantienė Rimutė, Šventosios 4-osios gyvenvietės tyrinėjimai 1988 m. V, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1519, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 371.
 59. Rimantienė Rimutė, Šventosios 6-osios gyvenvietės tyrinėjimai 1988 m. VI, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1520, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 372.
 60. Rimantienė Rimutė, Šventosios 4-osios gyvenvietės tyrinėjimai 1989 m. VI, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1605, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 390.
 61. Rimantienė Rimutė, Šventosios 4-osios gyvenv. tyrim. 1990 m., Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1716, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 403.
 62. Rimantienė Rimutė, Šventosios 4-osios gyvenvietės tyrinėjimai 1991 m. VIII, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1808.
 63. Rimantienė Rimutė, Šventosios 4-osios gyvenvietės 1992 m. tyrinėjimai, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 1962, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 428.
 64. Rimantienė Rimutė, Šventosios 4-osios gyvenvietės tyrinėjimai 1993 m., Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 2153, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 436.
 65. Rimantienė Rimutė, Šventosios 4-osios gyvenvietės tyrinėjimai 1994 m., Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 2273, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 450.
 66. Rimantienė Rimutė, 1995 m. Šventosios 4-osios gyvenvietės /Kretingos raj./ tyrinėjimai, Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, f. 1, b. 2483.
 67. Rimantienė Rimutė, „Šventosios 4-oji radimvietė“, Lietuvos archeologija, Vilnius, 1996, t. 14, p. 5–79.
 68. Rimantienė Rimutė, „Šventosios 5-oji radimvietė“, Lietuvos archeologija, Vilnius, 1996, t. 14, p. 80–82.
 69. Rimantienė Rimutė, „Šventosios 6-oji radimvietė“, Lietuvos archeologija, Vilnius, 1996, t. 14, p. 83–173.
 70. Rimantienė Rimutė, Akmens amžiaus žvejai prie Pajūrio lagūnos, Vilnius, 2005.
 71. Rimantienė Rimutė, „Akmens amžiaus žvejų simbolikos ir apeigų pėdsakai Šventosios radiniuose“, Ēlija. Sventāja. Šventoji, Klaipėda, 2007, p. 58–63.
 72. Ubis Edvinas, Šventosios senovės gyvenvietės (u.k.1813), sklypo adresu Šaltinio g. 11, Palangos m. aplinkoje 2011 m. vykdytų archeologinių žvalgomųjų tyrimų ir žvalgymų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3231.
 73. Ubis Edvinas, Šventosios senovės gyvenvietės (u.k.1813), sklypo adresu Kutininkų g. 24a, Palangos m. aplinkoje (palei Šviesos g.) 2013 m. vykdytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4077.
 74. Jazbutytė Daiva, Šventosios senovės gyvenvietės (1813) teritorijos, Šviesos g. 20 , Palangos m. sav., 2016 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita.
 75. Juškaitis Vytautas, Kurilienė Augustina, VengalisRokas, Vaikutienė Giedrė, Piličiauskienė Giedrė, BITINAS, Albertas, Piličiauskas Gytis, „Žvalgomieji tyrimai Šventosios senovės gyvenvietėje, Monciškėse“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais, Vilnius, 2015, p. 38–46.
 76. Juškaitis Vytautas, Peseckas Karolis, Piličiauskienė Giedrė, Vengalis Rokas, ir Piličiauskas Gytis, Žvalgomieji tyrimai Šventojoje, Elijos gatvėje 9. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais, Vilnius, 2016, p. 31–35.
 77. Juškaitis Vytautas, Peseckas Karolis, Piličiauskienė Giedrė, Piličiauskas Gytis, „Žvalgomieji tyrimai Šventojoje, Ošupio take“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais, Vilnius, 2016, p. 35–39.
 78. Juškaitis Vytautas, Šventosios senovės gyvenvietės (1813), Palangos m., sklypo Šventosios g. 28, 2013 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3828.
 79. Juškaitis Vytautas, Šventosios senovės gyvenvietės (1813), Palangos m., 2014 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų Monciškėse ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4502.
 80. Juškaitis Vytautas, Šventosios senovės gyvenvietės (1813), Palangos m., sklype Elijos g. 9, 2015 m. vykdytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4950.
 81. Juškaitis Vytautas, Šventosios senovės gyvenvietės (1813), Palangos m., sklype Ošupio tako 25, 25A, 25B, 25C, 27, 27A, 27B, 27C, 2015 m. vykdytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4951.
 82. Juškaitis Vytautas, Šventosios senovės gyvenvietės (1813), Palangos m., sklype Monciškės g. 22, 2016 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita.
 83. Kraniauskas Rokas, Šventosios senovės gyvenvietės (u.k. 1813), Palangos m. sav., Palangos m., Monciškės g., Miglos g., Debesų g., Patrimpo g. 2014 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ir archeologinių žvalgymų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4503.
 84. Kurilienė Augustina, „Žvalgomieji tyrimai Šventosios senovės gyvenvietėje“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais, Vilnius, 2015, p. 52–57.
 85. Kurilienė Augustina, Piličiauskas Gytis, Vengalis Rokas, Žvalgomieji tyrimai Šventosios senovės gyvenvietėje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais, Vilnius, 2016, p. 47–53.
 86. Kurilienė Augustina, Šventosios senovės gyvenvietėje (u.k. 1813), Palangos m., sklype Latgalos g. 20 2014 m. vykdytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4619.
 87. Kurilienė Augustina, Šventosios senovės gyvenvietėje (u.k. 1813), Palangos m., sklype Mėnulio g. 2 2014 m. vykdytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4620.
