Šventosios, Janmarienburgo – Šventosios senojo miesto vieta

XVI–XVIII a. Šventosios, Janmarienburgo senasis miestas yra buvęs Šventosios upės žemupyje, jos kairiajame krante ir dabartinės Šventosios upės vagos vietoje. Ši regioninės reikšmės vieta  (Šventosios buvusios prekybinės faktorijos kultūrinis sluoksnis) dėl vertingųjų archeologinių savybių 2001 m. vasario 9 d. įtraukta į Kultūros vertybių registrą (unikalus objekto kodas – 16194). Ši valstybės saugoma gyvenvietės teritorija užima 119 623 m2, o jos vizualinės apsaugos pozonis – 541 200 m2. Čia kraštovaizdis gana lygus. Pietinė teritorijos dalis jau užstatyta, šiaurinė dalis dirvonuoja (2015 m. duomenys). Kultūrinis sluoksnis – iki 1,5 m storio, jame yra  archeologinių radinių, pastatų liekanų. Dalis kultūrinio sluoksnio šioje teritorijoje yra sunaikinta ar sužalota vykstant įvairiems statybų metdarbams. 1985 m. buvo ištirtas 538,5 m2 šios teritorijos ploto, 2011 m. – 16 m2..

Gretos Tautavičiūtės nuotraukose – Šventosios upė ir jos pakrantės Šventojoje 2022 m. pavasarį. Čia, Šventosios upės žemupyje, jos  kairiajame krante ir dabartinės Šventosios vagos vietoje,  yra buvęs Janmarienburgo miestas

 

Literatūra ir šaltiniai:

 1. Abromavičius Egidijus, Janmarienburgo senojo miesto vietos (16194), Palangos m. sav., Palangos m. (Šventoji), Kopų g. 36, archeologinių žvalgomųjų tyrimų 2014 m. ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. (tyrimai už teritorijos ribų).
 2. Balčius Mikas, Ivanauskas Eugenijus, Šventosios anglų pirklių kontoros numizmatinė medžiaga. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1984 ir 1985 metais, Vilnius, 1986, p. 91–93.
 3. Balčius Mikelis, „Šventosios žemupio kairiojo kranto gyvenvietės“, Kultūros paminklai, 1998, nr. 5, p. 81–88.
 4. Balčius Mikelis, „Gintaro rinkimas Lietuvos pajūryje ir gintaras šventojiškių XVII–XX a. pirmosios pusės puošyboje“, Kultūros paminklai, Vilnius, 2001, nr. 8, p. 37–45.
 5. Balčius Mikelis, „Šventosios uostas XVII a. antroje pusėje“, Voruta, 1994, liepos 1–15 d., nr. 25–26, p. 15.
 6. Balsas Darius, Šventosios senojo miesto vietos (16194), Kregždžių g. 2, Palangos m., 2011 m. archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2282.
 7. Jarockis Romas, Palangos m. sav., Šventojoje, sklypo Kopų g., 2009 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2960 (tyrimai už teritorijos ribų).
 8. Kiaupa Zigmantas, „Šventosios uostas Palangos seniūnijoje“, Palangos istorija, Klaipėda, 1999, p. 147–165.
 9. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė: A1608, Šventosios, Janmarienburgo senojo miesto vieta, Vilnius, 2001, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
 10. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (1978–1990 m.), Vilnius, 1993, d. 1, p. 75.
 11. Marcinkevičiūtė Eglė, Zabiela Gintautas, Mažai informatyvūs archeologiniai tyrinėjimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais, Vilnius, 2012, p. 640. (D. Balsas. Kregždžių g. 2 ištirta 16 kv. m, kultūrinio sluoksnio neaptikta).
 12. Pilčiauskas Gytis, Pilčiauskienė Giedrė, Tyrimai Šventojoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais, Vilnius, 2013, p. 30 (paminėti tyrimai Kopų g. 30, už teritorijos ribų).
 13. Pilčiauskienė Giedrė, Šventosios, Janmarienburgo senojo miesto (16194) ir Elijos senovės gyvenvietės (16195), Palangos m., aplinkoje 2012 m. vykdytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3568 (tyrimai už teritorijos ribų, Kopų g. 30).
 14. Zabiela Gintautas, Šventosios, Janmarienburgo senojo miesto vietos (16194) (Palangos miestas, Šventoji) vizualinės apsaugos zonos Kopų g. 27, 2013 m. archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3939 (tyrimai už teritorijos ribų).
 15. Žulkus Vladas, Palangos miesto Šventosios senovės gyvenvietės archeologinių žvalgomųjų kasinėjimų ataskaita; 1985, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 3, b. 636.
 16. Žulkus Vladas, Melnikovas Aleksandras, Staniukovičius Andriejus, Smekalova Tatjana, „Archeologiniai ir geofiziniai Šventosios tyrimai“, Architektūros paminklai, Vilnius, 1988, t. 11, p. 33–39.

 

 

Naudota literatūra:

 1. Kultūros vertybių registras: https://kvr.kpd.lt/# (žr. 2022-04-05).

 

Parengė Danutė Mukienė

  

Tekstas paskelbtas vykdant Lietuvos kultūros tarybos 2022 m. finansuojamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: dešimt virtualių turų po kurortą“


 

Smush Image Compression and Optimization