Rugpjūčio 26 d. Alsėdžiuose (Plungės r.) vyko mokslo konferencija „Alsėdžiai – bažnytinis centras, parapija, miestelis: nuo pirmojo paminėjimo iki šių dienų“

Žemaičių dailės muziejus ir Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas 2022 m. rugpjūčio 26 d. Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijoje surengė mokslo konferenciją „Alsėdžiai – bažnytinis centras, parapija, miestelis: nuo pirmojo paminėjimo iki šių dienų“.

RENGINIO PROGRAMA
10:00 Sveikinimo žodis
10:10 Doc. dr. Vacys Vaivada (KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas) Alsėdžiai christianizacijos plėtros kontekste XV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje
10:40 Doc. dr. Marius Ščavinskas (KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas) Požiūrio į pomirtinį pasaulį kaita Žemaitijos christianizacijos metu
11:10 Kavos pertrauka
11:30 Kun. dr. Saulius Bytautas OFM (Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelės Marijai parapija) Kęstaičių Rokitų vienuolyno sąsajos su vyskupų rezidencija Alsėdžiuose (1738–1886 m.)
12:00 Dr. Jolanta Skurdauskienė (Žemaičių dailės muziejus; KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas) Alsėdžiai – Žemaičių vyskupo valda 1637 m. inventoriaus duomenimis
12:30 Pietūs
13:30 Dr. Valdas Rakutis (Lietuvos Respublikos Seimas) Kadetų rengimo sistema. Lietuviškos kadetų rengimo tradicijos
14:00 Aldona Kuprelytė (Žemaitijos nacionalinis parkas) Alsėdžiai Juozo Mickevičiaus kraštotyros archyve
14:30 Gintaras Ramonas (Plungės rajono savivaldybė) Kryždirbystės paveldas Alsėdžių apylinkėse
15:00 Kavos pertrauka
15:15 Pranešimas-ekskursija: Antanas Vaškys (Žemaitijos nacionalinis parkas) Kryždirbystės ir dailidystės paveldas ir jo išsaugojimas

***
Konferencijos organizatoriai: dr. Jolanta Skurdauskienė, doc. dr. Marius Ščavinskas, doc. dr. Vacys Vaivada.

 

Žemaičių dailės muziejaus informacija

Smush Image Compression and Optimization