Senosios Basanavičiaus gatvės medinės vilos: „Pajauta“

Basanavičiaus gatvėje esančiam  1997 m. lapkričio 12 d. dėl vertingųjų architektūrinių ir archeologinių savybių į Kultūros vertybių registrą įtrauktam vilų kompleksui (unikalus kodas 22883) priklauso vilos – „Vilija“ ir „Pajauta“.

Vila „Pajauta“ prie J. Basanavičiaus gatvės pastatyta XIX a. pabaigoje (namo numeris 22).

Ji, kaip ir vila „Aldona“ bei „Gražina“, buvo skirtos grafo Felikso Tiškevičiaus broliui  Vladislovui Tiškevičiui, o nuo 1902 m. priklausė jų motinai Sofijai Tiškevičienei.

Ši vila savo architektūriniu sprendimu, fachverkine konstrukcija labai panaši į greta esančio fachverkinių vilų komplekso pastatus (J. Basanavičiaus g. 26, 28, 30, 32, 34), todėl yra pagrindo manyti, kad ji, kaip ir minėtas kompleksas buvo pastatyta grafų Tiškevičių užsakymu ir suprojektuota to paties architekto.

Šis pastatas – vieno aukšto, stačiakampio plano, fachverkinių vilų tipo. Nepriekaištingos jo architektūrinės formos. Vila turi ir liaudies puošybos, klasikinių dekoro elementų. Balkonėlį juosia drožinėtų lentučių tvorelė, stogo šlaitus jungia drožiniais papuoštas skliautukas. Nesudėtingas fachverko raštas atkartoja langų išsidėstymą. Gatvės pusėje esantis fasadas – simetriškas, su dviem mezoninais. Šiaurinėje pusėje per visą vilos ilgį yra priestatas. Fasadą šonuose pagyvina įstrižainės. Langų ir durų apvadai papuošti. Rytų ir vakarų pusėje esantys galiniai fasadai simetriški. Į vilos pirmąjį aukštą patenkama pro tris įėjimus iš gatvės pusės, į mezoniną – pietvakarinėje pusėje esančiais arba išoriniais mediniais laiptais. Pirmojo aukšto vidurinėje dalyje patalpos įrengtos abipus koridoriaus, mezonine – vienoje koridoriaus pusėje. Vilos interjeras niekuo neišsiskiria.

Ši vila dėl savo vertingų architektūrinių savybių 1997 m. lapkričio 12 d. įtraukta į Kultūros vertybių registrą (unikalus kodas   22884). Dabar šis pastatas yra pritaikytas poilsiautojų maitinimui

 

 

 

Danutė Mukienė

 

D. Mukienės nuotraukoje – vila „Pajauta“

 

Tekstas paskelbtas 2022-01-17

 

Publikacija parengta įgyvendinant 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: 10 virtualių turų po kurortą“

Smush Image Compression and Optimization