 88. Kurilienė Augustina, Šventosios senovės gyvenvietėje (u.k. 1813), Palangos m., sklype Mokyklos g. 59 2014 m. vykdytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4621.
 89. Kurilienė Augustina, Šventosios senovės gyvenvietės (1813), Pienių g. 11, Palangos m. 2014 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4622.
 90. Kurilienė Augustina, Šventosios senovės gyvenvietės (u.k. 1813), sklypo kad. Nr. 2501/0014:33, Palangos m. k. v., 2014 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4618.
 91. Kurilienė Augustina, Šventosios senovės gyvenvietės (1813), Žibų g. 9, Palangos m., 2015 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita.
 92. Kurilienė Augustina, Šventosios senovės gyvenvietės (u.k. 1813), Mokyklos g. 85, Palangos m. 2015 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita.
 93. Kurilienė Augustina, Šventosios senovės gyvenvietės (u. k. 1813), Monciškės g. 11, Palangos m., 2015 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita.
 94. Kurilienė Augustina, Šventosios senovės gyvenvietėje (u. k. 1813), Latgalos g. 26, Šviesos g. 6 ir 8, Rasos g. 4 ir 6, Miglos g., Palangos m., 2016 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų ataskaita.
 95. Kvizikevičius Linas, Šventosios senovės gyvenvietės (1813) teritorijos Palangos m. sav., Palangos m., Žiemgalos g. 12 žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2016 m. ataskaita.
 96. Mačiulis Mindaugas, „Žvalgomieji tyrimai Šventosios senovės gyvenvietėje“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais, Vilnius, 2016, p. 54–59.
 97. Mačiulis Mindaugas, Šventosios senovės gyvenvietės (1813) teritorijos Palangos m. sav., Palangos m., Šviesos g. 2C 2015 m. archeologinių žvalgymų ataskaita.
 98. Mačiulis Mindaugas, Šventosios senovės gyvenvietės (1813), Palangos m. sav., Šviesos g. 18, 20 2015 metų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita.
 99. Muralis Vismantas, Šventosios senovės gyvenvietės (1813) teritorijos sklypų adresais Šaltinio g. 80, 91 Palangos m.. Palangos m. sav. 2017 metų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita.
 100. Piličiauskas Gytis, Kurilienė Augustina, ir Vengalis Rokas, „Žvalgomieji tyrimai Šventojoje“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais, Vilnius, 2014, p. 34–40.
 101. Piličiauskas Gytis, Gaižauskas, Kalinauskas Algirdas, Peseckas Kęstutis, Rutavičius Juras, ir Pilčiauskienė Giedrė, „Šventosios 1 akmens amžiaus gyvenvietė“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2016 metais, Vilnius, 2017, p. 52–55.
 102. Piličiauskas Gytis, Šventosios senovės gyvenvietės (1813), Palangos m., Kuntinkų g. 21 ir Rasos g.4 žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2015 m. ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4835.
 103. Piličiauskas Gytis, Šventosios senovės gyvenvietės (1813), Palangos m., Palangos sav., detaliųjų archeologinių tyrimų 2016 m. ataskaita.
 104. Piličiauskas Gytis, Šventosios senovės gyvenvietės (1813), Palangos m., Šventosios g. 50 žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2017 m. ataskaita.
 105. Piličiauskienė Giedrė, Piličiauskas Gytis, Gaižauskas Lukas, Peseckas Kęstutis, Archeologiniai tyrimai Šventojoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais, Vilnius, 2015, p. 63–68.
 106. Pilčiauskienė Giedrė, Šventosios senovės gyvenvietės (1813) ir jos aplinkos, Palangos m. sav., archeologinių žvalgymų, žvalgomųjų ir detaliųjų tyrimų 2014 metais ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4505.
 107. Pilčiauskienė Giedrė, Šventosios senovės gyvenvietės (1813), Palangos m., sklypų Elijos g. 19, 9, Žibų g. 51 žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2016 m. ataskaita.
 108. Šiaulinskas Ramūnas, Šventosios senovės gyvenvietės (1813), dujotiekio Šventosios g. Palangos m. sav., žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2015 m. ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4930.
 109. Vingis Vytautas, Šventosios senovės gyvenvietės (1813) Palangos m. sav., archeologinių žvalgymųjų tyrimų Šviesos g. 2016 m. ataskaita.
 110. Vingis Vytautas, Šventosios senovės gyvenvietės (1813) teritorijos, Baltų g. 24, Palangos m. sav., 2017 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita.
 111. Vingis Vytautas, Šventosios senovės gyvenvietės (1813), Palangos m., sav., Sėlių g. 2 2017 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita.
 112. Zubrickas Donatas, Šventosios senovės gyvenvietės (1813) teritorijos, Latgalos g. 26, Palangos m. sav., 2016 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita.
 113. Zubrickas Donatas, Šventosios senovės gyvenvietės (1813) Latgalos g. 4A, Palangos m. sav., 2016 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita.
 114. Zubrickas Donatas, Šventosios senovės gyvenvietės (1813) teritorijos, Marių g. 4, Palangos m. sav., 2016 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita.
 115. Zubrickas Donatas, Šventosios senovės gyvenvietės (1813) teritorijos Palangos m. sav., Palangos m., Baltų g. 24 2016 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita.

 

Naudota literatūra:

 1. Kultūros vertybių registras: https://kvr.kpd.lt/# (žr. 2022-04-04).

 

Parengė Danutė Mukienė


D.
Mukienės nuotraukoje – buvusios Šventosios senovės gyvenvietės teritorijos, apaugusios medžiais ir žolėmis, fragmentas

 

Tekstas paskelbtas vykdant Lietuvos kultūros tarybos 2022 m. finansuojamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: dešimt virtualių turų po kurortą“


Smush Image Compression and Optimization