Palangos dvaro sodybos  / Palangos Birutės kalno koplyčia

Palangos dvaro sodybos teritorijoje esanti istorizmo „plytų stiliaus“ Birutės kalno koplyčia pastatyta 1869 metais. 

Koplyčios projekto autorius – Klaipėdoje gyvenęs prūsų architektas Karlas Majeris, o jos statyba rūpinosi Konstantinas Steponavičius. 1976 m. koplyčia rekonstruota pagal J. Purtoko projektą. Tais metais įrengtų vitražų autorius – dailininkas Liudas Pocius.

Ši koplyčia 1997 m. gruodžio 31 d. dėl vertingųjų architektūrinių ir dailės savybių įrašyta į Kultūros vertybių registrą (unikalus objekto kodas 23430).

Tai vieno aukšto pastatas. Jo tūris kompaktinis, simetriško aštuonkampio plano. Stogas aštuonšlaitis, dengtas skardos lakštais. Stogo viršuje – metalinis ažūrinis kalvio darbo kryžius. Viduje – viena patalpa. Įėjimas į ją – iš rytų pusės. Laiptai betoniniai. 1976 m. vykdant rekonstrukcijos darbus įrengti vitražiniai langai. Pamatas su cokoliu – akmenų ir molio plytų mūro, sienos –  molio plytų mūro. Kupolinis skliautas su profiliuotomis tinko nerviūromis – tinkuoto plytų mūro. Gegninė stogo konstrukcija – medinė. Dvivėrės medinės įsprūdinės įstiklintos išorės durys – stalių darbo. Viduje pusapskričio plano piliastrai su kapiteliais sujungti su skliauto nerviūromis. Lubos, sienos,  kolonos – tinkuotos.

 

Danutė Mukienė


Mukienės nuotraukoje – Palangos Birutės kalno koplyčia
 

Tekstas paskelbtas 2022-01-15

 Publikacija parengta įgyvendinant 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: 10 virtualių turų po kurortą“

Smush Image Compression and Optimization