Palangos Iveros Dievo motinos ikonos stačiatikių cerkvė

Palangos Iveros Dievo motinos ikonos stačiatikių cerkvė – šiaurės rytinėje miesto dalyje (adresas Sodų g. 52, Palanga). Ji čia pastatyta 2001–2002 m. pagal Penzoje (Rusija) gyvenusio architekto Vladimiro Borunovo projektą. Cerkvė pašventinta 2002 m. birželio 16 dieną. Cerkvė priklauso Palangos Iveros Dievo Motinos ikonos parapijai.

Ji yra prie kelio, iš Palangos centro, vedančio į Liepoją.

Pastatas mūrinis, sudėtingos konfigūracijos, kryžiaus formos. Jo aukštis (kartu su kryžiumi) – 34 metrai. Įėjimas, kaip ir priimta kitose stačiatikių maldos namuose, – vakarų pusėje. Cerkvėje yra 12 varpų. Visi jie nulieti Jaroslavlyje (Rusija). Auksu blizgantis cerkvės kupolas taip pat pagamintas Rusijoje. Greta cerkvės yra parapijos namai.

Cerkvės fasadai ir vidus papuoštas iš vario, titano ir trijų kitų sudėtinga technologija pagamintų auksą imituojančių medžiagų. Cerkvės skliautuose esančias freskas nutapė Rusijos Palecho miesto dailininkai. Viduje – Graikijoje pagamintas, gausiai raižiniais papuoštas cerkvės rytinėje pusėje esantis ikonostasas (altorius), kuriame yra ikonos ir šventieji paveikslai. Pagrindinė šios cerkvės ikona – Iveros Dievo Motinos. Bažnyčioje esantys baldai – taip pat iš Graikijos. 

 

IŠSAMIAU:

Rusų tautybė, stačiatikių tikėjimą išpažįstančių gyventojų Palangoje nemažai. Daugelis šios tautybės žmonių čia dar carinės Rusijos laikais kurorte gyvenusių ir dirbusių gyventojų palikuonys, kiti čia atvyko gyventi 1940 m. ir po Antrojo pasaulinio karo, mieste kuriant sąjunginės reikšmės kurortą. XIX a. pab.–XX a. pr. veikusioje Palangos progimnazijoje joje buvo įrengta stačiatikių koplytėlė. Joje dažniausiai melsdavosi progimnazijoje, vėliau – gimnazijoje dirbę ir mokęsi stačiatikiai. Tuo laikotarpiu ir vėliau didžioji dalis Palangos tikinčiųjų melstis vykdavo į Klaipėdą, kitas artimiausias cerkves.

Iki XXI a. pr. Palangoje stačiatikių cerkvės nebuvo. Stačiatikių parapija kurorte įregistruota  1995 metais. Dabar jai priklauso apie 100 tikinčiųjų. Iš pradžių parapijos administracija glaudėsi kurorte veikusioje vidurinėje mokykloje, tikinčiuosius aptarnaudavo vienuolis Aleksejus Babičius. Tikintiesiems paprašius, 1999 m. Palangos miesto savivaldybės merija Stačiatikių bažnyčios statybai nemokamai skyrė 2 263 m² dydžio žemės sklypą. Cerkvė čia pradėta statyti 2000 m. vasario 18 dieną. Darbus finansavo Klaipėdos verslininkas A. Popovas. Pirmąjį, mažąjį, šios Dievo Motinos Iveros ikonos garbei pastatytos cerkvės pašventinimą atliko Klaipėdos Visų šventųjų Rusijos žemėje prašviesėjusiųjų cerkvės ganytojas archimandritas Antonijus, didįjį (jis vyko 2002 m. birželio 16 d.), dalyvaujant  Vilniaus ir Lietuvos metropolitui Chrizostomui, atliko Rusijos Stačiatikių Cerkvės Sinodo nuolatinis narys metropolitas Kurtickis ir Kolomnos Juvenalijus.

Šią cerkvę lanko ne tik Palangos stačiatikiai, bet ir šį tikėjimą išpažįstantys kurorto svečiai. Čia yra  e atliekamos rytinės ir vakarinės Mišios, vykdomi išpažinties bei Komunijos sakramentai, pažymimos bažnytinės šventės. Cerkvė turi biblioteką, kurioje yra keli tūkstančiai 3000 knygų, leidžia informacinį parapijiečiams skirtą leidinį „Iveros žvakė“. Pamaldos čia vyksta taip pat, kaip ir kitose stačiatikių cerkvėse – tikintieji į ją ateina tinkamai apsirengę (moterys privalo būti su galvos apdangalu).

 

Danutė Mukienė

Nuotraukoje – Palangos Iveros Dievo motinos ikonos stačiatikių cerkvė ir jos bokštai. Fotografas nežinomas. Nuotrauka iš RKIC archyvo

 

Tekstas paskelbtas 2022-01-18

 

Publikacija parengta įgyvendinant 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: 10 virtualių turų po kurortą“

Smush Image Compression and Optimization