Palangos Birutės kalnas

Birutės kanas – vienas iš Palangos simbolių. Jis yra vakarinėje Palangos botanikos parko, kuris paskutiniais metais vis dažniau Birutės parku vadinamas, pusėje. Tai 21 metro virš jūros lygio esanti kopa, kurios viršuje stovi 1898 m. pagal Klaipėdoje gyvenusio prūsų architekto Karlo Majerio projektą pastatyta mūrinė raudonų plytų neogotikinė koplyčia, kuri sovietmečiu papuošta dailininko Liudo Pociaus sukurtais spalvotais vitražais. Na o kalno papėdėje – XX a. pr. Palangos grafų Tiškevičių pagal Prancūzijos Lurdo pavyzdį įrengta Lurdo grota, netoli jos, Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos garbei pasodintas ąžuolas, vadinamos Tautos vado ąžuolu, o kiek į šiaurės rytus nuo kalno – grafų Tiškevičių rūmai, kuriuose dabar veikia Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus ekspozicinis padalinys Palangos gintaro muziejus.

Šis kalnas ir jo prieigos yra tyrinėtos archeologų. Nustatyta, kad  X–XIII amžiuje kalno papėdėje buvo nedidelis kaimas, o XIV a. pab.–XV a. pr. ant kalno stovėjo gynybinė siena, kuri, kaip teigia istorikai, galėjo būti sudeginta kovų su kryžiuočiais laikotarpiu. Ant Birutės kalno yra buvusi pilis, pagonių šventykla, paleoastronomine observatorija. Pasak mūsų dienas pasiekusių legendų, šis kalnas susijęs ir su Lietuvos didžiojo kunigaikščio bei iš netoli Palangos esančio Vydmantų kaimo kilusios jo žmonos Birutės meilės istorija. Atseit, Birutė buvo vaidilutė, ant šio kalno kurstė šventąją ugnį, čia po mirties ji buvo ir palaidota.

 

IŠSAMIAU:

 

Danutė Mukienė


D. Mukienės nuotraukoje – Jurginių šventė ant Palangos Birutės kalno. Dainuoja Palangos folkloro ansamblio „Mėguva“ dainininkai
 

Tekstas paskelbtas 2022-01-15

 

Publikacija parengta įgyvendinant 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Žinoma ir nepažinta Palanga: 10 virtualių turų po kurortą“

Smush Image Compression and Optimization