Plungiškių leidžiamas laikraštis „Žemaičių saulutė“ – internete

2023 m. lapkričio 24 d. internete paskelbtas šių metų vienuoliktasis laikraščio „Žemaičių saulutė“ numeris, kuris jau 867-asis nuo šio permainingą gyvavimo istoriją turinčio leidinio leidybos pradžios.
Pirmasis šio tradiciniu būdu leisto ir platinto kultūros laikraščio numeris pasirodė 1991 m. lapkričio 1 d. ir vadinosi „Saulutė“ (redaktorė Irena Vitkauskienė). Su nedidelėmis pertraukomis jis leidžiamas iki šiol. Nuo 1994 m. vadinamas „Žemaičių saulute“. Tais 1994-aisiais laikraščio redaktore tapo bibliotekininkė, fotografė Kristina Paulauskaitė, kuri redakcijai vadovauja jau 29 metus.
Iki pat 2023-ųjų laikraštis buvo spausdinamas ir platinamas tradiciniu būdu, t. y. skaitytojai gaudavo jo popierinį variantą. Šiais metais Spaudos radijo, radijo ir televizijos rėmimo fondas leidinio redakcijos projektui finansavimo neskyrė, kitų laikraščio spausdinimui reikalingų finansavimo šaltinių redakcija neturėjo, todėl buvo nutarta laikraščio popierinio varianto nebespausdinti, tačiau jo leidybos neatsisakyti ir pradėti jį viešinti internete skaitmeniniu formatu. Internete jau skelbiamo visi šio laikraščio numeriai pradedant 2011-aisiais metais. Jie pasiekiami šiuo adresu: 

https://zemsaulute.blogspot.com/ 
  
Čia rasite ir šių metų laikraščio 11-ąjį numerį >

  
RKIC informacija

Smush Image Compression and Optimization