Paliepgiriai (seniau – Liepagiriai, Palibgiriai)

Paliepgiriai – gyvenvietė Palangos miesto savivaldybėje, rytinėje kelio Klaipėda–Liepoja. Nuo Palangos centro į šiaurę ji yra nutolusi apie 5–6 kilometrų. Dabar šio kaimo teritorijoje veikia Palangos oro uostas.

Senovėje tai buvo žvejų kaimas. Rašytiniuose šaltiniuose yra teigiama, kad šio kaimo teritorijoje buvo karalienės Onos Jogailaitės vasaros rezidencija. 1511 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Paliepgirių kaimą kartu su kai kuriomis kitomis Lietuvos vakarinėje dalyje buvusiomis Platelių valdai (valsčiui) priklausiusiomis žemėmis padovanojo Žemaičių seniūnui Stanislovui Kęsgailai. 1590 m. našlaujanti karalienė Ona Palangos bažnyčiai užrašė šešias Palibgirių kaimo valstiečių, kurie valdė 6 valakus žemės, sodybas. Bažnyčiai atiduotai teritorijai prigijo Kunigiškių vardas.

1944 m. per Kūčias ar Naujuosius 1945-uosius metus sovietų kariškiai prievarta išvarė šio kaimo gyventojus iš savo namų, atseit, vykdoma gyventojų evakuacija iš fronto ruožo. Iš tikrųjų gyventojai iš savo sodybų buvo iškelti dėl to, kad kariškiai nutarė įrengti karinį pafrontės aerodromą. Greitai po to čia medžiai buvo iškirsti, pastatai nugriauti, o laukai išlyginti. Kuriamas aerodromas užgriebė ir dalį greta buvusio Kunigiškių kaimo (nepaliesta liko tik jo pietinė dalis).

1923 m. kaimo teritorijoje buvo 131 nuolatinis gyventojas.

 

Parengė Danutė Mukienė

 

D. Mukienės nuotraukoje – beržai Lietuvos pajūryje

 

Tekstas paskelbtas įgyvendinant 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: 10 virtualių turų po kurortą“

Smush Image Compression and Optimization