Palangos miesto savivaldybės švietimo  įstaigos

2020 m. Palangoje veikė 16 savivaldybės kontroliuojamų švietimo įstaigų.  Tais metais joms buvo skirta  14 mln. 478,1 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto  asignavimųų (tai sudarė 35,0 proc. visų savivaldybės metinių asignavimų (savivaldybės biudžeto asignavimai  2020 m. kartu su 2019 m. biudžeto lėšų likučiu ir gauta paskola) sudarė 41 mln. 363,7 tūkst.). Švietimo reikmėms papildomai Palanga 2020 m. dar gavo valstybės dotacijų iš Europos Sąjungos finansinės paramos fondų: neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai – 56,8 tūkst. Eur, „Baltijos“ pagrindinės mokyklos edukacinių erdvių tobulinimui – 49,1 tūkst. Eur.

***

Palangoje 2021 m. pabaigoje Palangoje veikusios miesto savivaldybės kontroliuojamos švietimo įstaigos:

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Danutės Mukienės nuotraukoje – Palangos senosios gimnazijos pastatas (Jūratės g.)

 

Naudota literatūra:

  1. Palangos miesto savivaldybės interneto svetainė https://www.palanga.lt (žr. 2022-02-10)

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: dešimt virtualių turų po kurortą“


 

Smush Image Compression and Optimization