Pradėti Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios pastato tvarkybos darbai

Skuodo rajono savivaldybės administracija 2021 m. rugsėjo 28 d. pasirašė trišalę Projektavimo ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų sutartį su Kultūros infrastruktūros centru ir UAB „Klaipėdos projektas“ dėl valstybės saugomo 1821 m. pastatyto Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios pastato (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 1596) tvarkybos darbų projekto parengimo pirmojo etapo ir dėl projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros antrojo etapo. Sutarties vertė – 26.620,00 Eur, iš kurių 15.46,59 Eur yra Kultūros infrastruktūros centro lėšos, o 7.164,41 Eur. – Skuodo rajono savivaldybės administracijos –

Sutartyse numatyti darbai prasidėjo rugsėjo 29 d.: UAB „Klaipėdos projektas“ darbuotojai atliko bažnyčios geodezinius pastato matavimus.

 

Nuotraukoje – Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios pastatas. Iliustracija iš Skuodo savivaldybės administracijos archyvo, autorius nežinomas

Smush Image Compression and Optimization