Spalio 13–15 d. meno mugėje „ArtVilnius’23“ VDA Telšių galerija, pristačiusi skulptorių Donatą Repeiką ir jo „Objektus“, pateko į geriausių Lietuvos galerijų septintuką

 

2023 m. spalio 13–15 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ Vilniuje vyko 14-oji meno mugė „ArtVilnius“, kurioje Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių galerija pristatė skulptorių Donatą Repeiką ir jo kūrybinį darbą „Objektai“. Vertinimo komisija atkreipė dėmesį į įdomų šios galerijos pasirinkimą rodyti skulptūros darbus, atspindinčius skulptūros meno stiprybę regione, ir Vilniaus dailės akademijos Telšių galeriją įtraukė į geriausių mugės galerijų septyntuką.

  

   
„ArtVilnius’23“ įvertinimas Parodoje „ArtVilnius’23“ priekyje iš kairės: skulptorius Donatas Repeika, VDA prorektorius Marius Iršenas, VDA Telšių galerijos galerininkė Emilija Globytė, VDA rektorė Ieva Skauronė
Skulptorius Donatas Repeika prie „ArtVilnius’23“ parodoje eksponuotų „Objektų“; parodoje „ArtVilnius’23“ pristatytos Donato Repeikos ir VDA Telšių galerijos ekspozicijos „OBJEKTAI“  fragmentas

 

  

  

  

„ArtVilnius’23“ mugėje šiemet dalyvavo 70 meno galerijų ir institucijų bei 300 menininkų iš 18 pasaulio šalių. Šių metų meno mugės tema ir akcentas – performatyvumas. Lankytojai pakviesti į performatyvumo sampratą pažvelgti atvirai ir kūrybingai, drąsiai apie jį kalbėti ir diskutuoti su šiuo reiškiniu siejamas, plačiausias jo interpretacijas. Vertinimo komisija, kuriai vadovavo menotyrininkė, šiuolaikinio meno parodų kuratorė prof. dr. Raminta Jurėnaitė, išrinko 7 geriausias „ArtVilnius’23“ mugės galerijas, geriausią parodos menininką, geriausią jaunąjį menininką bei geriausią mugės instaliaciją. Tai – tradicinė „ArtVilnius“ programos dalis. Komisijos nariai, įvertinę VDA Telšių galerijos programą ir puikiai parengtą bei apgalvotą ekspoziciją, įtraukė į geriausių mugės galerijų septintuką.

Pristatydamas VDA Telšių galeriją, skulptorius D. Repeika savo meniniame tyrime/parodoje naudojo uždengimo – nuo XX a. antros pusės sparčiai populiarėjančios meninės išraiškos – strategiją. Autorius, gilindamasis į meno lauke vykusius ir tebevykstančius procesus, pastebi, kad vis plačiau į įvairias gyvenimo sferas įsišaknijanti mechaninė reprodukcija, su kubistų koliažais pasikeitusi reprezentacinė sistema, su ready-made į meno lauką įžengę pramoniniu būdu sukurti daiktai sudarė palankią terpę formuotis apropriacijos reiškiniui, kurio bruožai, metaforiškumas ir keliami kūrinio originalumo klausimai, būdingi ir uždengimui.

Siekdamas ištirti šios meninės raiškos poveikį apgaubiamų objektų formai ir turiniui, jis tyrinėjo skirtingų menininkų kūrybą ir pastebėjo, kad, nepaisant to, jog šie kūrėjai turėjo skirtingus motyvus apgaubti objektus, jų kūriniuose buvo ir bendrų savybių – formų apibendrinimas, priešpastatymas, metaforiškumas, kurios objektams suteikdavo estetinius ir/ar socialinius, politinius prasminius laukus.

Ieškodamas savitos prieigos prie uždengimo, kūrybiniame darbe „Objektai“ D. Repeika pabandė savitai interpretuoti šiuos bruožus. Pagrindu naujiems objektams sukurti jis panaudojo jau egzistuojančias uždengimo formas – keturis muzikos instrumentų dėklus, pagal kuriuos autorius iš akmens sukuria šių dėklų turinį. Metaforiškumo aspektą D. Repeika interpretuoja per netiesioginius, simbolinius dėklo ir turinio ryšius (spalvas ir faktūras). Galutiniame rezultate – ekspozicijoje kaip lygiaverčiai kūriniai pateikiami dėklai ir skulptūros kelia klausimą: kas yra tikrasis meno kūrinys?

  
Nuotraukos Audriaus Solomino, Donato Repeikos, Aileno Matulaičio

  
  
Vilniaus dailės akademijos Telšių galerijos informacija

Smush Image Compression and Optimization