Palangos dvaro sodybos parkas

Kultūros paveldo specialistai, 1997 m. rengdami bylą dėl Palangos dvaro sodybos parko (jis vadinamas Botanikos ir Birutės vardu) įtraukimo į Kultūros vertybių registrą, pažymėjo, kad šis nacionalinės reikšmės objektas, priklausantis Palangos dvaro sodybai, yra saugotinas valstybės dėl jo vertingųjų architektūrinių, kraštovaizdžio, mitologinių, želdynų savybių.

Parko projekto autorius –  prancūzų kraštovaizdžio architektas Eduardas Fransua Andrė (1840–1911), jo sūnus Rene Andrė (1867–1942), sodininkas Buisenas de Kulonas. Parkas restauruotas 1966 m. pagal architekto Algimanto Brusoko ir dendrologo Leono Čibiro (1921–1992) projektą. Parko teritorijoje esančio Jaunimo kalnelio sutvarkymo darbai buvo vykdomi pagal 1982 m. Algio Knyvos projektą (Jaunimo kalnelis 2005 m. restauruotas pagal   Audros Lainauskaitės ir Gražinos Kirdeikienės projektą).

Palangos dvaro sodybos parkas į Kultūros vertybių registrą įtrauktas 1997 m. gruodžio 31 d. (unikalus objekto kodas 23433).

XX a. antrajame dešimtmetyje parkas buvo atnaujintas, tam gavus lėšų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos ir Palangos miesto savivaldybių biudžetų. Vykdant darbus buvo atkurtas parko teritorijoje esantis mažasis parteris (jis – šalia ūkinės zonos, administracinio pastato, į vakarus nuo jų).

Parengė Danutė Mukienė

 

Naudota literatūra:

  1. Kultūros vertybių registras https://kvr.kpd.lt/#/.
  2. Lietuvos architektūros istorija, t. 3, Vilnius, 2000 m.
  3. Tauras A., Mūsų parkai, Vilnius, 1989 m.

 

Nuotraukoje – Palangos miesto botanikos (Birutės) parko fragmentas. Centre – paminklas parko projekto autoriui Eduardui Fransua Andrė. Paminklo autorė – dailininkė Gražina Oškinytė (Eimanavičienė)

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: dešimt virtualių turų po kurortą“


 

Smush Image Compression and Optimization