Palangos miesto savivaldybės medinė kapinių koplyčia

Palangos miesto savivaldybės kapinių Šv. Marijos Magdalenos koplyčia stovi Palangos parapinių kapinių senojoje dalyje, teritorijoje, kuri yra tarp  Vytauto gatvės ir Klaipėdos plento  Jai suteiktas architektūros paminklo statusą.  Ji  pastatyta 1815 m. už parapijiečių ir kitų aukotojų skirtas lėšas.  Kapinės šioje prie jos pradėjo veikti 1824 metais. Iki Antrojo pasaulinio karo šioje koplyčioje buvo  dviejų aukštų altorius, jo centre – Šv. Petro atvaizdas, virš jo ant drobės nutapytas Šv. Marijos Magdalenos paveikslas. Vykstant karui koplyčia buvo apiplėšta, neliko paveikslų, vertingo inventoriaus. Šalia koplyčios yra grafų Tiškevičių šeimos kapavietė. Joje palaidotas ir Paskutinis Palangos dvaro šeimininkas, Palangos miesto garbės pilietis grafas Alfredas Marija Tiškevičius (1913–2008), greta – ir aviakonstruktoriaus Broniaus Oškinio (1913–1985), kalbininko Antano Vireliūno (1887–1925), kompozitoriaus Balio Dvariono (1904–1972) kapai.
Koplyčios pastatas vertingas kaip XIX a. I pusės medinės sakralinės liaudies architektūros tradicijų pavyzdys. Jis aštuonkampio plano, medinis, liaudiškos architektūros. Statinys vieno aukšto, su rūsiu ir pastoge, pamatai žemi, akmeniniai. Daugiakampio stogo aštuonkampio kraštinės yra apie 3,5 m ilgio, koplyčios aukštis iki karnizo siekia 4,5 m. Sienos medinės, iš lauko ir vidaus apkaltos dažytomis lentomis. Viduje priešais įėjimą įrengtas altorius. Grindyse įtaisytas medinis dangtis patekimui į rūsį. Pastogės perdangos, stogo konstrukcijos medinės.
2009 m. sausio 20 d. dėl vertingųjų architektūrinių, istorinių, kraštovaizdžio, sakralinių savybių į Kultūros vertybių registrą įtraukta regioninės reikšmės, liaudiškos architektūros medinė 1815 m. pastatyta Palangos miesto savivaldybės kapinių medinė koplyčia (unikalus objekto kodas 32571, adresas: Vytauto g. 176C). 

Panaudota literatūra:
1. Kultūros vertybių registras https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search 

Parengė Danutė Mukienė

 

 Jūratės Valančiūtės nuotraukoje – Palangos miesto savivaldybės kapinių koplyčia (iliustracija iš Kultūros vertybių registro)

 

Tekstas paskelbtas 2022-01-28

 

Publikacija parengta įgyvendinant 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: 10 virtualių turų po kurortą“


 

 

 

Smush Image Compression and Optimization