Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios sakykla su 4 horeljefinėmis skulptūromis

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje (adresas: Vytauto g. 51) esanti neogotikinė sakykla su 4 horeljefinėmis skulptūromis kaip pavienis, minėtos bažnyčios komplekso objektas, turintis dailės vertingųjų savybių, į Kultūros vertybių registrą įtrauktas 1993 m. vasario 5 d. (unikalus kodas 8604). Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše jos numeris – DV606.

1907 m. užbaigus statyti Palangos neogotikinę mūrinę bažnyčią, buvo pradėti jos vidaus įrengimo darbai. 1904 m. Palangos prelatas Juozapas Šniukšta sutarė su garsiu Prancūzijos meistru Fransua Dominyku Monna, kad jis Prancūzijos pietuose esančiame Tulūzos mieste, kur veikė F. D. Monna marmuro dirbtuvės, už 3711 rublių padarys du šoninius Palangos bažnyčios altorius, sakyklą ir presbiterijos baliustradą. 1907 m. ekspeditorius Abelčijani atvežė į Klaipėdą užsakytus gaminius. Iki to laiko dar nebuvo spėta padaryti tik didžiojo altoriaus).Tais pačiais metais iš Prancūzijos atvežti gaminiai buvo sumontuoti. Sakykla, kaip ir altoriai, presbiterijos baliustrada, yra padaryta iš balto marmuro. Ją sudaro dvi dalys. Kunigo pamokslui sakyti skirta apatinė dalis papuošta keturiomis enagelistų – šv. Mato, šv. Morkaus, šv. Luko ir šv. Jono – bareljefinėmis skulptūromis. Ji pasiekiama taip pat iš marmuro padarytais laiptais,  

Palangos bažnyčia stipriai nukentėjo Antrojo pasaulinio karo metais. Daugiausiai ji buvo apgadinta 1941 m. birželio 22-ąją. Apšaudymo metu nukentėjo ir bažnyčios  marmurinė sakykla. 1942 m. didžioji dalis bažnyčiai padarytų žaizdų parapijiečių ir klebono didžiulių pastangų dėka buvo iš dalies užgydyta. Buvo atnaujinta ir sakykla. Ji bažnyčią puošia iki šiol.

 

Naudota literatūra:

  1. Kultūros vertybių registras: https://kvr.kpd.lt/# (žr. 2022-04-04).

 

Parengė Danutė Mukienė

 

D. Mukienės nuotraukose – Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje sakykla su horeljefinėmis skulptūromisir jos fragmentas

 

Tekstas paskelbtas vykdant Lietuvos kultūros tarybos 2022 m. finansuojamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: dešimt virtualių turų po kurortą“


 

Smush Image Compression and Optimization