Palangos kurorto muziejus skelbia poezijos konkursą „Haiku Palangai 2022“

Palangos kurorto muziejus paskelbė poezijos konkursą „Haiku Palangai“. Konkurso tema „Susitikimų miestas“. Kūrinių laukiama iki  šių metų 2022 m.  kovo 12 dienos.

POEZIJOS KONKURSO „HAIKU PALANGAI 2022“ TAISYKLĖS

 

Konkurso tema: „Susitikimų miestas“                          

I. Konkurso tikslai

 1. Kūrybiškai skleisti žinią apie Palangos kraštą.
 2. Puoselėti meninio žodžio suvokimą;
 3. Ugdyti ir skatinti kūrybiškumą.

II. Konkurso sąlygos

 1. Konkursui haiku siunčiami iki 2022 m. kovo 12 d.
 2. Konkurse dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos.

Palangos kurorto muziejaus darbuotojų ir jų šeimos narių pateikti haiku gali būti viešinami, bet prizais neapdovanojami.

 1. Vienas autorius gali pateikti nuo 1–5 anksčiau niekur neskelbtus haiku.
 2. Haiku pateikiami be pavadinimo, kartu su užpildyta Dalyvio lentele (Lentelė pateikiama muziejaus internetinėje svetainėje www.kurortomuziejus.lt)
 3. Pateikiant klasikinės formos haiku, būtina išlaikyti 3 eilučių 5-7-5 skiemenų intervalą. Pateikiant šiuolaikinės formos haiku, būtina išlaikyti 3 eilučių formą.
 4. Autoriai skirstomi į tris amžiaus grupes:
a) jaunesnis mokyklinis amžius (iki 8 kl.);
b) vyresnis mokyklinis amžius (9–12 kl.,
c) 1–4 gimnazijos klasė);
7. Rengėjai turi teisę viešai naudoti pateiktus haiku.

8. Haiku siųsti el. paštu haiku.konkursas@gmail.com arba atnešti į Palangos kurorto muziejų (Birutės al. 34A) užklijuotame voke, arba siųsti paštu adresu:

Konkursas „Haiku Palangai 2022“
Palangos kurorto muziejus
Birutės al. 34A,
Palanga, LT-00135.
Siunčiant haiku būtina nurodyti:
AUTORIAUS VARDĄ IR PAVARDĘ, AMŽIŲ, ADRESĄ, TELEFONO NUMERĮ, EL. PAŠTO ADRESĄ. (Viešinama nebus, išskyrus vardą ir pavardę bei gyvenamąjį miestą arba rajoną.)

9. Trys geriausi kiekvienos grupės haiku apdovanojami. Numatomi papildomi prizai.

 

Laimėtojų apdovanojimo ceremonija numatoma balandžio 2 d. 14 val. (data gali keistis).

Konkurso taisyklės skelbiamos Palangos kurorto muziejaus facebook.com  paskyroje, svetainėje www.kurortomuziejus.lt,  spaudoje ir kt.

 

III. Vertinimo kriterijai

 1. Savita, originali temos interpretacija.
 2. Sustabdyto momento, netikėtumo atskleidimas.
 3. Vaizdo ir emocijos dermė

IV. Vertinimo komisija

Komisijos pirmininkas – Danielius Milašauskas, filologas, poetas, redaktorius.

Nariai: Livija Grajauskienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos narė, žurnalistė;  Goda Bendoraitienė  –  poetė, anglų kalbos mokytoja.

 

Konkurso rengėjas – Palangos kurorto muziejus.

Kontaktinis asmuo – Palangos kurorto muziejaus kultūrinės veiklos vadybininkas.

El. paštas – audrone.levickyte@kurortomuziejus.com, tel. nr.: 8 460 30631.

Smush Image Compression and Optimization