Paveikslas „Šv. Kazimieras“ Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės („Stella Maris“) koplyčioje

1931 m. prelato dr. Jurgio Galdiko rūpesčiu Šventosios upės pakrantėje pastatyta medinė liaudiško stiliaus vienabokštė ir vienanavė  Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės („Stella Maris“) koplyčia (adresas: Palangoje, Paupio g. 30) iki šiol traukia dėmesį ne tik savo istorija, architektūra, vidaus interjeru, bet ir čia esančiais kultūros paveldo objektais. Vienas jų – nežinomo autoriaus XIX a. aliejumi ant drobės nutapytas paveikslas „Šv. Kazimieras“. Jis kabo virš durų į zakristiją. Šis paveikslas dėl vertingųjų dailės savybių 1993 m. vasario 5 d. įtrauktas į Lietuvos Kultūros vertybių registrą (unikalus objekto kodas 8605).

 

Pastačius koplyčią, iš pradžių paveikslas kabodavo kitoje vietoje – virš tabernakulio, kuris buvo koplyčios gale, prie presbiterijos galinės sienos įrengtame nedideliame altoriuje. Iš abiejų paveikslo pusių buvo po  vieną angelo statulą (jų neišliko).

Pasak senųjų vietos gyventojų, šį paveikslą koplyčiai parūpino prelatas dr. J. Galdikas. Kur „Šv. Kazimieras“ nutapytas, nežinoma.

 

Naudota literatūra:

  1. Kultūros vertybių registras: https://kvr.kpd.lt/#/ (žr. 2022-04-02).

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Nuotraukoje – paveikslas „Šv. Kazimieras“

 

Tekstas paskelbtas vykdant Lietuvos kultūros tarybos 2022 m. finansuojamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: dešimt virtualių turų po kurortą“


 

Smush Image Compression and Optimization