Rugpjūčio 17 d. Biržuvėnuose ir Telšiuose – Gvido Latako naujos poezijos ir piešinių knygos „Salos“ sutiktuvės

2022 m. rugpjūčio 17 d. 14 val. Biržuvėnų bibliotekoje (Telšių r.), tą pačią dieną 17 val. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyks Poeto Gvido Latako naujos poezijos ir piešinių knygos „Salos“ sutiktuvės. Renginiuose dalyvaus: knygos autorius, poetas, dailininkas Gvidas Latakas, poetas Vytautas Stulpinas, skulptorius, medalininkas Petras Gintalas, leidyklos „Slinktys“ vadovas poetas Juozas Žitkauskas. Renginių metu bus galima įsigyti autoriaus bei kitas leidyklos „Slinktys“ knygas.

***

Naujoji Gvido Latako eilėraščių knyga „Salos“ išsiskiria subtiliu žaismingumu, netikėtomis eilėraščių pabaigomis ir vis sušmėžuojančia ironija. Eilėraščiai sąmoningai nenudailinami iki lyrikos posmų, nevengiama šiurkštesnių, bendrinėje kalboje nevartojamų senoviškų žodžių, taip išplečiant ne tik žodyną, bet ir pasaulėvaizdį. Iš eilėraščio į eilėraštį keliauja mitiniai ir istoriniai veikėjai, vis dažniau – pasakų personažai. Įdomus poezijoje atsiskleidžiąs momentas – santykis su dailininkais ir rašytojais, kadaise kūrusiais ir kuriančiais dabar.

Akcentuotina, kad eilėraščiuose nėra aiškios skirties tarp istoriškumo, realistiškumo ir mitiškumo: posmuose nuskambantys pasakų veikėjų ir realių asmenybių vardai egzistuoja vienoje plotmėje. G. Latako knygos ašis – žvilgsnis į amžinąsias vertybes, išryškėjančias kūrybiškai pasitelkus jau minėtus istorinius ir mitinius vaizdus bei ironiją, žaidybiškumą. Nors ne viename eilėraštyje kalbama iš „aš“ pozicijos, knygoje nėra lietuvių poezijoje įsitvirtinusios išpažintinės lyrikos, knyga „Salos“ liudija išskirtinį gebėjimą atsitolinti nuo jausminio pasaulio, žvelgti plačiau, jungti asmenines patirtis su mitiniais, tautosakiniais ir istoriniais motyvais, taip kuriant unikalų poetinį pasaulį.

Knyga iliustruota autoriniais G. Latako piešiniais, medalių eskizais.

***

Gvidas Latakas – poetas, dailininkas. Jis gimė 1972 m. birželio 1 d. Telšiuose. Nuo 1998 m. gyvena Kaune. 1990–1995 m. Telšių aukštesniojoje taikomosios dailės mokykloje įgijo juvelyro specialybę. 2003 m. baigė tapybos bakalauro, o 2006 m. – tapybos magistro studijas Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultete. Nuo 1997 m. aktyviai dalyvauja meno parodose. Poeziją pradėjo kurti 1998 metais. Ją skelbė periodiniuose kultūros leidiniuose („Nemunas“, „Šiaurės Atėnai“). Parodose dalyvauja nuo 1997 metų. Pedagogas – dėsto tapybą vaikams ir suaugusiesiems Kauno tautinės kultūros centre.

Nuo 2009 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Nuo 2013 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Telšių rajono savivaldybės karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos informacija

 

Smush Image Compression and Optimization