XV–XVIII a. Šventosios-Elijos senovės gyvenvietė

2001 m. vasario 9 d. dėl vertingųjų archeologinių ir kraštovaizdžio savybių į Kultūros vertybių registrą įtraukta nacionalinės reikšmės XV–XVIII a. Šventosios-Elijos senovės gyvenvietė (unikalus objekto kodas 16195), Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše jos numeris – AV2026. Ši senovės gyvenvietė yra buvusi dabartinės Šventosios gyvenvietės šiaurinėje dalyje.

Gyvenvietės teritorija užima 22 4949 m2, vizualinės apsaugos pozonis – 541 200 m2. apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis:  113 600 m2.

Čia – banguotas Baltijos jūros krantas, reljefas smėlingas, anksčiau buvęs pustomas, dabar dalis dirvonuoja, dalis apaugusi pušynu. Vakarinė  dalis ilgą laiką buvo užstatyta laikinais poilsiniais nameliais. Vakariniame gyvenvietės  pakraštyje yra pliažas. Šiaurės rytinė dalis užstatyta, čia yra buvęs yra įrengtas sporto aikštynas (2015 m. duomenys).

Kultūrinį sluoksnį sudaro iki 1 m storio tamsaus smėlio sluoksniai su archeologiniais radiniais, pastatų liekanomis, esantys po 0,6–1,2 m, o arčiau jūros – ir iki 1,7 m storio supustyto ar užplauto smėlio sluoksniais. Dalis kultūrinio sluoksnio nuplauta jūros, dalis sunaikinta ar sužalota įvairių statybų metu, dalis kultūrinio sluoksnio ištirta vykdant archeologinius tyrimus.

Literatūra:

 1. Balčius Mikelis, Šventosios šiaurinės dalies – „Elijos miesto“ tyrinėjimai 1967–1983 m., Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
 2. Balčius Mikelis, Ivanauskas Eugenijus, „Seniausios Šventojoje rastos monetos“, Žemaičių praeitis, Vilnius, 1990, t. 1, p. 77–80.
 3. Balčius Mikelis, Ivanauskas Eugenijus, „Monetų radiniai Šventosios pajūryje 1967–1987 m.“, Kultūros paminklai, Vilnius, 1994, t. 1, p. 31–35.
 4. Balčius Mikelis, „Elija ir Būtingė“, Palangos istorija, Klaipėda, 1999, p. 193–216.
 5. Balčius Mikelis, „Šventosios uostas XVII a. antroje pusėje“, Voruta, 1994, liepos 1–15 d., nr. 25–26, p. 15.
 6. Balčius Mikelis, „ Šventosios žemupio kairiojo kranto gyvenvietės“, Kultūros paminklai, 1998, nr. 5, p. 81–88.
 7. Balčius Mikelis, „Šventosios miestelėnų etninė sudėtis XVII amžiuje“, Ēlija. Sventāja. Šventoji, Klaipėda, 2007, p. 122–143.
 8. Balčius Mikelis, „Gintaro rinkimas Lietuvos pajūryje ir gintaras šventojiškių XVII–XX a. pirmosios pusės puošyboje“, Kultūros paminklai, Vilnius, 2001, nr. 8, p. 37–45.
 9. Kiaupa Zigmantas, „Šventosios uostas Palangos seniūnijoje“, Palangos istorija, Klaipėda, 1999, p. 147–165.
 10. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė: A1607, Šventosios, Elijos senovės gyvenvietė, Vilnius, 2001. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
 11. Kvizikevičius Linas, Šventosios, Elijos (16195) senovės gyvenvietės teritorijos, Palangos m. 2014 m. žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 4730.
 12. 12. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (1978–1990 m.), Vilnius, 1993, d. 1, p. 75.
 13. Piličiauskas Gytis, Šventosios, Elijos senovės gyvenvietės (16195) aplinkoje, Kuršių tako 1, Palangos m., 2011 m. atliktų archeologinių žvalgomųjų tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 2281 (tyrimai už teritorijos ribų).
 14. Piličiauskas Gytis, Piličiauskienė Giedrė, Tyrimai Šventojoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais, Vilnius, 2013, p. 30 (paminėti tyrimai Kuršių tako g. 22, už teritorijos ribų).
 15. Piličiauskienė Giedrė, Šventosios, Janmarienburgo senojo miesto (16194) ir Elijos senovės gyvenvietės (16195), Palangos m., aplinkoje 2012 m. vykdytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, b. 3568 (tyrimai Kuršių tako g. 22, už teritorijos ribų)
 16. Strazdas Arūnas, Palangos (Šventosios) senovės gyvenvietės II 1995 metų archeologinių kasinėjimų ataskaita, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 28, ap.1, b. 23.
 17. Strazdas Arūnas, Archeologijos objektų žvalgymas ir žvalgomieji kasinėjimai 1995 m. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais, Vilnius, 1996, p. 305–306.
 18. Tetereva Diana ir Zabiela Gintautas, Mažai informatyvūs archeologiniai tyrinėjimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2014 metais, Vilnius, 2015, p. 625.
 19. Žulkus Vladas, Šventosios senojo uosto teritorijos 1985 metų archeologinių žvalgomųjų kasinėjimų ataskaita 1985 06 20–1985 08 16, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 3, b. 637.
 20. Žulkus Vladas, Kasinėjimai Šventosios uoste. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1984 ir 1985 metais, Vilnius, 1986, p. 89–91.
 21. Kultūros vertybių registras: https://kvr.kpd.lt/#/ (žr. 2022_04-10).

 

Parengė Danutė Mukienė

 
D. Mukienės – senovės Lietuvos pajūrio gyvenviečių vietoje – medžiai ir smėlio kopos

 

Tekstas paskelbtas įgyvendinant 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: dešimt virtualių turų po kurortą“


 

Smush Image Compression and Optimization