Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premija paskirta pedagogei ir režisierei Airidai Lementauskienei

  
2024 m. vasario 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premija paskirta pedagogei, režisierei, aktyviai visuomenės veikėjai Airidai Lementauskienei.

Airida Lementauskienė – Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro režisierė, Vytauto Klovos muzikos mokyklos teatrinio meno mokytoja metodininkė, aktyvi visuomenės veikėja. Premija jai paskirta už kraštiečių, režisieriaus Juozo Vaičkaus ir rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos idėjų sklaidą, nacionalinės dramaturgijos populiarinimą, literatūrinius kūrybinius, meninius pasiekimus, altruistinę veiklą.
Apdovanojimas bus įteikta kovo 7 d. Mažeikių rajono Renavo dvaro rūmuose įvyksiančiame viename iš Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premijos įteikimo šventės renginių.

Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premiją Mažeikių rajono savivaldybė vieną kartą per metus skiria už rašytojos atminimo puoselėjimą, labdaringos, altruistinės veiklos tęsimą, literatūrinius pasiekimus.

Šatrijos Raganos bendrijos informacija

Smush Image Compression and Optimization