Paminėti Lietuvos gyventojų 1941 m. birželio 14 d. trėmimus Tauragės muziejininkai pakvietė į Tremties ir rezistencijos muziejų

   
2024 m. birželio 14-ąją, minint „juodojo birželio“ – Lietuvos gyventojų 1941 m. birželio 14 d. trėmimus, Tauragės krašto muziejus „Santaka“ pakvietė į renginį, kuris vyko jo ekspozicinio padalinio Tremties ir rezistencijos muziejaus kiemelyje (Prezidento g. 38). 

Birželio 14 d. Lietuvoje paminėta  Gedulo ir vilties diena. 
1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Iš viso išvežta apie 18 tūkst. žmonių, kurių didžioji dalis vežti į tremtį, kiti – į GULAG’o stovyklas. Šie trėmimai buvo nukreipti prieš Lietuvos visuomenės elitą ir inteligentiją, tai tapo Lietuvos visuomenės tragedija ir netektimi, giliai sukrėtusia visą kraštą ir skaudžiai įsirėžusia į žmonių atmintį.

 

Tauragės renginio programoje buvo:

  • Šv. Mišios už tremtinius ir politinius kalinius. Jas aukojo klebonas, kraštietis Gintaras Jonikas. Vargonavo Saulius Bernotas;
  • Tauragės kultūros centro Liaudies teatro aktorių skaitymai iš knygų „Gyvybingos šeimos šaknys“ (autorius tremtinys Antanas Stankus) ir „Rauško Dagys, pagal Jono Vaišvilo pasakotus atsiminimus“ (tremtinių dukra Sondra Vaišvilaitė) ir tremtinės anūkės Rasos Levickaitės-Šerpytienės užrašytų prisiminimų; 
  • Dainavo Tauragės kultūros centro mišrus choras „Tremtinys“ (vad. Romualdas Eičas).

   
Renginio scenarijaus autorė – Tauragės kultūros centro režisierė Genovaitė Urmonaitė.

   
   
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ informacija

Smush Image Compression and Optimization