Profesionaliam Kelmės mažajam teatrui – jau 15 metų

Kelmės mažasis teatras įkurtas 1991 m. liepos 6 dieną. Tada jam buvo skirtos naujos patalpos, kuriose buvo šimto vietų salė, scena su apšvietimu bei teatro darbui reikalinga minimali techninė įranga. Ilgus metus gyvavome kaip mėgėjų teatras. Jis 1992–1995 m. sugebėjo pelnyti dvi respublikines Boriso Dauguviečio premijas (už originalų spektaklį (kaukių komediją) – Žemaitės „Trys mylimos“ ir už Regimanto Kaškausko spektaklį „Pabališkių karčemoje“). Vėliau teatro trupė daug gastroliavo po Lietuvą, įvairias Europos šalis, Rusiją, Baltarusiją. Per tą laikotarpį buvo pastatyta daug spektaklių, dalyvauta įvairiuose festivaliuose.

  

2006 m. Kelmės mažasis teatras gavo Kultūros ministerijos patvirtinimą, kad kolektyvui suteiktas profesionalaus teatro statusas, tad jau 15 metų įvairiose šventėse, festivaliuose dalyvaujame kaip profesionalus teatras. Per metus pastatome po 2–3 spektaklius. Juos dažniausiai rodome Kelmės rajone. Vaidiname ir  kitų Žemaitijos rajonų bei kitų Lietuvos etnografinių regionų publikai bei gastrolių užsienio šalyse metu.

Didžiąją dalį lėšų, reikalingų teatro išsilaikymui, uždirbame gastrolių metu, o darbuotojų atlyginimai mokami iš Kelmės rajono savivaldybės skirtų biudžeto lėšų.

Teatras yra Kelmės rajono savivaldybės biudžetinė kultūros įstaiga. Šuo metu joje dirba 11 žmonių (turime 10,75 etato). Teatre dirba 6 teatro aktoriai, teatro vadovas, administratorė, buhalteris, kasininkas, šviesos ir garso operatorius. Turėdami šias minimalias kūrybines ir administracines pajėgas kuriame spektaklius ir gastroliuojame. Džiaugiamės turėdami savo teatro salę, kurioje telpa 85 žiūrovai. Per  metus vidutiniškai parodome apie 60 spektaklių. Nemažai dėmesio skiriame kūrybiniam procesui.

Teatro repertuare –   8 spektakliai. Trys iš jų – A. Keturakio „Amerika pirtyje“ (rež. A. Armonas), R. Kaškausko „Kražių skerdynės“ (rež. A. Armonas), L. Janušytės „Žemaičiai bylinėjasi“ (rež. G. Trijonis) – vaidinami žemaičių kalba. Teatras yra kūręs ir muzikines programas. Paskutiniais metais to nebedarome. Teatras priklauso tarptautinei Asitežo vaikų ir jaunimo asociacijai.

Džiaugiamės 2018 m. įvykdyto Kelmės mažojo teatro projektu „Žemaičių kultūrinis identitetas spektaklyje „Kražių skerdynės“, kuris laimėjo Lietuvos kultūros fondo programų konkursą ir buvo gavęs dalinį finansavimą. Šiame projekte dalyvavo Kražių folkloro ansamblis, Žalpių žemaičių apeiginių giesmių ansamblis, Kuršėnų jaunimo mėgėjų teatras ir Akmenės mėgėjų teatras. Šio projekto vykdymo metu pastatytą spektaklį parodėme Kelmėje, Užventyje, Kuršėnuose, Kražių, Akmenės bažnyčių šventoriuose ir Vilniaus Lukiškių aikštėje.


Už spektaklį „Kražių skerdynės“  Kelmės mažasis teatras buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos Seimo narės, laikinosios žemaičių grupės pirmininkė Rimantės Šalaševičiūtės padėka už Žemaitijos paveldo puoselėjimą, aktyvią veiklą džiuginant žiūrovus bei svarbų indėlį minint  800-uosius Žemaitijos metus. 2021 m. mūsų teatrui buvo įteiktas Lietuvos Respublikos Seimo padėkos raštas bei Žemaitės sidabro medalis už pastatytus žemaičių autorių spektaklius ir jų sklaidą visoje Lietuvoje.

Dabar statome Nadieždos Mirošničenko spektaklį „Tas, kuris atidarys duris“. Jo premjera numatyta šį rudenį. Tai spektaklis, kuris atspindi dabartinius įvykius, jų tragiškumą bei komiškumą. 

Esame numatę pastatyti ir dar vieną žemaitišką spektaklį, bet ši idėja nėra iki galo išdiskutuota. Mąstome apie spektaklį, kuriame būtų pasakojama apie tragediją, kuri įvyko carinei valdžiai nusprendus uždaryti Kęstaičių bažnyčią. Teatre yra ir ateityje bus statomi dar ir spektakliai vaikams.

Kelmės mažojo teatro interneto svetainės adresas – http://www.kelmesteatras.lt/, paskyra Facebook portale – https://www.facebook.com/KelmesMazasisTeatras.

 

Nuotraukose (nuo viršaus):

Scena iš R. Kaškausko  spektaklio „Kražių skerdynės“ (rež. Algimantas Armonas). Nuotrauka iš Kelmės mažojo teatro archyvo

Scena iš Keturakio spektaklio „Amerika pirtyje“ (rež. Algimantas Armonas). Nuotrauka iš Kelmės mažojo teatro archyvo

 

Scena iš L. Janušytės spektaklio „Žemaičiai bylinėjasi“ (rež. Gediminas Trijonis). Nuotrauka iš Kelmės mažojo teatro archyvo

  

Algimantas Armonas,
Kelmės mažojo teatro vadovas, režisierius ir aktorius

Tekstas paskelbtas vykdant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo įgyvendinamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

Smush Image Compression and Optimization