Poeto, Nobelio literatūros premijos laureato Josifo Brodskio tiltelis Palangoje

Josifas Brodskis (1940–1996) – vienas žymiausių XX a. poetų, Nobelio literatūros premijos laureatas (1987). Jis gimė 1940 m. gegužės 24 d. Sankt Peterburge žydų šeimoje. Sovietų valdžia jį persekiojo nuo 1963 metų, o 1964 m. vasario 13 d. apkaltino veltėdžiavimu, nuteisė ir ištrėmė į Norinskajos kaimą (Archangelsko sritis). Vakarų spaudai spaudžiant, 1965 m. gruodžio mėnesį J. Brodskis buvo paleistas iš tremties. Lietuvoje jis lankėsi 1966-aisiais. Pabuvojo Vilniuje, apie savaitę svečiavosi Palangoje. Dar kartą čia buvo atvykęs po dviejų metų. Mėgdavo vaikščioti Basanavičiaus gatvė link tilto į jūrą, palei Rąžės upę, lankydavosi kurorte veikusiose kavinėse, čia bendraudavo su Lietuvos menininkais. Vėlesniais metais jis pradėjo aktyviai dalyvauti tarptautiniame menininkų gyvenime, poezijos renginiuose, tarptautiniu mastu ėmė garsėti kaip poetas.

1972 m. išvyko į Austriją, vėliau, gavęs kvietimą atvykti dirbti profesoriumi Mičigano universitete, šį pasiūlymą priėmė ir išvyko gyventi į JAV. Dėstė ne tik Mičigano, bet ir keliuose kituose JAV universitetuose. 1981 m. įsikūrė Niujorke. Kūrė rusų ir anglų kalbomis.  1986 m. anglų kalba išleistas jo poezijos rinkinys „Less than one“ (Mažiau, kaip vienetas) buvo pripažintas geriausia metų knyga.

2015 m. Palangoje įamžinant J. Brodskio atminimą jo vardu pavadintas tiltelis per Rąžės upę, kuris jungia Basanavičiaus gatvę ir šiaurinį Rąžės upelio krantą. Jo amžininkų liudijimu, J. Brodskis šią vietą mėgo. Palanga jį paskatino parašyti ne vieną eilėraštį.

J. Brodskiui patiko Lietuva ir jo žmonės. Lenkų poetui Česlovui Milošui adresuotame laiške jis yra rašęs, kad lietuviai – pati geriausia tauta visoje sovietų imperijoje.

Josifas Brodskis mirė 1996 m. sausio 28 d. Niujorke. Palaidotas Venecijos (Italija) San Mikelės kapinėse.

 

Parengė Danutė Mukienė


D.
Mukienės nuotraukose – Josifo Brodskio tiltelis Palangoje ir šiaurinė Rąžės upelio pakrantė 2022 m. balandžio mėnesį

 

Tekstas paskelbtas įgyvendinant 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: dešimt virtualių turų po kurortą“

Smush Image Compression and Optimization